ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Ugoda z miastem Kraków na budowę Nowej 5 Dzielnicy została zawarta

wykres


Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Sp. k., deweloper Nowej 5 Dzielnicy w Krakowie zawarł ugodę z Urzędem Miasta Kraków w sprawie trwałej zmiany przeznaczenia użytkowania wieczystego nieruchomości powstających przy ul. Wrocławskiej 53. Zdaniem Skarbu Państwa nieruchomości będące przedmiotem sporu zostały oddane w użytkowanie wieczyste w celach przemysłowych, a nie mieszkaniowych. Ugoda została wyceniona na 5,4 mln zł brutto.


Deweloper zapewnia, że uiszczone przez Spółkę wynagrodzenie na rzecz Skarbu Państwa nie wpłynie w żaden sposób na warunki podpisanych umów deweloperskich, przedwstępnych i rezerwacyjnych, a więc nie zmienią się warunki współpracy z aktualnymi i potencjalnymi klientami a zwłaszcza ceny mieszkań. Ugoda jest efektem skutecznych rozmów z przedstawicielami Urzędu Miasta Kraków, prowadzonymi przez reprezentantów Centrum Nowoczesnych Technologii od lipca 2017 r.


- Zawarcie umowy z Urzędem Miasta Kraków, dotyczące trwałej zmiany przeznaczenia nieruchomości, na której powstaje Nowa 5 Dzielnica, było dla nas w ostatnim czasie działaniem priorytetowym. Cieszy nas osiągnięcie porozumienia w tym temacie. Proces inwestycyjny przebiega zgodnie z harmonogramem. Zaistniała sytuacja nie wpłynie na uzyskanie niezbędnych decyzji i odbiorów, a przeniesienia własności nastąpią w określonych w umowie terminach. W mocy utrzymują się również postanowienia podpisanych umów deweloperskich, przedwstępnych i rezerwacyjnych – mówi Jacek Taźbirek, prezes zarządu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.


22 lutego 2018 r. CNT S.A. S. k. powzięła informację o uzyskaniu przez Skarb Państwa (SP) tytułu zabezpieczenia poprzez wpisanie do ksiąg wieczystych roszczenia związanego z przysługującym im prawem rozwiązania prawa użytkowania wieczystego. Zdaniem Skarbu Państwa nieruchomości będące przedmiotem sporu zostały oddane w użytkowanie wieczyste w celach przemysłowych, a nie mieszkaniowych. Natomiast według CNT uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiał wykorzystanie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym w celach przemysłowych. Jednocześnie Centrum Nowoczesnych Technologii podjęło działania zmierzające do zawarcia ugody, godząc się na trwałą zmianę przeznaczenia nieruchomości za zapłatą wynagrodzenia w celu jak najszybszego wykreślenia zabezpieczenia z ksiąg i rozwiązania zaistniałego problemu. Wysokość wynagrodzenia została ustalona na 5 382 002,75 zł.


Skarb Państwa, w związku z ugodą, powziął odpowiednie czynności. 11 kwietnia 2018 r. zostało złożone oświadczenie przed Sądem Okręgowym w Krakowie dotyczące cofnięcia powództwa o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. 13 kwietnia b.r. został złożony wniosek o wykreślenie roszczenia Skarbu Państwa w związku ze złożonym pozwem o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Biuro sprzedaży mieszkań CNT S.A. Sp. k. udostępnia zainteresowanym, w tym bankom kredytującym, stosowne dokumenty.


Obecnie zbliża się zakończenie prac budowalnych w ramach I etapu budowy, w zakresie którego powstało 606 mieszkań. Zgodnie z harmonogramem przekazanie prawa własności do mieszkań nastąpi najpóźniej do końca bieżącego roku.


Źródło: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Sp. k.

25.04.2018


Tagi: Nowa 5 Dzielnicy, Kraków, ugoda


WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Miejsca pracy zmieniają się dynamicznie. Postawy i wartości młodszych pokoleń zmieniają...