ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
spotkania biznesowe
 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
WCL

Jacek Bagiński

foto

Jacek Bagiński został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego ds. Finansowych w Echo Polska Properties NV. Jacek Bagiński przejmie obowiązki od obecnego Dyrektora Wykonawczego ds. Finansowych Macieja Drozda i zostanie przyjęty w skład Rady Dyrektorów nie później niż 31 marca 2017.


Jacek Bagiński ma na swoim koncie ponad 20 lat pracy w finansach w firmach działających w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej (CEE), w tym przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż detaliczną, produkcyjnych i farmaceutycznych i FMCG, oraz zajmujących się poszukiwaniem złóż gazu ziemnego i innych surowców naturalnych. Był członkiem zarządów i wiceprezesem ds. finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowanych przez największe fundusze typu private equity działające w Polsce i w regionie CEE, a także międzynarodowe korporacje, w tym PepsiCo i BP/Amoco, o przychodach od 15 mln do ponad 750 mln euro. Pan Bagiński był odpowiedzialny za rozwój biznesu, w tym fuzje i przejęcia, finansowanie i sprawy podatkowe, a także za planowanie i kontrolę. Ostatnio Jacek Bagiński pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego w Empik Media & Fashion S.A., jednej z największych spółek holdingowych kontrolujących grupę firm prowadzących działalność w zakresie sprzedaży detalicznej, e-commerce i usług.


Maciej Drozd pozostanie na stanowisku do czasu ogłoszenia wyników finansowych spółki za 2016; następnie będzie kontynuował działalność w EPP jako członek zarządu po ostatecznej uchwale podjętej przez udziałowców w czasie rocznego zebrania walnego w 2017 roku.


Źródło: Echo Polska Properties NV

08.12.2016


Tagi: Jacek Bagiński, Dyrektor Wykonawczy ds. Finansowych