ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

J.W. Construction podsumowuje I kwartał 2021 roku

wykres


Po pierwszym kwartale 2021 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 103,8 mln zł, wobec 45,6 mln zł w pierwszym kwartale ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 128 proc. Zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 14,6 mln zł, wobec 11,6 mln zł rok wcześniej (wzrost o 26 proc.).


Taki poziom przychodów i zysku brutto spowodował, że Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 0,4 mln zł (wobec straty netto na poziomie 4,5 mln zł w pierwszym kwartale 2020 roku). Spółka posiada bardzo dobrą płynność finansową. Stan środków pieniężnych na koniec kwartału wynosi ponad 145 mln zł i to po całkowitej, przedterminowej spłacie, w marcu 2021, za kwotę 42,75 mln zł, obligacji wyemitowanych w 2017 roku na łączną sumę 164 mln zł. Jednostkowo Spółka wykazała zysk na poziomie 1,0 mln zł.


Wyniki Spółki komentuje Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction S.A.: - Osiągnięty wynik nie w pełni odzwierciedla rzeczywistą kondycję Spółki, bowiem na wyniki finansowe największy wpływ miał cykl realizacji projektów budowlanych. Grupa przekazała w I kwartale 228 lokali i tylko te przekazane znalazły odzwierciedlenie w wyniku finansowym. Spółka posiada duży potencjał związany z możliwością rozpoznawania wyników, ponieważ dysponuje ponad 2 tys. lokali sprzedanych, ale nieprzekazanych, które zostaną rozpoznane w przyszłych okresach rozliczeniowych. Grupa, realizując rozpoczęte wcześniej projekty, posiada duży potencjał związany z możliwością rozpoznawania wyników finansowych w kolejnych latach. Zgodnie z zasadami rachunkowości dotyczącymi działalności deweloperskiej, przychody i zyski pojawiają się w rachunku wyników po zakończeniu realizacji budowy oraz przekazaniu lokalu klientowi, co oznacza, że wartości z lokali nieprzekazanych zostaną rozpoznane w przyszłych okresach rozliczeniowych. Ponadto, wraz z rozwojem sytuacji na rynku mieszkaniowym, Spółka, na bazie posiadanego banku ziemi, może w krótkim czasie uruchomić projekty deweloperskie na ponad 4600 lokali, a także budowę obiektów magazynowo–komercyjnych, o łącznej powierzchni ponad 327 tysięcy metrów kwadratowych. Jednocześnie należy wskazać, że posiadany bank ziemi pozwala na dywersyfikację geograficzną prowadzonych inwestycji, gdyż Grupa posiada działki m.in. w: Warszawie, Szczecinie, Chorzowie, Łodzi, okolicach Poznania i Krakowa.


Należy podkreślić, że wynik finansowy Spółki jest obciążony stratą, jaką ponieśliśmy w segmencie hotelowym. Spółka zarządza sześcioma hotelami i aparthotelem, w których jest 2404 miejsc noclegowych i 3060 miejsc konferencyjnych, a zlokalizowane w nich restauracje dysponują ponad 1600 miejscami dla konsumentów. Decyzją rządu hotele w pierwszym kwartale były zamknięte. Wierzymy jednak, że po całkowitym zniesieniu obostrzeń, możliwe będzie szybkie odbudowanie zysków z działalności hotelarskiej.


Klienci J.W. Construction kupili w I kwartale 232 mieszkania. Jest to liczba porównywalna do I kwartału ubiegłego roku, kiedy to sprzedaż wyniosła 210 mieszkań. Za wynikami kontraktacji w pierwszych trzech miesiącach stoją czynniki, które utrzymywały rynek mieszkaniowy w dobrej kondycji i sprzyjały wszystkim deweloperom, pomimo pandemii tj. niskie stopy procentowe, wysoka inflacja i wysoki popyt zarówno ze strony klientów detalicznych, jak też hurtowych inwestorów instytucjonalnych. W przypadku J.W. Construction wysoka liczba umów deweloperskich i przedwstępnych umów sprzedaży to m.in. efekt dużego zainteresowania prestiżową inwestycją, której budowę rozpoczęliśmy w marcu - Osiedla Horizon w Gdańsku. Jest to kompleks budynków, w którym znajdzie się łącznie 636 lokali. Na wynik pierwszego kwartału wpłynęła również sprzedaż mieszkań w warszawskim Osiedlu Bliska Wola.


Źródło: J.W. Construction

01.06.2021


Tagi: deweloper, wyniki sprzedaży, wyniki finansowe


CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która w nowej siedzibie...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA PLAN RADAR

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...