ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
spotkania biznesowe
 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
WCL

Z ŻYCIA SPÓŁEK - Archiwum

Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, odnotował po pierwszych trzech kwartałach 2018 roku...

Grupa Murapol w ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku sprzedała blisko 2,7 tys. lokali mieszkalnych, czyli o 9 proc. więcej niż w analogicznym...

Grupa Dekpol w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 354,7 mln zł względem 158,9 mln zł w analogicznym okresie...

Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2018 – zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazań lokali właścicielom – odnotowała przychody w wysokości...

EBITDA Grupy wyniosła 20,5 mln zł i była wyższa o 13,7% od 18,1 mln zł w I pół. 2017 r. Grupa przekazała klientom 470 lokali, co przełożyło się na wyższe...

W I półroczu 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INPRO osiągnęły poziom 106,5 mln zł i tym samym wzrosły o 30,1%...

ATAL, ogólnopolski deweloper od stycznia do czerwca bieżącego roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 638 mln zł...

foto

Narastająco od początku roku Victoria Dom zakontraktowała 475 lokali, czyli nieco więcej niż rok wcześniej. W samym lipcu warszawski deweloper uzyskał bardzo...

W I półroczu 2018 r. Grupa Lokum Deweloper rozpoznała w wyniku finansowym 24 lokale z projektów zakończonych w 2017 r., odnotowując 13,5 mln zł...

Przychody Ronson Development rozpoznane w pierwszym półroczu 2018 r. przekroczyły 170 mln zł, czyli były o ponad 16% większe niż w tym...

Pierwsze półrocze dla gorzowskiego dewelopera było udane. Firma Budnex od początku 2018 roku sprzedała przeszło 400 mieszkań. To prawdopodobnie...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów, podsumowała wyniki sprzedaży za pierwsze półrocze 2018 roku...

W II kwartale 2018 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 232 lokali, czyli o 29% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba...

Giełdowy deweloper w II kw. 2018 r. zawarł 233 umowy sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, o 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość zawartych...

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1516 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku. Ze względu...

Grupa Murapol w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku sprzedała blisko 1,8 tys. mieszkań, czyli o ok. 12 proc. więcej niż w analogicznym...

ATAL, ogólnopolski deweloper, od stycznia do czerwca 2018 roku zakontraktował 1296 lokali. Oznacza to stabilizację sprzedaży na wysokim poziomie...

Grupa Archicom sprzedała w drugim kwartale 2018 r. 389 lokali, czyli o 66% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. W całym pierwszym półroczu...

Wiodący warszawski deweloper w drugim kwartale br. sprzedał 181 mieszkań, czyli o 24% więcej niż rok wcześniej. W ujęciu wartościowym dynamika...

Działająca na rynku wrocławskim i krakowskim Grupa Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu...

foto

Murapol wychodzi z Polnordu – kolejny krok w porządkowaniu spółki przed przygotowaniami do IPO oraz uwalnianiu zasobów finansowych na inwestycje...

foto

W dniu 15 czerwca 2018 roku Murapol S.A. sprzedał na rzecz spółki Aoram Sp. z o.o. pakiet 2.251.152 akcji spółki Skarbiec Holding S.A. o wartości nominalnej...

foto

Wprowadzenie elektronicznego biura obsługi klienta (EBOK) w czerwcu 2017 roku było ważnym krokiem dla spółki Vantage Development, usprawniającym...

foto

15 czerwca 2018 roku została podpisana umowa sponsoringowa pomiędzy spółkami Murapol S.A. a Widzew Łódź S.A., zgodnie z którą Grupa...

W okresie styczeń - marzec 2018 r. Grupa Polnord wypracowała 84,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,9 mln zł w analogicznym okresie...

Dekpol opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał 2018 r., zgodnie z którym skonsolidowane przychody wyniosły 161 mln zł, a zysk netto był...

W I kwartale 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INPRO osiągnęły poziom 48,3 mln zł i tym samym wzrosły o 9% w porównaniu...

