ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Łańcuch dostaw odporny na ryzyka

wykres


Jak firmy mogą minimalizować ryzyka związane z przerwami w łańcuchu dostaw?

Co można zrobić, aby uniknąć potencjalnych kosztów związanych z zakłóceniami w łańcuchu dostaw i zapewnić zrównoważony wzrost i dobrą koniunkturę? Przede wszystkim należy zadbać o poprawę widoczności łańcucha dostaw, identyfikację jego słabych punktów, opracowanie strategii ograniczania ryzyk, dywersyfikację dostawców i optymalizację poziomu zapasów bezpieczeństwa w celu zapewnienia stałych zdolności produkcyjnych. Dodatkowo należy proaktywne przeciwdziałać zagrożeniom cybernetycznym czy też stale wzmacniać współpracę i komunikację z partnerami.


Jak zaawansowana analityka może zmniejszyć ryzyko?

Analityka jest coraz skuteczniejszym narzędziem rozwiązywania problemów będących przyczyną zagrożeń dla łańcucha dostaw. Josh Green, dyrektor generalny i założyciel Panjivy, firmy analitycznej sektora TSL, mówi o dwóch krokach milowych jakie dokonały się w dziedzinie analizy w branży logistycznej: - Pierwszym jest świadomość. Managerowie łańcucha dostaw zaczęli rozumieć, że mogą i powinni wykorzystywać dane w sposób taki, jak wiele innych funkcji biznesowych. Drugi to rozwój uczenia maszynowego (ang. machine learning) jako narzędzia do organizowania i interpretacji danych. Można z nich wyciągnąć wiele wniosków, ale problem polega na tym, że dane dotyczące łańcucha dostaw są nieuporządkowane. Techniki uczenia maszynowego dają nam dużo lepsze możliwości organizowania danych i dzięki czemu mamy większe szanse na znalezienie cennych spostrzeżeń.


Odpowiednia analiza może pomóc zwiększyć widoczność i zapewnić lepszy wgląd w cały łańcuch dostaw oraz poprawić jego ogólną wydajność. Dodatkowo pomoże lepiej przewidywać potrzeby klientów, przyspieszy czas reakcji oraz dokładniej oceni ryzyka związane z całym łańcuchem dostaw.


Rola ubezpieczeń w zrównoważonym rozwoju

Na temat wyzwań związanych z widocznością łańcucha dostaw Nick Wildgoose, Global Supply Chain Product Leader w Zurich Insurance, mówi jednoznacznie: - Ważne jest właściwe zrozumienie swoich kluczowych dostawców - tych, którzy odpowiadają za największą część naszych zysków. Szokująca jest sytuacja, gdy rozmawiam z przedstawicielami zespołów ds. zaopatrzenia w największych firmach świata, którzy przyznają, że nigdy nie sprawdzili, czy ich kluczowi dostawcy nie są narażeni na katastrofy naturalne. Mogą być uzależnieni w 30% od jednego zakładu w Azji Południowo-Wschodniej, nie sprawdzając nigdy prawdopodobieństwa wystąpienia tam powodzi lub trzęsienia ziemi.


Jeśli firmy nie będą w stanie utrzymać ciągłości działalności lub sfinansować swoich strat po nieprzewidzianym zdarzeniu, poniosą porażkę. Chociaż ubezpieczenie nie jest w stanie ochronić przed losowymi wypadkami i późniejszymi zakłóceniami, to jednak jest kluczowym źródłem odszkodowania za straty, jeśli i kiedy zdarzenia objęte ubezpieczeniem się urzeczywistnią.


Znaczenie proaktywnego zarządzania ryzykiem

- W obliczu wzrostu liczby klęsk żywiołowych, naruszeń bezpieczeństwa cybernetycznego, nieprzewidywalnych czynników społeczno-ekonomicznych i zmiennych wymagań klientów, firmy muszą być przygotowane na niemal wszystko" – mówi Gary Neights, Product Manager w firmie Elemica. Straty mogą obejmować bazy dostawców i klientów, obiekty produkcyjne, dystrybucyjne, magazynowe i logistyczne, szlaki transportowe lub środki transportu, pracowników, a nawet własność intelektualną. „Przy tak dużym potencjale wystąpienia strat, przedsiębiorstwa muszą dziś być proaktywne, a nie tylko reagować na swoje priorytety i praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem. Jeśli proces ten nie będzie miał charakteru ciągłego, przedsiębiorstwa nigdy nie staną naprzeciw ryzyka. Zawsze będą tylko reagować, nadrabiać zaległości i minimalizować powstałe szkody - podsumowuje Neights.


Specjaliści GEFCO wskazują cztery kroki w kierunku ograniczenia ryzyka związanego z łańcuchem dostaw:


1. Identyfikowanie słabych punktów łańcucha dostaw za pomocą analizy wpływu na działalność gospodarczą. Identyfikując kluczowe procesy biznesowe oraz zasoby i działania niezbędne do prowadzenia działalności, można ocenić długo- i krótkoterminowe czynniki, które mogą stwarzać zagrożenia i ryzyka dla powodzenia łańcucha dostaw, a także scenariusze, w których te zagrożenia, ryzyka i słabe punkty mogą ewoluować. Skoncentruj swoje wysiłki na tych czynnikach, które mają największy wpływ na wynik finansowy. Pozwoli to na szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń.


2. Ocena i monitoring nowych i istniejących dostawców. Wnikliwa ocena możliwości, zasobów, reputacji i kondycji finansowej dostawców ma kluczowe znaczenie dla określenia stopnia narażenia na ryzyka związane z łańcuchem dostaw i proaktywnego ograniczania tych ryzyk. Dokładnie przeanalizuj procesy i zasady cyberbezpieczeństwa stosowane przez dostawców, zwłaszcza w odniesieniu do ich wewnętrznych procedur bezpieczeństwa IT.


3. Odpowiednie stany magazynowe z użyciem zróżnicowanych dostaw. Zmniejszając uzależnienie od pojedynczych dostawców zmniejszysz ryzyko wystąpienia zakłóceń. Uzależnienie od jednego dostawcy, kraju lub regionu może mieć katastrofalne skutki. Dla dodatkowego bezpieczeństwa należy stworzyć relacje z alternatywnymi dostawcami pierwotnymi i wtórnymi z różnych regionów geograficznych. Zapewnienie sobie zróżnicowanej bazy dostawców może uratować Twoją firmę, jeśli dany kraj lub region nie może już zaspokoić Twoich potrzeb.


4. Bliska współpraca z dostawcami i innymi partnerami. Dzielenie się informacjami, integrowanie działań i wdrażanie wspólnych rozwiązań w łańcuchu dostaw jest kluczem do budowania silnych relacji, które zwiększają niezawodność i zapewniają przestrzeganie planów ryzyka w Twoim łańcuchu dostaw.


Wdrażając te i inne środki, możesz sprawić, że Twój łańcuch dostaw będzie bardziej odporny na ryzyka. Zadaj sobie pytanie: jeśli w Twojej firmie wystąpiły dziś poważne zakłócenia, to na ile jesteś pewien, że Twój łańcuch dostaw może przetrwać burzę?


Źródło: Gefco

31.03.2020


Tagi: logistyka, łańcuch dostaw


TOP WOMEN

ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...