ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Popyt na magazyny w Polsce Wschodniej na stabilnym poziomie

wykres


Jak wynika z danych firmy doradczej Colliers, aktywność najemców w Regionie Wschodnim utrzymała się – w 2020 r. wynajęto tam 130,5 tys. mkw., zaledwie o 100 mkw. mniej niż w 2019 r. W strukturze dominowały nowe umowy, którymi objęte zostało 85% wynajętej powierzchni.


Wschód to stosunkowo młody i wciąż rozwijający się rynek magazynowy. Region obejmuje głównie tereny trzech województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Najwięcej inwestycji magazynowych realizowanych jest w głównych miastach wojewódzkich - Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku oraz ich okolicach.


– Polska Wschodnia coraz częściej pojawia się w świadomości deweloperów, także tych największych, jako destynacja, w którą warto zainwestować. Potwierdzeniem zasadności tej decyzji jest chociażby poziom absorbcji każdego oddanego projektu w tym regionie, który jest dość wysoki. Do głównych powodów, dzięki którym rośnie zainteresowanie Polską Wschodnią, należą przede wszystkim znaczna poprawa infrastruktury drogowej oraz zauważalny rozwój gospodarczy – mówi Maciej Chmielewski, senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers.


Trzy województwa składające się na region Polski Wschodniej oplata sieć dróg publicznych o łącznej długości blisko 85,4 tys. km. Mówiąc o transporcie drogowym na tym obszarze, należy wspomnieć o realizowanej inwestycji Via Carpatia, która ma stanowić najkrótszą trasę drogową łączącą kraje na osi Północ-Południe, w tym Litwę, Polskę, Słowację, Węgry oraz Bułgarię, Grecję i Rumunię. W Polsce najważniejszą częścią Via Carpatii będzie odcinek ok. 580 km drogi ekspresowej S19 między Białymstokiem a Rzeszowem, biegnący przez Lublin. Część trasy jest już obecnie użytkowana, część natomiast znajduje się w realizacji lub w przygotowaniu.


– To niezwykle istotna inwestycja, która umożliwi przyspieszony rozwój wschodnich województw i ułatwi komunikację nie tylko z innymi regionami kraju, ale również z rynkami zagranicznymi. Dzięki temu Wschód Polski stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny zarówno dla deweloperów inwestujących w powierzchnie magazynowe, jak i najemców – mówi Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.


Poza stałym rozwojem sieci drogowej w Regionie Wschodnim rozbudowywana jest również siatka połączeń kolejowych, obejmująca obecnie ponad 2 700 km eksploatowanych linii kolejowych. Główne miasta wojewódzkie mają dostęp do terminali cargo zarówno kolejowych, jak i lotnicznych, lub też w bliskim czasie planują ich realizację.


Lublin z najwyższym wskaźnikiem podaży w regionie

W Regionie Wschodnim podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej koncentruje się głównie w Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku oraz okolicach tych ośrodków. Zasoby magazynów znajdują się również w miastach takich jak Tarnobrzeg i Tarnów (położony w województwie małopolskim).


- Najwięcej magazynów na Wschodzie niezmiennie ulokowanych jest w Lublinie. Na koniec IV kw. 2020 r. całkowita podaż tego typu powierzchni wyniosła w tu 241 tys. mkw., co stanowiło ok. 41% całkowitej podaży w Polsce Wschodniej. Na nowe inwestycje oddane w ubiegłym roku złożyło się 15 tys. mkw. w ramach dwóch hal wchodzących w skład Panattoni Park Lublin III. Miasto przoduje również pod względem powierzchni w budowie – aż 92% z 99 tys. mkw. inwestycji powstających na Wschodzie zlokalizowanych jest w Lublinie – mówi Dominika Jędrak.


W trakcie realizacji znajdują się kolejne etapy trzech inwestycji: 7R Park Lublin (44,2 tys. mkw.), Panattoni Park Lublin II (12 tys. mkw.) i Panattoni Park Lublin III (34,4 tys. mkw.).


Na drugim miejscu w regionie pod względem całkowitej podaży nowoczesnej powierzchni magazynowej jest Rzeszów z wynikiem 176,3 tys. mkw. W 2020 r. zasoby wzrosły tu o 60,5 tys. mkw. i tym samym udział tego rynku w całkowitej podaży na Wschodzie wzrósł z 22% w 2019 r. do 30%. Nowa podaż uwzględnia dwa projekty dewelopera 7R Logistics – drugi budynek w ramach 7R Park Rzeszów (32,7 tys. mkw.) oraz miejski 7R City Flex Rzeszów Airport (12,8 tys. mkw.). W IV kwartale 2020 roku ukończony został także magazyn BTS dla firmy Phoenix Contact E-Mobility na terenie Parku Technologicznego Rzeszów zrealizowany przez Panattoni.


W Białymstoku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w 2020 r. pozostała na niezmienionym w stosunku do 2019 r. poziomie 50,2 tys. mkw., co stanowiło 9% zasobów Polski Wschodniej.


Historycznie niski wskaźnik pustostanów

– W 2020 r. mieliśmy do czynienia z najniższym współczynnikiem niewynajętej powierzchni w historii rynku magazynowego Polski Wschodniej. Na koniec grudnia wyniósł on 0,3%, co było wynikiem niższym o 1,3 pp. od stanu z końca 2019 r. (1,6%) i jednocześnie drugim, po Szczecinie, najniższym spośród pozostałych rynków magazynowych w Polsce – mówi Dominika Jędrak.


Na tak niski wskaźnik pustostanów na rynku magazynowym ma wpływ m.in. utrzymujący się stabilny wolumen popytu. W ubiegłym roku w ramach 19 transakcji wynajęto w Regionie Wschodnim 130,5 tys. mkw. Podpisano również dwie umowy między Panattoni a firmą DB Schenker na realizację obiektów typu BTO, czyli budowanych na własność klienta – terminal przeładunkowy w Rzeszowie (6,1 tys. mkw.) oraz obiekt w Świdniku (5 tys. mkw.).


Źródło: Colliers

22.03.2021


Tagi: Polska Wschodnia, rynek magazynowy


BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2020 roku podpisało umowy najmu na ponad 22 tys. m2...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...