ATAL, ogólnopolski deweloper w pierwszym kwartale 2018 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 301 mln zł, co oznacza wzrost o 51%..

W I kwartale 2018 roku Unimax Development osiągnął najlepszy wynik sprzedaży w swojej historii. W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. firma podpisała...

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2017 r., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 232,6 mln zł przychodów, 54,4 mln zł..

Grupa Lokum Deweloper osiągnęła marżę brutto sprzedaży w I kwartale 2018 r. na poziomie 35,6% (wobec ponad 34,5% rok wcześniej). Przychody...

giełda

ATAL – ogólnopolski deweloper – w pierwszym kwartale 2018 roku wydał 830 lokali. W pierwszym kwartale 2017 roku było to 501 lokali, co oznacza wzrost...

W pierwszym kwartale 2018 r. zaraportowane przez Ronson Development przychody ze sprzedaży wyniosły 80,2 mln zł, a uwzględniając...

W 2017 r. Grupa Polnord wypracowała 293,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do 2016 r. oznacza wzrost o 66% i jest najwyższym...

Zarząd Archicom podpisał z Panem Krzysztofem Andrulewiczem list intencyjny, celem potwierdzenia woli powołania go na stanowisko Prezesa...

Dekpol sprzedał w pierwszym kwartale br. 223 mieszkań, czyli na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy...

Murapol, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy, podpisał 926 umów dot. sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale br. wobec 814...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki sprzedaży za pierwszy...

W I kwartale 2018 r. Ronson Development przekazał klientom klucze do 301 lokali, co jest wynikiem porównywalnym do osiągniętego w analogicznym okresie...

Zysk netto Grupy wyniósł 57,3 mln zł, czyli o ok. 53,5% więcej niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 330,3 mln zł przy 942 przekazanych...

W I kwartale 2018 roku, Grupa ROBYG zakontraktowała 914 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku, co oznacza utrzymanie...

Wiodący warszawski deweloper w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. sprzedał 193 mieszkania. W ciągu najbliższych tygodni wprowadzi do oferty kolejne...

ATAL, ogólnopolski deweloper, zawarł 714 umów deweloperskich w pierwszym kwartale 2018 roku, co oznacza wzrost o ponad 6% rdr. W marcu 2018...

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2017 rok. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 30,3 mln zł przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży...

Działająca na rynku wrocławskim i krakowskim Grupa Lokum Deweloper zwiększyła sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 roku o 160% r/r...

Grupa Lokum Deweloper osiągnęła w 2017 roku 221 mln zł przychodów (wzrost o 17%) i 77 mln zł zysku netto (wzrost o 63%)..

giełda

ATAL, ogólnopolski deweloper, w 2017 roku wypracował 865,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 70,8% więcej niż przed rokiem. ATAL...

Grupa ROBYG w 2017 roku odnotowała przychody w wysokości około 738 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł...

foto

W 2017 r. przychody Grupy Ronson z projektów mieszkaniowych wyniosły ponad 230 mln zł, a uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w projekcie...

foto

Ronson Europe N.V. planuje przenieść swoją siedzibę z Holandii do Polski. Krok ten zwiększy efektywność funkcjonowania grupy oraz przyniesie wymierne...

giełda

Archicom z początkiem roku rozpoczął proces rebrandingu. Modyfikacje w zakresie identyfikacji wizualnej są następstwem rozwoju biznesowego...

Styczeń to czas, kiedy z perspektywy całego roku możemy spojrzeć na efekty naszej pracy i popularność poszczególnych inwestycji. Dziś niezwykle..

Dekpol S.A. w 2017 r. sprzedał łącznie 802 mieszkania, co oznacza wzrost o blisko 50% względem poprzedniego roku. W wyniku finansowym za 2017 rok...

W całym 2017 roku Grupa Murapol podpisała 3 605 umów sprzedaży mieszkań wobec 3 042 rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 18 proc r/r...

Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych w 2017 roku Grupa zawarła umowy sprzedaży 1389 lokali. Jest to najwyższy wynik...

giełda

W IV kwartale 2017 r. Ronson Development przekazał klientom klucze do 340 lokali, czyli o 25% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. To najlepszy...

giełda

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 739 umów...

W całym 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała około 3470 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji), co oznacza wzrost o 17% w porównaniu...

Echo Investment w 2017 roku sprzedało 1 427 mieszkań – o 54% więcej niż w 2016 roku. Spółka podpisała z klientami 1 006 umów ostatecznych...

giełda

ATAL, ogólnopolski deweloper, zakontraktował 2787 lokali w 2017 roku, czyli o ponad 14% więcej niż przed rokiem (2435). To kolejny z rzędu rekordowy...

foto

Deweloper Victoria Dom w 2017 roku przekroczył zakładane pierwotnie na poziomie 700 lokali plany sprzedażowe i zakontraktował rekordową...

foto

Grupa Archicom (w tym mLocum SA, którego dane agregowane są od 31 lipca 2017 r.) osiągnęła w 2017 r. najlepszy wynik w swojej historii sprzedając...

Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, obecny również na rynku krakowskim, sprzedał w 2017 roku...

foto

Prawie 1700 mieszkań wprowadził w 2017 roku na rynek Polnord. Do sprzedaży trafiła właśnie kolejna partia mieszkań: 246 lokali, które powstaną...

Motoryzacyjno-deweloperski holding podzielił się na dwie biznesowo jednolite spółki – deweloperski Marvipol Development oraz motoryzacyjny..

foto

Walne zgromadzenie i rada nadzorcza spółki Murapol S.A. w dniu 28 listopada 2017 r. dokonały zmian w składzie jej organów statutowych. Nikodem Iskra..

Motoryzacyjno-deweloperski holding osiągnął w okresie I-III kw. 2017 r. 612,1 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności kontynuowanej...

ATAL – ogólnopolski deweloper – narastająco po 9 miesiącach 2017 roku wypracował skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom...

O 125% do 358,7 mln zł wzrosły w pierwszych trzech kwartałach br. obroty Grupy Kapitałowej Dekpol w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego...

Grupa Orion Investment S.A., Spółka notowana na GPW w Warszawie, zajmująca się realizacją projektów deweloperskich, zakończyła pierwsze...

Grupa ROBYG narastająco po trzech kwartałach 2017 roku odnotowała przychody w wysokości 350 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom...

W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa Polnord wypracowała 147,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W III kwartale...

Giełdowa spółka umacnia swoją pozycję na rynku długu korporacyjnego. W ramach drugiej tegorocznej emisji obligacji Marvipol pozyskał...

Grupa INPRO podsumowała wyniki po III kwartałach 2017 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 112 mln zł. Zysk brutto...

Proces podziału Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. („Grupa”) na dwie giełdowe spółki: motoryzacyjną i deweloperską jest na ukończeniu...

Grupa Lokum Deweloper osiągnęła po III kw. 2017 r. 65 mln zł przychodów i 7,2 mln zł zysku netto (rok wcześniej było to odpowiednio...

Łączne przychody Grupy Ronson po trzech kwartałach 2017 r. przekroczyły 182 mln zł i były o 10% niższe niż przed rokiem. Uwzględniając wartość lokali...

ATAL – ogólnopolski deweloper – przez 9 miesiący 2017 roku przekazał 1668 lokali, przed rokiem było to 1260. Oznacza to wzrost o ponad 32% rok do roku...

Deweloper Victoria Dom z sukcesem zakończył prywatną emisję obligacji. Pozyskane 20 mln zł przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego...

Dekpol S.A. sprzedał w pierwszych trzech kwartałach br. 687 mieszkań, czyli o blisko 60% więcej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu...

