ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Wzloty i upadki polskiego rynku nieruchomości w 2020 roku

foto

W 2020 roku polska gospodarka odnotowała pierwszy od 30 lat spadek PKB, który wyniósł -2,7%. Jednak negatywny wpływ pandemii nie był tak duży jak w UE, gdzie PKB spadło średnio o 6,2%.


Odpowiedzią Narodowego Banku Polskiego na spowolnienie gospodarcze było trzykrotne obniżenie stopy bazowej do najniższego w historii poziomu wynoszącego 0,1%. Duże dotacje rządowe w wysokości 195 mld zł zahamowały wzrost bezrobocia. Na koniec roku stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym w porównaniu z rokiem poprzednim poziomie wynoszącym 3,3% - drugim najniższym w UE. Inflacja po wzrostach na początku roku spadła do 2,3%.


Pozytywne jest również to, że aktywność budowlana, która nie była dotknięta ograniczeniami tak jak inne sektory, była w miarę stabilna przez cały rok. Również produkcja przemysłowa, po spadku na początku pandemii, powróciła do poziomu zbliżonego do tego z 2019 roku.


Najbardziej ucierpiał sektor handlowy, sprzedaż detaliczna była bowiem o 3% niższa niż w 2019 roku. Ma to istotne znaczenie również w kontekście dużego udziału popytu wewnętrznego w produkcie krajowym brutto. Podobnie jak wszędzie indziej wzrósł e-commerce, a jego udział w całkowitej sprzedaży detalicznej w ciągu roku wynosił od 11,9% w kwietniu do 6,1% w sierpniu (patrz wykres poniżej).


wykres


Rynek inwestycyjny

Na początku 2020 roku oczekiwano powszechnie spadku stóp zwrotu z nieruchomości komercyjnych. Potem nadeszła pandemia i z pewną dozą pewności możemy wskazać na odwrócenie trendu w sektorze handlowym, gdzie stopy dla najlepszych nieruchomości wzrosły z 5% do 5,25%. Na rynku biurowym stopy pozostały jednak na stabilnym poziomie 5%, natomiast spadły w sektorze magazynowym (z 6,25% do 6%).


Zgodnie z oczekiwaniami rynek stał się jednak znacznie mniej płynny, w czasie pandemii (w okresie 2-4 kwartał 2020) liczba transakcji nieruchomościami komercyjnymi spadła o 40% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r. W tym samym czasie całkowity wolumen inwestycyjny również spadł o 40% (z €5,8 mld do €3,5 mld).


Podobny spadek liczby transakcji obserwowaliśmy na początku kryzysu finansowego w latach 2007-2009. W 2008 roku liczba transakcji spadła o 40%, a wolumen o 50% w porównaniu do 2006 r. Podczas gdy w 2009 roku liczba transakcji spadła o 70%, a wolumen o 85%. Podczas ostatniego spowolnienia stopy kapitalizacji wzrosły we wszystkich sektorach o co najmniej 125 punktów bazowych.


Dzisiaj najbardziej dotknięte przez pandemię są rynki hotelowy i handlowy, podczas gdy sektor magazynowy skorzystał na pandemii.


wykres


Rynek magazynowy

W 2020 roku zanotowano rekordowy popyt na powierzchnię magazynową w Polsce – w ciągu roku wynajęto bowiem 5 mln m², ok. 22% więcej niż rok wcześniej i prawie dwukrotnie więcej niż 5 lat temu. W ciągu ostatnich pięciu lat podwoiła się również liczba powierzchni magazynowej, która wynosi obecnie 20 mln m2.


Pomimo dużej nowej podaży, poziom pustostanów na koniec roku spadł do 6,8%, co było wynikiem bardzo silnego popytu. Jedną trzecią wynajętej w 2020 powierzchni zajął sektor e-commerce, a 10% lekka produkcja.


Rynek handlowy

Los centrów handlowych to inna sprawa. W czasie pandemii już cztery razy zostały przymusowo zamknięte na łącznie ok. 3 miesiące. W okresach dozwolonego częściowego otwarcia centrów handlowych (z wyłączeniem m.in. restauracji, kin i centrów fitness) sklepy odnotowały znacznie niższą odwiedzalność i obroty, co skłoniło najemców do renegocjacji umów najmu. W rezultacie czynsze spadały o około 20%. Jednocześnie stopy pustostanów wzrosły o ponad 1 punkt bazowy i przekroczyły 5%. Pandemia przyspieszyła również rozwój e-commerce, co jest obecnie głównym wyzwaniem stojącym przed tradycyjnym handlem.


Rynek biurowy

Na rynku biurowym obserwujemy spadek popytu, który wynika z powszechnego modelu pracy z domu oraz ogólnego spowolnienia gospodarczego.


W 2020 roku popyt na powierzchnię biurową spadł o 24% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie na rynek trafiło ponad 700 000 m2 nowej powierzchni, a wskaźnik pustostanów wzrósł do 11% (z 8,4% odnotowanych na koniec 2019 roku).


Równocześnie większość projektów budowlanych rozpoczętych przed pandemią jest kontynuowanych, w budowie znajduje obecnie się ponad 1,4 miliona m². Biorąc pod uwagę taką liczbę powierzchni w budowie oraz malejący popyt można spodziewać się dalszych wzrostów wskaźników pustostanów, czemu towarzyszyć zapewne będzie spadek czynszów w tym roku.


Autor: Dorota Lachowska, Head of Market Research, Polish Properties


Źródło: Polish Properties

22.03.2021


Tagi: polski rynek nieruchomości komercyjnych


BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2020 roku podpisało umowy najmu na ponad 22 tys. m2...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...