ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Nowy standard w walce z korupcją w sektorze nieruchomości

wykres


Ryzyko korupcji oraz łapówkarstwa, prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu dotyczy całego sektora nieruchomości niezależnie od lokalizacji czy specjalizacji. W walce przeciw tym zjawiskom RICS opublikował oficjalne globalne stanowisko.


Oficjalne stanowisko RICS w zakresie walki z przestępstwami finansowymi jest efektem współpracy organizacji z przedstawicielami sektora nieruchomości i lokalnymi rządami na całym świecie. Stanie się ono wiążące z dniem 1 września 2019 r.


Jak informuje Nigel Sellars z RICS: - Treść oficjalnego stanowiska określa obowiązki ekspertów oraz firm należących do RICS, mające na celu ograniczenie sytuacji narażenia ich na ryzyko prania brudnych pieniędzy, łapówkarstwa oraz korupcji a tym samym ochronę przed tymi przestępstwami w ramach ich codziennej praktyki zawodowej. Wiążące dla wszystkich sektorów oraz specjalizacji stanowisko branżowe w przejrzysty sposób opisuje metody zarządzania ryzykiem, określając ramy profesjonalnego i etycznego postępowania oraz zapewniając specjalistom oraz przedsiębiorstwom jasne i spójne zasady definiujące naruszenie należytego postępowania.


Dzięki rozległym, globalnym konsultacjom RICS do wspólnej walki przeciw zagrożeniom związanym z łapówkarstwem oraz korupcją, praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu zaangażował specjalistów oraz interesariuszy sektora nieruchomości na całym świecie, w tym Transparency International oraz Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).


W przedmowie do oficjalnego stanowiska Transparency International zwraca uwagę na strukturalne słabe strony ram prawnych w zakresie ograniczania ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz fakt, iż władze wielu państw nie dysponują w tym zakresie wystarczającymi środkami nadzoru oraz kontroli. Z tego względu działania zapobiegawcze branży nieruchomości, mające na celu wzmocnienie standardów w zakresie walki z przestępstwami finansowymi, w tym stanowisko branżowe RICS, stanowią krok w dobrą stronę.


Nasz wspólny obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy - komentarz Kingi Barchoń MRICS, Członka panelu doradczego RICS w Polsce; Partnera, Lidera zespołu ds. nieruchomości i Lidera zespołu ds. sporów gospodarczych w PwC


Zakup nieruchomości może być wykorzystywany przez zorganizowane grupy przestępcze do prania dochodów z ich nielegalnej działalności. Nasz sektor jest wykorzystywany do tego typu działań ze względu na skalę transakcji, jednorazowo, można "wyczyścić" duże kwoty pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy profesjonaliści pracujący w sektorze byli głęboko świadomi zagrożeń związanych z przestępstwami finansowymi i odpowiednio przeszkoleni do tego, by identyfikować i zgłaszać wszelkie podejrzenia co do przypadków prania pieniędzy. Jest to tym istotniejsze, że skala problemu rośnie.


Według badania PwC "Badanie Przestępczości Gospodarczej 2018" 54% respondentów uczestniczących w obrocie pieniądza na rynku (i / lub którymkolwiek z następujących sektorów: instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, firmy świadczące usługi finansowe, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe lub pośrednicy w handlu metalami szlachetnymi lub drogocennymi kamieniami) wskazali, że w ciągu ostatnich dwóch lat mieli styczność z praktycznym egzekwowaniem przepisów lub inspekcjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) (wzrost o 4 punkty procentowe od 2016 r.). Identyczny odsetek (54%) oczekuje, że obecne zmiany w geopolitycznym otoczeniu regulacyjnym będą miały coraz większy wpływ na ich organizacje w ciągu najbliższych dwóch lat.


Przedstawiciele naszej profesji powinni współpracować z rządami, organami nadzoru i organami ścigania aby zapewnić, że nasza branża postrzegana jest przez przestępców jako wrogie miejsce dla prania brudnych pieniędzy. Jako organ regulacyjny zawodu RICS podejmuje zdecydowane działania przeciwko osobom, które nie działają w sposób uczciwy, a także zgłasza takie problemy organom ścigania.


Leży to nie tylko w interesie obywateli, ale także w interesie profesjonalistów, którzy pragną zachować nieskazitelną reputację. Jako przedstawiciele branży nieruchomości powinniśmy odgrywać w tym zakresie wiodącą rolę i zapewniać, że relacje biznesu ze środowiskiem budowlanym są przejrzyste i służą publicznemu dobru.


Każdego roku organy wprowadzają coraz więcej regulacji. Wpływają one nie tylko na graczy z branży usług finansowych, ale także na inne sektory. Jako PwC pomagamy naszym klientom w zwalczaniu przestępstw finansowych i spełnianiu wymogów prawnych poprzez świadczenie usług doradztwa jak i wsparcia operacyjnego.


Źródło: RICS

11.03.2019


Tagi: nieruchomości, korupcja


WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

SPOTKANIA BIZNESOWE