Rekordowa liczba przekazanych mieszkań, bardzo dobre dane odnośnie do sprzedaży lokali, do tego dynamicznie rozwijające się projekty...

ATAL, ogólnopolski deweloper, po trzech kwartałach 2017 roku sprzedał 2041 lokali, czyli o 16% więcej wobec analogicznego okresu roku...

Giełdowy deweloper we wrześniu sprzedał dewelopersko 105 lokali mieszkalnych i użytkowych, o 119% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku...

Wzrost sprzedaży o ponad 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, 859 zakontraktowanych mieszkań oraz 234...

W III kwartale 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1009 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) z czego 484 lokale w Warszawie...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki sprzedaży...

W III kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 206 lokali, czyli o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r...

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. Echo Investment sprzedało 885 mieszkań – to o 76% więcej niż od stycznia do września 2016 r. W samym 3 kwartale...

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Grupa Polnord sprzedała 1034 mieszkania - o 10 lokali więcej niż w całym 2016 roku. W III kwartale...

Grupa Abadon Real Estate w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała 155,1 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług...

Deweloper Victoria Dom w pierwszych trzech kwartałach br. sprzedał rekordową liczbę 581 mieszkań, czyli o ponad 27% więcej niż w tym samym...

W dniu 2 października 2017 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AF na kwotę 80 mln zł...

Grupa Murapol w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała 125,8 mln zł przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej...

Wrocławska spółka podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, który wyrażony został w osiągniętych w pierwszym półroczu 2017 roku wynikach...

giełda

O 66% do 158,9 mln zł wzrosły w pierwszym półroczu br. obroty Grupy Dekpol w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku...

W dniu 11 września br. zarząd ATAL przyjął zaktualizowany program emisji obligacji. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów spółka planuje...

giełda

Tomasz Łapiński, prezes Ronson Europe, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem od 1 grudnia br. Do tego czasu będzie pełnić swoje obowiązki...

Wrocławska spółka podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, który wyrażony został w osiągniętych w pierwszym półroczu 2017 roku wynikach...

ATAL, ogólnopolski deweloper w pierwszym półroczu 2017 roku wypracował skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki...

Grupa ROBYG w I półroczu 2017 roku odnotowała przychody w wysokości 215 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej...

Wiodący warszawski deweloper w pierwszym półroczu 2017 r. osiągnął 28,8 mln zł przychodów, 3,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,3 mln zł...

Łączne przychody Grupy Ronson w I półroczu 2017 r. przekroczyły 146 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z analogicznym okresem...

Dekpol sprzedał w pierwszym półroczu br. 486 mieszkań, czyli o 75% więcej niż rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka...

W II kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 180 lokali, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W całym pierwszym...

Abadon Real Estate, spółka holdingowa koncentrująca podmioty z segmentu wykonawczego Grupy Murapol, wyemitowała w drodze oferty...

W II kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 180 lokali, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W całym pierwszym...

Grupa Murapol, w ramach segmentu deweloperskiego swojej działalności, zakontraktowała sprzedaż 1.609 lokali mieszkalnych...

ATAL, ogólnopolski deweloper, sprzedał 1 364 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. – oznacza to wzrost o niemal 16% rdr. Firma...

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1693 lokale netto w Warszawie i Gdańsku (z uwzględnieniem rezygnacji)...

Sprzedaż mieszkań Echo Investment w I półroczu 2017 r. wzrosła o blisko 80% w porównaniu z pierwszą połową 2016 r....

Deweloper Victoria Dom w pierwszym półroczu br. sprzedał 410 mieszkań, czyli o ponad połowę więcej niż w tym samym okresie poprzedniego...

Archicom, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego w całym pierwszym półroczu 2017 r. sprzedał 601 lokali i podpisał 341 aktów notarialnych...

giełda

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Europe ustaliło wysokość łącznej dywidendy za 2016 rok na poziomie 0,19 zł ...

giełda

Akcjonariusze dewelopersko-motoryzacyjnej grupy zdecydowali o przeznaczeniu 34,1 mln zł na wypłatę dywidendy. To blisko 50 proc. ubiegłorocznego...

