ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

W 2017 r. Grupa Polnord odnotowała najwyższe przychody ze sprzedaży od 2007 r.

wykres


W 2017 r. Grupa Polnord wypracowała 293,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do 2016 r. oznacza wzrost o 66% i jest najwyższym wynikiem od 2007 r. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 21,9 mln zł, a zysk netto 3,3 mln zł. Grupa przeprowadziła proces urynkowienia księgowej wartości posiadanego banku ziemi.


Grupa zrealizowała w 2017 r. rekordowe wyniki operacyjne na wszystkich poziomach:

  • sprzedała 1.389 lokali wobec 1.024 lokali w 2016 r. (wzrost o 36%),
  • rozpoznała w wyniku finansowym 1.131 lokali wobec 843 lokali w 2016 r. (wzrost o 34%),
  • w ramach 12 nowych projektów deweloperskich, uruchomionych w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Olsztynie i Wrocławiu, wprowadziła do sprzedaży 1.595 lokali wobec 962 lokali w 2016 r. (wzrost o 66%).

Miniony rok Grupa zakończyła z ofertą wynoszącą 1.401 lokali, co jest wynikiem o 28% lepszym od stanu na koniec 2016 r., kiedy ofertę tworzyło 1.097 lokali.


Rekordowa liczba przekazanych Klientom lokali bezpośrednio przełożyła się na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które w 2017 r. wyniosły 293,6 mln zł. Największy wpływ na ich wysokość miały lokale przekazane w Warszawie (59% aktów) oraz w Trójmieście (14% aktów).


- Dotychczas efekty naszej strategii były widoczne wyłącznie w danych sprzedażowych. Obecnie, projekty rozpoczęte w ostatnich 2 latach, zaczynają mieć odzwierciedlenie w generowanych wynikach finansowych. W kolejnych okresach spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów, gdy w wynikach ujęte zostaną mieszkania zakontraktowane w rekordowym ubiegłym roku - podkreśla Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord SA.


Grupa sfinalizowała przegląd wartości gruntów, ujmując w wynikach finansowych 2017 r. odpisy z tego tytułu. Tym samym osiągnięty został kamień milowy w procesie restrukturyzacji organizacji, której bilansowa wartość posiadanego banku ziemi została już urealniona.


Osiągnięte dzięki intensyfikacji zagospodarowania posiadanego banku ziemi silne przepływy pieniężne pozwoliły Grupie na zredukowanie zadłużenia finansowego netto z poziomu 344 mln zł na koniec 2016 r. do 299 mln zł na koniec minionego roku, co w ujęciu rok do roku stanowi spadek o 13%.


- Wyniki finansowe prezentowane na kolejnych, poniżej przychodów ze sprzedaży, poziomach rachunku wyników, nie odzwierciedlają siły i potencjału naszej Grupy. Są obciążone zdarzeniami jednorazowymi, takimi jak przeszacowanie wartości nieruchomości czy przeszacowanie naszych aktywów finansowych, których ujęcie było jednak konieczne, aby zachować transparentność i zaprezentować realną wartość posiadanych przez naszych zasobów. Zdecydowanie pełniejszy obraz naszej rzeczywistej sytuacji i perspektyw rozwoju możemy uzyskać z rachunku przepływów pieniężnych. Generowane nadwyżki przepływów z działalności operacyjnej i inwestycyjnej pozwalają nam na obniżanie poziomu zadłużenia, czyli realizację jednego z kluczowych założeń naszej strategii rozwoju - tłumaczy Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord SA.


Źródło: Polnord SA

27.04.2018


Tagi: deweloper, wyniki finansowe


WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

SPOTKANIA BIZNESOWE