ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Udany I kwartał Grupy INPRO

wykres


Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 77,8 mln zł netto, czyli o 178 % więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Grupa utrzymała wysoką rentowność netto na poziomie 12%. W całym 2020 rok planuje przekazać około 900 lokali wobec 569 wydanych w 2019 roku.


W I kwartale 2020 roku Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 77,8 mln zł, czyli o 178 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 18,8 mln zł, w porównaniu do 9 mln zł osiągniętych rok wcześniej. Natomiast zysk netto wyniósł 9 mln zł wobec 0,5 mln zł wypracowanych w I kwartale 2019 roku. Na poziom osiągnięto zysku w I kwartale br. główny wpływ miały wydania lokali na osiedlu Azymut w Gdyni.


W I kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 190 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 2 % więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się inwestycje: Harmonia Oliwska, Optima oraz osiedle Havlove.


Od stycznia do marca br. Grupa Kapitałowa INPRO przekazała łącznie 167 lokali (w tym INPRO S.A. wydała 166 lokali) i było to o 221 % więcej niż w I kwartale 2019 roku.


Zdecydowana większość obrotów Spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na II połowę roku 2020. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2020 r. planowane jest zakończenie 7 inwestycji (łącznie w roku zakończona zostanie budowa około 900 lokali).


- I kwartał 2020 roku oceniamy pozytywnie pod względem osiągniętych wyników finansowych. Warto pokreślić, że wszystkie nasze segmenty działalności osiągnęły dodatni wynik netto. Cieszy nas także liczba sprzedanych mieszkań. Jednakże ostrożnie podchodzimy do uruchamiania nowych inwestycji, co wpływa na zmniejszenie liczby oferowanych lokali. Aktualna oferta na koniec I kwartału zmniejszyła się 12% w porównaniu z końcem 2019 roku – powiedział Krzysztof Maraszek, Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.


Na początku 2020 r. INPRO SA wprowadziła do sprzedaży III etap osiedla Optima. Natomiast PB DOMESTA Sp. z o.o. wprowadziła budynki A i D na osiedlu Traffic oraz budynek 3 na osiedlu Nowa Niepołomicka 2. Grupa posiada znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę. Z uwagi jednak na stan pandemii SARS-CoV-2 decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców.


W dniu 25 maja 2020 r. Zarząd INPRO S.A. podjął uchwałę, w której zawnioskował, aby część zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 6.006.000 zł tj. 0,15 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Natomiast pozostała część wypracowanego w 2019 r. zysku netto Spółki w kwocie 22.080.013,60 zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.


Źródło: INPRO S.A.

26.05.2020


Tagi: deweloper, wyniki sprzedaży, wyniki finansowe


SPOTKANIA BIZNESOWE

ATAL BUSINESS CENTERS - WROCŁAW

foto

Wrocławski biurowiec Krakowska 35 jest już w ostatniej fazie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...