ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Automatyzacja odpowiedzią na niedobory siły roboczej

giełda

Automatyzacja magazynów nie jest nowym ani nawet niedawnym zjawiskiem. Pierwsze zautomatyzowane systemy przechowywania i wyszukiwania towarów sięgają końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Od tego czasu automatyzacja stała się czymś więcej – obecnie technologicznie zaawansowane systemy i roboty w wielu przypadkach zastępują człowieka.


Rozwój e-commerce

W ostatnich latach rozwój e-commerce zachęcił do korzystania z systemów wspierających wybieranie dużej liczby małych zamówień.


Badanie DHL z 2016 roku pokazało, że 80 proc. magazynów jest obsługiwanych ręcznie bez wspomagania automatyzacją, 15 proc. jest zmechanizowanych i korzysta z pewnego rodzaju automatyzacji obsługi materiałów, a 5 proc. wykorzystuje bardziej zaawansowane, zautomatyzowane systemy, w tym roboty.


Wyniki ankiety dowiodły, że automatyzacja i roboty są nadal rzadko wykorzystywane w europejskich magazynach.


To jak na razie najbardziej solidne dane dotyczące Europy. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że od 2016 roku sporo się zmieniło, jednak opierając się na wizytach w magazynach oraz wiedzy ekspertów JLL na temat głównych użytkowników magazynów, można stwierdzić, że wykorzystanie automatyzacji i robotów z pewnością różni się w zależności od branży i kraju.


Stosowanie takich rozwiązań najczęściej spotykane jest w magazynach, w których prowadzona jest produkcja oraz w krajach, w których grunty oraz rynek pracy są ograniczone i kosztowne. W rezultacie automatyzacja magazynów jest bardziej rozpowszechniona w Niemczech i Skandynawii niż na przykład w Europie Środkowej i Wschodniej.


Inwestowanie w roboty

Sytuacja będzie się jednak sukcesywnie zmieniać. Trudności w pozyskiwaniu ludzi do pracy będą zachęcać firmy do inwestowa¬nia w większą automatyzację operacji maga¬zynowych, ponieważ zazwyczaj zmniejsza to wymagania i koszty pracy, jednocześnie po¬prawiając wydajność i obniżając ogólne kosz¬ty.


Pogląd ten jest wspierany przez szereg badań dotyczących potencjalnego wpływu automatyzacji, z których wynika, że miejsca pracy najbardziej narażone na automatyza¬cję to zazwyczaj te stosunkowo rutynowe, przewidywalne, manualne i niewymagające od pracowników wysokich kwalifikacji.


W jednym z takich badań sektor logistyczny wyłonił się jako ten, który najbardziej potrze¬buje rozwiązań automatycznych. Zdaniem analityków JLL, wzrost automatyzacji w tym sektorze jest bardziej prawdopodobny w obrębie magazynu niż w części transpor¬towej. Z kolei rozpowszechnienie szerokiego wykorzystywania autonomicznych ciężarówek i innych urządzeń, takich jak np. drony, jest obecnie ograniczane bardziej przez uregulo¬wania prawne niż bariery technologiczne.


Zmiana potrzeb w zatrudnieniu

Zwiększająca się automatyzacja w magazynach z pewnością wpłynie na charakter niektórych prac magazynowych. Wraz z nią zmieni się – a dokładnie wzrośnie – zapotrzebowanie na pracowników o wyższych kwalifikacjach, wymaganych do nadzorowania, obsługi, konserwacji i naprawy systemów. Jednak w oparciu o wizyty ekspertów JLL w obiektach maga¬zynowych, i ciągłe obserwacje rynku, należy stwierdzić, że zmiana ta nie będzie nagła i radykalna.


Liczba osób aktualnie po¬trzebnych do kontrolowania robotów i prac zautomatyzowanych jest zwykle stosunko¬wo niewielka w porównaniu z liczbą osób zajmujących się wykonywaniem „standardo¬wych” zadań w magazynie – szacowana jest na około 10 proc. wszystkich miejsc pracy.


Tworzone przez rosnącą automatyzację zapotrzebowanie na stanowiska wymagające wyższych kwalifikacji pracowników zauważalne będzie głównie poza magazynami.


Źródło: JLL

18.03.2019


Tagi: magazyny, automatyzacja


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Nokia postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogą spotkać się start-upy, innowatorzy oraz pasjonaci nowych technologii...