ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Indeks czynszów nieruchomości logistycznych Prologis w 2020 roku

foto


Siła podstawy logistyki, jaką są nieruchomości magazynowe, została poddana testowi i potwierdzona, podkreślając jednocześnie przyspieszenie trendów strukturalnych, które nastąpiło w wyniku pandemii. Pomimo zanotowanego w połowie roku spadku trend we wzroście stawek czynszów w skali globalnej poprawił się do końca 2020 r.


- W 2020 roku tempo wzrostu stawek czynszów pozostawało dodatnie, a efektywne stawki czynszów netto utrzymały się na poziomie 0,3% rok do roku. Wśród czynników strukturalnych, które napędzały popyt można wymienić: przyspieszenie rozwoju sektora e-commerce, dokonywanie przez klientów ponownych ocen poziomów zapasów oraz - większe niż dotychczas - zapotrzebowanie na szybkie wprowadzanie produktów na rynek w celu zachowania przewagi konkurencyjnej. Patrząc z szerszej perspektywy, popyt generowały branże dostarczające towary niezbędne do zaspokojenia potrzeb życia codziennego. Oczekujemy, że w 2021 roku wzrost na rynkach europejskich będzie się nadal zwiększał, a popyt utrzyma się na dobrym poziomie – podkreśla Dirk Sosef, wiceprezes ds. badań i strategii w Prologis.


W Europie Środkowej najwyższe stopy wzrostu stawek czynszów odnotowano w Pradze. Z kolei na rynkach o dużej podaży, z powierzchniami spekulacyjnymi w budowie nastąpił najwolniejszy wzrost czynszów. Najwięcej rynków tego typu jest w Polsce, która w 2020 roku najdotkliwiej odczuła spadki.


Dział Badań Prologis przewiduje kontynuację trajektorii wzrostu na wszystkich rynkach Prologis w skali globalnej. Pomimo utrzymującej się niepewności gospodarczej, strukturalne trendy w zakresie popytu i rosnące bariery dla podaży – takie jak dłuższe procedury uzyskiwania uprawnień i pozwoleń oraz rosnące koszty odtworzenia – wskazują na niesłabnącą odporność.


Indeks czynszów nieruchomości logistycznych publikowany przez Prologis wprowadzono w 2015 r. jako sposób na skwantyfikowanie i analizę trendów w zakresie wzrostu czynszów w całym globalnym sektorze nieruchomości logistycznych. W indeksie wykorzystuje się znajomość dynamiki cen na lokalnych rynkach oraz dane dotyczące własnych budynków spółki. Stawki czynszów na szczeblu regionalnym i globalnym to średnie ważone na podstawie szacunkowych przychodów rynkowych.


Więcej danych w raporcie: Indeks czynszów nieruchomości logistycznych Prologis w 2020 roku


Źródło: Prologis

21.02.2021


Tagi: nieruchomości magazynowe, czynsze, indeks czynszów nieruchomości logistycznych


BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2020 roku podpisało umowy najmu na ponad 22 tys. m2...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...