Grupa Murapol wyemitowała w drodze prywatnej oferty 28 169 obligacji serii BA o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. 3-letnie instrumenty dłużne...

giełda

Akcjonariusze Archicom: DKR Investment, kontrolowany przez członków zarządu spółki oraz SK Inwestycje, poinformowali o rozpoczęciu...

Dynamika sprzedaży mieszkań Dantex w I kw. br. (233 lokale, +15 proc. r/r) zapowiada kolejny dobry rok dla spółki. Wysoka sprzedaż...

foto

Grupa Murapol zakupiła 2.251.152 akcje Skarbiec Holding S.A., co daje jej 32,99 proc. udział w akcjonariacie spółki, będącej właścicielem jednego z wiodących...

giełda

Grupa Abadon Real Estate w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wypracowała 54,7 mln zł przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej...

Najlepszy kwartalny wynik sprzedaży - 366 sprzedanych lokali w I kw. 2017 r. tj o ponad 70% niż w I kw. 2016 r. Przychody ze sprzedaży...

Wiodący warszawski deweloper rozpoczyna kolejną prywatną emisję czteroletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych o łącznej wartości...

foto

Haitong Bank w raporcie z 8 maja obniża rekomendację dla Asseco Poland do NEUTRALNIE (z Kupuj) oraz cenę docelową akcji do 59,4 PLN...

giełda

Agencja ratingowa EuroRating utrzymała ocenę długoterminową Murapol S.A. na poziomie BB z perspektywą stabilną. Agencja zwróciła uwagę...

Dekpol opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał 2017 r., zgodnie z którym skonsolidowane przychody wyniosły 75 mln zł. Grupa wypracowała...

Wrocławski deweloper Vantage Development po raz kolejny zaskoczył bardzo dobrymi wynikami. W I kwartale 2017 spółka zanotowała...

foto

W I kwartale 2017 roku Grupa ROBYG osiągnęła przychody w wysokości 69,5 mln zł, jednocześnie – zgodnie z oczekiwaniami – zanotowała zysk...

W dniu 18 maja 2017 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AC na kwotę 54 mln zł...

giełda

W dniu 18 maja ATAL – ogólnopolski deweloper – wypłacił dywidendę w wysokości 1,68 zł na akcję, co łącznie daje kwotę ok. 65 mln zł. Stanowi...

W I kwartale 2017 r., według danych ważonych udziałami Polnord S.A., Spółka odnotowała 21 proc. wzrost sprzedaży mieszkań, osiągając...

Wiodący warszawski deweloper rozpoczyna prywatną emisję czteroletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych o łącznej...

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2016 r. zgodnie z którymi spółka osiągnęła w tym okresie 167,3 mln zł przychodów...

giełda

Abadon Real Estate S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio 50,49 proc. udział w kapitale akcyjnym AWBUD S.A., który uprawnia go do takiej...

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2016 r. zgodnie z którymi spółka osiągnęła w tym okresie 167,3 mln zł przychodów...

W I kwartale 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Inpro osiągnęły poziom 44,5 mln zł czyli o ponad 7% więcej...

foto

Akcjonariusze Grupy ROBYG podczas NWZA w dniu 6 czerwca 2017 zadecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz o prywatnej...

Ronson Development opublikował dziś wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. • Przychody Grupy Ronson w I kwartale 2017 r. przekroczyły...

Grupa Abadon Real Estate wykazała za 2016 rok 82,4 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług, zysk EBITDA na poziomie...

giełda

Tomasz Łapiński, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Europe, związany ze Spółką od 2008 r., zostanie jej nowym prezesem. Zastąpi na tym stanowisku...

