ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Warimpex notuje najlepszy wynik finansowy od wejścia na giełdę

wykres


Spółka Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wypracowała zysk netto za rok 2017 w wysokości 40,5 mln EUR, uzyskując tym samym najlepszy wynik finansowy od wejścia na giełdę w 2007 r. Jest to głównie efekt wyższej wyceny nieruchomości biurowych oraz zysków ze sprzedaży udziałów w ośmiu hotelach, której dokonano w maju 2017 r. W związku ze zmianą w wycenie nieruchomości wynik finansowy netto za miniony rok jest nieco niższy niż wstępny wynik podany do wiadomości na początku kwietnia br.


- Rok 2017 był dla Warimpeksu pełny wydarzeń i sukcesów. Dzięki sprzedaży części portfolio udało nam się jednym ruchem osiągnąć to, czego wcześniej nie mogliśmy uzyskać z powodu słabej koniunktury panującej na rynku. Transakcja ta nie tylko znacząco poprawiła nasze wskaźniki i umocniła finansowe podstawy naszej działalności. Pokazała również, że sprawdza się nasza długofalowa i elastyczna strategia polegająca na rozwijaniu hoteli i biur oraz na utrzymywaniu ich w portfelu do chwili, w której w wyniku sprzedaży możemy uzyskać najwyższą wartość dodaną - mówi prezes Warimpeksu, Franz Jurkowitsch.


Dobry wynik finansowy umożliwi firmie realizację trzech podstawowych założeń: rozwój nowych projektów deweloperskich, które częściowo już znajdują się w fazie budowy lub planowania, strategiczne zakupy, a także zapewnienie odpowiedniej dywidendy w wys. 0,06 EUR, której wypłata zostanie zaproponowana na nadchodzącym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.


Szczegóły dotyczące wyniku finansowego za 2017 r.

Sprzedaż udziałów w ośmiu hotelach pozwoliła na wyraźne umocnienie podstaw finansowych spółki. Zobowiązania Grupy zmniejszyły się łącznie o 133 mln EUR, co pozwoliło na istotne zredukowanie kosztów z tytułu odsetek. Wzrósł także znacząco udział kapitału własnego z 12% w 2016 r. do 32% w 2017 r.


W zakresie działalności operacyjnej, sprzedaż udziałów w ośmiu hotelach spowodowała spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie hoteli z 51,9 mln EUR do 27,5 mln EUR. Spadek ten został jednak skompensowany wzrostem przychodów z wynajmu nieruchomości biurowych z 8,6 mln EUR do 13,2 mln EUR. Jest on głównie efektem ukończenia wynajętego w całości obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg. Łączne przychody Grupy ze sprzedaży spadły z 62,2 mln EUR do 42,4 mln EUR.


W rezultacie, dzięki wyraźnemu wzrostowi wskaźników EBITDA (+ 57%) i EBIT (+ 113%), spowodowanemu przez wyższe zyski ze sprzedaży i pozytywny wynik wyceny nieruchomości biurowych (+ 23% przy NNNAV), wynik finansowy wyniósł 40,5 mln EUR (w porównaniu do 22,9 mln EUR w 2016 r.).


Projekty deweloperskie w Łodzi, Krakowie i Petersburgu

W segmencie deweloperskim budowy obiektów Ogrodowa Office w Łodzi i Mogilska Office w Krakowie postępują zgodnie z planem. W obu biurowcach zostały już podpisane umowy najmu na część powierzchni. Także w Krakowie planowana jest budowa biurowca o powierzchni ok. 21 000 m² na działce deweloperskiej położonej obok hotelu Chopin. W Białymstoku Warimpex posiada działkę budowlaną, powiększoną o dokupione w mijającym roku sąsiadujące parcele. Mają tu powstać cztery nieruchomości biurowe w kilku fazach inwestycyjnych.


Na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg wiosną 2017 r. został ukończony i przekazany najemcy w całości wynajęty obiekt wielofunkcyjny Bykovskaya. Oprócz tego, Warimpex dysponuje działkami rezerwowymi na tym terenie umożliwiającymi budowę 150 000 m² powierzchni biurowych.


- Gospodarka Europy Wschodniej rośnie teraz najszybciej w całym regionie. Wyższe płace minimalne i niższe składki na ubezpieczenia społeczne wspierają konsumpcję prywatną jako podstawę poprawy koniunktury. To przyspieszenie nastraja nas pozytywnie w kontekście rozwijanych przez nas projektów i umacnia w przekonaniu o słuszności strategii polegającej na kontynuacji działalności na naszych kluczowych rynkach, na których jesteśmy obecni już nawet 30 lat - wyjaśnia Jurkowitsch.


Transakcje w Polsce, Rosji i na Węgrzech

W obszarze transakcji, poza sprzedażą udziałów w ośmiu hotelach, spółka Warimpex zawarła również kilka mniejszych, ale istotnych kontraktów. Poza działkami w Białymstoku firma nabyła w całości wynajęty biurowiec w Krakowie o powierzchni 5 800 m². Celem transakcji było bezpośrednie generowanie przepływów pieniężnych z tytułu wpływów z wynajmu. Warimpex rozważa także modernizację tej nieruchomości w późniejszym okresie.


Ponadto Warimpex wykupił pozostałe udziały w obiekcie wielofunkcyjnym Bykovskaya w Petersburgu, który teraz w 100% należy do koncernu.


Po dniu bilansowym na początku marca 2018 roku, Warimpex podpisał umowę sprzedaży działki deweloperskiej w Budapeszcie, na której planowana była budowa hotelu z sąsiadującymi z nim mieszkaniami. Ostateczne zamknięcie transakcji przewidziane jest na maj 2018 r. Ostatnio Warimpex nabył również wynajęty w całości budapesztański biurowiec B52 o powierzchni 5 200 m2.


Perspektywy

- Wszystkie te pozytywne zmiany sprawiają, że jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego rozwijania działalności w bieżącym roku obrotowym. W średniej perspektywie oczekujemy wyraźnego spadku kosztów z tytułu odsetek, w związku z przedterminowym wykupem obligacji i brakiem kredytów projektowych. Dzięki selektywnym zakupom i postępom w budowach zakładamy, że do końca 2019 r. znów będziemy dysponować portfelem o wartości analogicznej, jak przed sprzedażą udziałów w hotelach. W przyszłości nadal zamierzamy stawiać na dywersyfikację rynków i naszego portfolio, ponieważ dotychczas taka strategia przyniosła nam liczne sukcesy - mówi na zakończenie Jurkowitsch.


Źródło: Warimpex

26.04.2018


Tagi: deweloper, wyniki finansowe


WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Miejsca pracy zmieniają się dynamicznie. Postawy i wartości młodszych pokoleń zmieniają...