ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Przeładunki w terminalach intermodalnych wzrosły o 10,6% w 2018 roku

wykres


Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost o 10,6% przeładunków w terminalach intermodalnych w 2018 roku w odniesieniu do 2017 roku. W ubr. aktywnych było 35 terminali, tj. o 5 więcej niż w roku poprzednim.


Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu, uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń.


Terminal intermodalny jest miejscem pozwalającym na szybkie i bezpieczne dokonanie przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami transportowymi dwóch różnych rodzajów transportu. Na terenie Polski w 2018 r. zlokalizowanych było 35 aktywnych terminali, z tego:

– 6 obsługiwało przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale morskie),

– 29 obsługiwało przesyłki kolej-droga (terminale lądowe).


wykres


Infrastruktura terminali morskich

Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2018 r. wyniosła łącznie 7,1 km, w tym 88,6% stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo.


Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 7,1 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 162,0 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych – 134,0 ha. Pojemność pla-ców składowych wyniosła 93,2 tys. TEU.


Terminale morskie posiadały łącznie 13,5 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 67,9% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego na terminalu morskim wyniosła 53 szt.


Infrastruktura terminali lądowych

W 2018 r. powierzchnia parkingowo-manewrowa w terminalach lądowych zajmowała łącznie 22,4 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 124,3 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych – 78,0 ha. Pojemność placów składowych wyniosła 90,7 tys. TEU. Terminale lądowe w 2018 r. posiadały łącznie 78,2 km torów dla kolei normalnotorowej, w tym 51,1% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek in-termodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego na terminalu lądowym wyniosła 33 szt.


Przeładunki w terminalach intermodalnych morskich i lądowych

Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 9,1 mln TEU, w tym terminali morskich – 6,3 mln TEU, a terminali lądowych – 2,8 mln TEU. W 2018 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 67,3 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 27,6 mln ton (co sta-nowiło 41,0% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 22,4 mln ton (33,3%), a transportem kolejowym – 17,3 mln ton (25,7%).


W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (59,0%). Udział kontenerów 20’ wyniósł 34,2%, kontenerów 45’ i więcej – 5,5%, a 30’ – 1,3%.


W przewozie transportem intermodalnym w 2018 r. dominowały ładunki z grupy towary mieszane, bez spożywczych – 23,9% (wzrost o 10,2 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego), ładunki z grupy chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe – 15,5% (wzrost o 7,4 p. proc.) oraz ładunki z grupy pro-dukty spożywcze, napoje i tytoń – 11,7% (wzrost o 7,2 p. proc.).


wykres


Przewóz ładunków skonteneryzowanych transportem samochodowym intermodalnym

W 2018 r. transportem samochodowym intermodalnym przewieziono ponad 22 mln ton ładunków w kontenerach. Udział przewozów krajowych, podobnie jak przed rokiem wyniósł ponad 98%. Najwięcej ładunków transportem samochodowym intermodalnym krajowym przewieziono do i z województw: pomorskiego (26,5%), łódzkiego (23,7%) i wielkopolskiego (6,3%). Największy wzrost przewiezionych ton ładunków skonteneryzowanych w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Mniej ładunków niż przed rokiem przewieziono natomiast do i z województw wielkopolskiego i lubuskiego. W transporcie międzynarodowym, podobnie jak w 2017 r. dominowały prze-wozy do i z Niemiec.


wykres


Źródło: GUS

12.08.2019


Tagi: transport intermodalny


IntraLog Poland 2020

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

IntraLog Poland 2020