ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Warimpex: Rok obrotowy 2019 z rekordowym wynikiem

wykres


Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG wypracowała w roku obrotowym 2019 rekordowy zysk skonsolidowany w ponad 60-letniej historii tej spółki dewelopersko-inwestycyjnej z Wiednia, wynoszący 66,5 mln EUR. Do uzyskania tak rekordowych wyników przyczyniły się w istotnej mierze transakcje sprzedaży nieruchomości – przede wszystkim obu hoteli w Paryżu, poza tym zyski bilansowe oraz ukończenie realizacji biurowców w Polsce, które w 2019 roku były źródłem stabilnych przepływów pieniężnych. W efekcie przychody ze sprzedaży wypracowane przez hotele uległy zmniejszeniu (- 20%), natomiast te wypracowane przez biurowce wyraźnie wzrosły (+ 28%).


- Jesteśmy bardzo zadowoleni z minionego roku. Ten rekordowy wynik należy aktualnie oceniać z perspektywy pandemii COVID-19: fundament finansowy Warimpeksu został wzmocniony we właściwym momencie dzięki sprzedaży hoteli i możemy dzisiaj zgodnie z planem kontynuować realizację naszych projektów deweloperskich“, wyjaśnia Franz Jurkowitsch, Prezes Zarządu Warimpeksu. - Na szczęście mamy bardzo doświadczony i sprawdzony w sytuacjach kryzysowych zespół, który już w przeszłości, np. podczas światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, udowodnił, że nasz model biznesowy sprawdza się nawet w najtrudniejszych czasach. Dzięki mocnej pozycji na głównych rynkach oraz silnym lokalnym sieciom i partnerom Warimpex jest dobrze przygotowany, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom.


Ubiegły rok bez wątpienia potwierdził słuszność strategicznych zmian średnio- i długookresowych, dokonanych w kolejnych latach po światowym kryzysie finansowo-gospodarczym. Warimpex skoncentrował się na odbudowie zasobów nieruchomościowych po dokonanej w optymalnym okresie udanej sprzedaży obiektów hotelowych, na wzmocnieniu źródeł przychodów przede wszystkim w obszarze nieruchomości biurowych, na dywersyfikacji portfolio rynkowego i produktowego oraz na zwiększeniu udziału kapitału własnego, który w ostatnim okresie wyniósł 44%. Hotele, dotknięte w sposób szczególny kryzysem wywołanym koronawirusem, stanowią dzisiaj 14% portfolio nieruchomości należących do Warimpexu, natomiast powierzchnie biurowe aż 74%.


Koncentracja na transakcjach, powrót na rynek niemiecki

Rok 2019 stał pod znakiem ukończenia deweloperskich projektów w obszarze powierzchni biurowych oraz udanych transakcji. W 2019 sprzedane zostały cztery projekty nieruchomościowe: przede wszystkim hotele Vienna House Dream Castle i Vienna House Magic Circus w Paryżu, następnie spółka prowadząca hotel uzdrowiskowy Dvořák w czeskich Karlovych Varach i biurowiec w Budapeszcie.


W maju 2019 ukończony został z kolei obiekt Mogilska 43 Office w Krakowie, który dołączył do portfolio nieruchomości, podobnie jak hotel wraz z rezerwowymi działkami kupiony w niemieckim mieście Darmstadt. Wraz z jego ponownym otwarciem we wrześniu 2019 Warimpex wrócił na rynek niemiecki. Obecnie hotel jest adaptowany do nowej marki Accor Eco-Lifestyle „greet“ i będzie na nowo pozycjonowany na rynku. Oferta usług hotelowych zostanie w przyszłości rozszerzona o nowoczesne, elastyczne coworkingowe powierzchnie biurowe wynajmowane na krótkie okresy. Trzyhektarowa działka, na której znajduje się hotel, dysponuje poza tym terenem rezerwowym na realizację dodatkowych powierzchni biurowych i komercyjnych o wysokim standardzie.


