ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Q1 2018: Poland Commercial Property Monitor

wykres


Rynek nieruchomości komercyjnych w regionie CEE, w tym w Polsce, to aktualnie jedno z najbardziej atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do lokowania kapitału, wynika z najnowszego badania RICS za I kw. 2018.


Kluczowe wskaźniki:

  • Wycena wartości rynkowej nieruchomości - większość respondentów (60%) uważa, że ceny rynkowe są na poziomie lub poniżej wartości godziwej, chociaż pozostałe 40% uważa, że rynek zaczyna być drogi.
  • Warunki kredytowania - w ogólnym ujęciu warunki kredytowe w I kw. roku uległy poluzowaniu, a 38% respondentów odnotowało pewien stopień poprawy.
  • 12-miesięczne oczekiwania dotyczące wzrostu stóp kapitalizacji - w porównaniu do IV kw. 2017 oczekiwania względem stóp kapitalizacji zostały zrewidowane w górę na co złożyły się dobre prognozy dla podsektorów prime biurowego i przemysłowego. Z drugiej strony respondenci wciąż spodziewają się spadku rentowności na rynkach drugorzędnych nieruchomości w nadchodzącym roku.
  • 12-miesięczne oczekiwania dotyczące wzrostu wartości czynszów - oczekiwane średnie wzrosty czynszów zostały podniesione w górę a średnia dla całego sektora zmieniła się na dodatnią. Oczekuje się, że najlepsze podsektory odnotują dodatnie wzrosty wartości czynszów w nadchodzącym roku, podczas gdy dla rynków drugorzędnych nieruchomości prognozy pozostają niezmiennie powściągliwe.

Q1 2018: Poland Commercial Property Monitor


Warunki panujące na rynku najmu

Według najnowszego badania RICS dotyczącego trendów na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w I kw. br., wskaźnik sentymentu najemców nieruchomości komercyjnych (kompleksowy wskaźnik uchwytujący dynamikę rynku najmu) wzrósł do +14 z +4 w poprzednim kwartale, sygnalizując poprawę ogólnych warunków na rynku najmu. Popyt na rynku najmu nie przestawał rosnąć (w kategorii bilansu netto) w najszybszym kwartalnym tempie od ponad pięciu lat. Przyspieszenie to objęło przede wszystkim sektory biurowy i przemysłowy, przełamując dotychczasowy spadek; w sektorze nieruchomości handlowych popyt zwiększył się tylko nieznacznie.


Respondenci ankiety RICS odnotowali także wzrost dostępności powierzchni na wynajem w każdym obszarze rynku. Zwiększyła się również wartość pakietów zachęt oferowanych najemcom przez właścicieli nieruchomości.


W ogólnym ujęciu w badanym okresie wzrosła także liczba nowych projektów inwestycyjnych, choć tempo wzrostu było mniejsze aniżeli w poprzednim raporcie; respondenci zasygnalizowali także spadek aktywności inwestycyjnej w sektorze retail. Oczekiwania dotyczące wartości czynszów w nadchodzącym roku okazały się pozytywne dla całego sektora, po raz pierwszy od niemal czterech lat. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dane przekazywane przez te podmioty, które przewidują trwały wzrost w podsektorach prime biurowym i przemysłowym w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Perspektywy dla rynków drugorzędnych pozostają względnie powściągliwe, choć mniej aniżeli w poprzednich badaniach RICS.


Warunki na rynku inwestycyjnym

Wskaźnik sentymentu inwestycyjnego urósł do +19 z +16 w czwartym kwartale minionego roku odzwierciedlając tym samym umacniający się trend wzrostu dynamiki na rynku.


Liczba zapytań inwestycyjnych w badanym okresie wzrosła w ogólnym ujęciu, najszybszy wzrost odnotowano w sektorze biurowym i przemysłowym. Popyt ze strony inwestorów zagranicznych wzrósł w podobnym tempie co w poprzednim kwartale, stymulowany silnym zapotrzebowaniem na powierzchnię przemysłową.