Spółka ALTA inwestor pierwszej w Polsce zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna, opublikowała wyniki za 2016 r. Aktywa ALTA...

giełda

W dniu 24 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 70% skonsolidowanego zysk...

giełda

Abadon Real Estate S.A. otrzymała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na zakup 100 proc. udziałów Petrofox...

Dekpol opublikował raport finansowy za 2016 r., zgodnie z którym skonsolidowane przychody wyniosły 258,7 mln zł. Grupa wypracowała...

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, podsumował 2016 r. W tym okresie Grupa odnotowała skonsolidowane...

Dekpol sprzedał w pierwszym kwartale br. 229 mieszkań, czyli o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach...

Francuski deweloper należący do globalnej Grupy Bouygues Immobilier, zamknął I kwartał 2017 roku ze sprzedażą mieszkań na poziomie...

foto

Polnord SA, zwiększył stan posiadania akcji spółki Korporacja Budowlana Dom SA powyżej progu 33 % ogólnej liczby głosów w Spółce...

Przychody ze sprzedaży Grupy Archicom w 2016 r. wyniosły 282,3 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 37,3 mln zł...

Polnord S.A. należy do ścisłej czołówki firm deweloperskich w Polsce. Spółka może poszczycić się wyjątkowo długą obecnością w branży budowlanej...

Grupa Murapol zakontraktowała sprzedaż 814 lokali mieszkalnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 r. wobec 701...

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, w I kwartale 2017 r. sprzedał 117 lokali. Wzrost o 18 proc. w stosunku...

ATAL, ogólnopolski deweloper, sprzedał 676 lokali w pierwszym kwartale 2017 roku, co oznacza wzrost o 34% rdr. W marcu 2017 sprzedaż wyniosła 269 lokali...

Deweloper kończy pierwszy kwartał z 76 proc. dynamiką sprzedaży mieszkań oraz 100 proc. dynamiką przekazań...

Według danych ważonych udziałami Polnord w poszczególnych spółkach Grupy, w I kwartale 2017 roku sprzedano netto 335 lokali. To najwyższy...

W I kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 260 lokali, czyli o 26% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Pod względem liczby sprzedanych...

W I kwartale 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 937 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku...

Archicom, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego poprawił o 70% wynik kwartalny z poprzedniego roku i sprzedał...

Wiodący warszawski deweloper w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. zanotował rekordowy wynik w ujęciu kwartalnym, osiągając sprzedaż...

Grupa Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, w I kwartale 2017 r. odnotowała...

Grupa Murapol w 2016 roku wypracowała zysk netto na poziomie 125,85 mln zł oraz zysk z działalności operacyjnej w wysokości 134,03 mln zł...

W 2016 roku Grupa Kapitałowa Wikana odnotowała 2,85 mln zł zysku netto (76 tys. zł rok wcześniej). To najlepszy wynik lubelskiego dewelopera...

Grupa Murapol pozyskała w drodze prywatnej oferty obligacji serii Z blisko 13,2 mln zł, które przeznaczy głównie na finansowanie kolejnych...

W dniu 28 marca 2017 roku ATAL wyemitował – w ramach emisji prywatnej – niezabezpieczone obligacje serii AB na kwotę 40 mln zł. Termin...

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Victoria Dom sporządzony w związku z planowaną publiczną emisją obligacji...

ATAL, ogólnopolski deweloper, w 2016 roku osiągnął 506,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 123,4% więcej...

W okresie czterech kwartałów 2016 r. Grupa Kapitałowa Polnord wypracowała 176,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży...

Grupa INPRO, jeden z czołowych deweloperów w Trójmieście podsumowała wyniki finansowe za 2016 rok. Skonsolidowany zysk netto...

Grupa ROBYG osiągnęła w 2016 roku przychody w wysokości 517 mln zł (766 mln zł wliczając proporcjonalny udział ...

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, chce pozyskać 10 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji. Zapisy na obligacje...