Spółka wzmocniła ponadto zaangażowanie w rosyjskim Petersburgu: po nabyciu 35% udziałów w spółce projektowej AO AVIELEN A.G. prowadzącej AIRPORTCITY St. Petersburg, Warimpex posiada w niej 90% udziałów i w trzecim kwartale 2019 roku rozpoczął budowę kolejnego biurowca (Avior Tower 1) o powierzchni ok. 16.000 m2.


Szczegóły dotyczące wyniku finansowego za 2019 r.

Sprzedaż hoteli we Francji i Czechach spowodowała zmniejszenie przychodów ze sprzedaży w tym segmencie, które w porównaniu z ubiegłym rokiem spadły o 20% do 10,0 mln EUR. Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły z kolei w porównaniu z poprzednim rokiem o 28% do 19,9 mln EUR. Wynik ten jest głównie efektem zakupu biurowca B52 w Budapeszcie oraz ukończenia i otwarcia obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w roku 2018, a także ukończenia i otwarcia Mogilska 43 Office w Krakowie w maju 2019 r. Łączne przychody ze sprzedaży wzrosły do 31,6 mln EUR, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży wzrósł o 16% do 14,2 mln EUR. W związku z tym wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 17,5 mln EUR (+ 3%). Udane transakcje pozwoliły uzyskać wynik na sprzedaży w wys. 28,9 mln EUR.


EBITDA wzrósł w roku sprawozdawczym z 4,3 mln EUR do 29,9 mln EUR, przede wszystkim dzięki korzystnym transakcjom sprzedaży nieruchomości. Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości zmniejszyły się z 15,5 mln EUR w ubiegłym roku do 14,9 mln EUR. W związku z zyskami ze sprzedaży nieruchomości wskaźnik EBIT wzrósł z 19,8 mln EUR do 44,7 mln EUR. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) poprawił się z -14,9 mln EUR na 25,8 mln EUR. Kwota ta obejmuje zysk bilansowy w wys. 20,3 mln EUR z tytułu nabycia pożyczek byłych udziałowców mniejszościowych rosyjskiej spółki należącej do Grupy oraz dodatnie różnice kursowe w wys. 8,3 mln EUR (w roku poprzednim: ujemne różnice kursowe w wys. -11,5 mln EUR). Wynik finansowy netto okresu wzrósł z 1,9 mln EUR w 2018 roku do 66,5 mln EUR.


Perspektywy

Bieżące projekty deweloperskie realizowane są zgodnie z planem. Harmonogram przewiduje m.in. projekty w Krakowie i Białymstoku, kontynuację rozwoju AIRPORTCITY St. Petersburg, rewitalizację hotelu w Darmstadt, a także tworzenie nowych ofert, np. powierzchni coworkingowych. Te ostatnie łączą w sobie najlepsze cechy z dwóch obszarów, na których Warimpex doskonale się zna: krótkookresowych wymogów rynku hotelarskiego i działającego z założenia w dłuższej perspektywie rynku nieruchomości biurowych.


- W tej chwili bardzo trudno jest przewidzieć konkretne skutki, jakie w średnim okresie wywoła aktualny kryzys spowodowany koronawirusem. W związku z tym Zarząd i Rada Nadzorcza postanowiły zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeniesienie zysku bilansowego na kolejny okres, przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz bieżące monitorowanie i ocenę sytuacji aż do momentu jego odbycia, aby w razie potrzeby zmienić treść rekomendacji w zakresie przeznaczenia zysku. Jednak również w obliczu panującej pandemii COVID-19 Warimpex opiera się na stabilnym ekonomicznym fundamencie. Dlatego w dalszym ciągu zakładamy kontynuację pozytywnego i stabilnego rozwoju w ramach naszego modelu biznesowego - mówi na zakończenie Jurkowitsch.


Źródło: Warimpex

24.04.02.2020


Tagi: deweloper, wyniki sprzedaży, wyniki finansowe


TOP WOMEN

ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...