Dostępność powierzchni na cele inwestycyjne wzrosła w badanym okresie jedynie w sektorze nieruchomości handlowych pozostała na niezmienionym poziomie.


Oczekiwania względem stóp kapitalizacji na przyszły rok zostały zrewidowane w dół dla całego sektora w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oczekuje się, że rentowność nieruchomości we wszystkich trzech podsektorach prime wzrośnie w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy z uwagi na trwały wzrost w obszarze najlepszych aktywów biurowych i przemysłowych. Jednocześnie, podczas gdy ogólne perspektywy dla podsektorów drugorzędnych nieruchomości poprawiły się w porównaniu z poprzednim raportem, respondenci nadal spodziewają się spadku wartości stóp kapitalizacji na rynkach drugorzędnych w nadchodzącym roku.


Około 44% respondentów uważa, że warunki rynkowe znajdują się na wczesnym lub środkowym etapie ożywienia, podczas gdy 36% wskazuje, że rynek jest bliski osiągnięcia poziomu szczytowego cyklu.


Komentarz Renaty Osieckiej MRICS, Partnera Zarządzającego AXI IMMO

Dobra koniunktura w gospodarce, w tym wzrost konsumpcji, eksportu i nakładów firm na inwestycje w Polsce ma swoje pozytywne odzwierciadlenie na rynku najmu nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza w sektorze biurowym i magazynowym. Tylko w pierwszym kwartale wynajętych zostało 1,16 mln mkw. powierzchni magazynowej, o 20% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i ponad 200 tys. mkw. powierzchni biurowej w samej tylko Warszawie.


Siłą napędową sektora magazynowego pozostanie e-commerce i sieci handlowe, w przypadku biur będziemy obserwować ekspansję firm obecnych już w Polsce oraz wejście na rynek kolejnych podmiotów zwłaszcza z branży finansowej i IT.


Rekordowe wzrosty na rynku najmu przekładają się na bardzo duże zainteresowanie funduszy produktami inwestycyjnymi w regionie CEE, w tym w Polsce. Rynek nieruchomości komercyjnych w regionie CEE to aktualnie jedno z najbardziej atrakcyjnych, ale też bezpiecznych miejsc do lokowania kapitału. Po pierwszym kwartale br. wolumen transakcji był rekordowy i przekroczył 2,05 mld euro. Pozwala to stawiać optymistyczne prognozy na dalszą część roku, zwłaszcza, że kilka portfelowych i pojedynczych dużych projektów prime z sektora biurowego i magazynowego jest w trakcie negocjacji. Możemy spodziewać się kolejnego rekordu na koniec 2018 r. Fundusze poszukują przede wszystkim produktów prime, ale też są grupy inwestorów, którzy kupują produkty oportunistyczne. Polska jest w polu zainteresowań kapitału z Europy Zachodniej, USA, Azji i RPA. Ponadto, w naszym kraju inwestują coraz śmielej fundusze z Czech.


Wysoka aktywność inwestycyjna będzie wpływała na dalszą kompresję stóp kapitalizacji. W przypadku najlepszych obiektów biurowych w centrum Warszawy możemy oczekiwać stóp na poziomie 5% i poniżej, w miastach regionalnych stopa kapitalizacji kształtować się będzie w przedziale od 6% do 7,25%. Na rynku magazynowym stopy kapitalizacji wahają się od 6,50% do 7%, choć w przypadku projektów wynajętych przez międzynarodowe brandy, poziom też może być niższy.


Więcej informacji w raporcie: Q1 2018: Poland Commercial Property Monitor


Źródło: RICS

13.07.2018


Tagi: biurowiec, Spektrum Tower, transakcja, Europa Capital, Globalworth


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...

ZAREJESTRUJ SIĘ !!!

foto

16 października w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbędą się Dni Dewelopera...