Zarząd ATAL – w dniu 10 marca – przyjął zaktualizowany program emisji obligacji. W grudniu 2016 roku ATAL wyemitował obligacje serii W...

foto

Haitong Bank w raporcie z 2 marca obniża rekomendację dla Ronsona z Neutralnej do SPRZEDAJ, przy jednoczesnym podniesieniu ceny docelowej akcji...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Europe zdecydowało wczoraj o wypłacie zaliczkowej dywidendy z zysku za 2016 r...

Grupa Murapol uplasowała ofertę 11.827 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Blisko 12 mln zł, wpłacone przez...

foto

Postanowiliśmy sprawdzić ostatnie rekomendacje wydawane przez analityków domów maklerskich, a dotyczące akcji notowanych na giełdzie...

Łączne przychody Grupy Ronson w 2016 r. wyniosły blisko 485 mln zł, co oznacza wzrost o 72% w porównaniu z 2015 r. Istotny wpływ na wynik...

Ponad 34 mln zł, w tym 2,5 mln zł z tytułu dochodów, trafiło do nabywców umorzonych certyfikatów inwestycyjnych serii C i D Murapol FIZ...

Victoria Dom w ramach pierwszej publicznej emisji sprzedała inwestorom czteroletnie obligacje korporacyjne o wartości 6,1 mln zł. Deweloper...

giełda

Abadon Real Estate S.A. (ARE), należąca do holdingu Murapol, zwiększyła zaangażowanie kapitałowe w AWBUD S.A. i posiada obecnie 9,47 proc...

Deweloper oddał do użytku prawie 350 nowych lokali w Warszawie i Gdańsku oraz rozpoczął budowę kolejnych 180 mieszkań w gdańskiej...

giełda

Echo Investment zawarła Raiffeisen Bank SA umowę kredytową o wartości 62 mln PLN. Środki zostaną przeznaczone na finansowanie...

Deweloper Victoria Dom w ramach pierwszej publicznej emisji oferuje inwestorom czteroletnie obligacje korporacyjne o wartości 10,5 mln zł...

Grupa Sun & Snow wyemitowała 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu...

Lubelski deweloper planuje w 2017 r. rozpocząć realizację dziewięciu nowych projektów, w ramach których powstanie...

Giełdowa grupa w grudniu 2016 r. zawarła 91 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, o 122% więcej niż w analogicznym okresie...

giełda

W minionym roku Firmus Group ukończył siódmy już projekt realizowany w Mielnie. W efekcie w tym mieście oddał już do użytkowania...

Grupa Murapol zakontraktowała sprzedaż 3.042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost r/r o blisko 27%. Tylko w IV kwartale...

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, w 2016 r. sprzedał 508 mieszkań. Wzrost o 21 proc. w stosunku...

Mateusz Juroszek – wiceprezes zarządu ATAL – zakupił przez MJ Investments pakiet 7 577 akcji ATAL. Transakcja została sfinalizowana w dniu...

Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych, w 2016 roku Grupa zawarła umowy sprzedaży 1.023 lokali. To wynik...

giełda

Echo Investment sprzedało w 2016 roku 925 mieszkań. To o 334 lokale więcej niż w 2015 roku. Spółka walczy o pozycję lidera rynku i w 2017...

Ronson Development w IV kwartale 2016 r. osiągnął najlepszy w swojej historii wynik 275 sprzedanych mieszkań, co stanowi wzrost...

Warszawski deweloper w minionym roku zakontraktował sprzedaż łącznie 627 mieszkań oraz domów. To rekordowy wynik w historii...

ATAL, ogólnopolski deweloper, sprzedał 2436 lokali w 2016 roku, czyli o 44% więcej niż przed rokiem (1689 sprzedanych lokali). Strategia...

Archicom, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego, osiągnął w 2016 r. najlepszy wynik w swojej historii i sprzedał 942 mieszkania ...

Grupa ROBYG zakontraktowała w 2016 roku w Warszawie i Gdańsku rekordową liczbę 2 957 lokali (po uwzględnieniu rezygnacji)...