ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Zrównoważony rozwój w branży nieruchomości magazynowych

wykres


Zrównoważony rozwój już dawno przestał się ograniczać do działań wizerunkowo – marketingowych, będących odpowiedzią na rosnącą świadomość ekologiczną klientów. To podstawa strategii rozwoju firm, również tych aktywnych w sektorze nieruchomości magazynowych. Wynika to zarówno z oczekiwań rynku, jak i nowych regulacji prawnych. Proekologiczne rozwiązania w długiej perspektywie mogą również oznaczać znaczne oszczędności.


Unia Europejska roku na rok zwiększa presję na osiągnięcie neutralności klimatycznej. Zgodnie z założeniami unijnej polityki klimatycznej do 2030 r. powinna nastąpić redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do 1990 r., a efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o przynajmniej 32,5%. Za tymi celami idą konkretne regulacje prawne dotyczące zarówno państw, jak i firm. Już teraz spółki giełdowe zobowiązane są do przedstawiania raportów ESG, czyli dotyczących ochrony środowiska (environmental), kwestii społecznych (social) i kultury organizacyjnej (governance). Spełnianie kryteriów środowiskowych będzie również warunkiem dostępu do tzw. zielonego pieniądza w ramach mechanizmu zwanego taksonomią UE. Można się spodziewać, że trend ten będzie z czasem obejmował coraz więcej podmiotów, również tych o mniejszej skali. W praktyce oznacza to, że rosnąca liczba organizacji w procesie decyzyjnym będzie brała pod uwagę kryteria środowiskowe. Dotyczy to w szczególności wyboru lokalizacji, która jest dla firmy wizytówką zarówno jej kultury organizacyjnej, jak i kluczowych wartości, które chce komunikować klientom i kontrahentom.


W ostatnich latach na rynku nieruchomości magazynowych nastąpił szybki rozwój nowych, proekologicznych technologii. Pionierami w ich wdrażaniu są najwięksi deweloperzy, tacy jak Panattoni, 7R czy Segro. Standardem w przypadku nowych inwestycji stały się certyfikaty ekologiczne. Oparty na systemie brytyjskim certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) jest obecnie najpopularniejszą metodą oceny budynków pod względem ich ekologicznego charakteru oraz funkcjonalności. Potwierdza, że oceniany projekt powstał zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i że jest przyjazny nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla osób z niego korzystających. Pierwszym budynkiem magazynowym w Polsce, który zdobył tę certyfikację uzyskując najwyższy poziom Excellent, jest Panattoni Park Sosnowiec I. W obiekcie udało się m.in. ograniczyć zużycie wody o 66,5%, a emisję gazów cieplarnianych zredukowano o 46% względem wartości bazowej.


Zbliżone kryteria obowiązują w przypadku amerykańskiego systemu certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Dokumenty te są kluczem do pozyskania najbardziej wartościowych najemców.


Jak wyglądają przykłady proekologicznych rozwiązań w praktyce?


Jednym z podstawowych obszarów, w których można przeprowadzić szybkie i wymierne zmiany, jest energia. Dotyczy to zarówno jej źródeł, jak i zużycia. Hale magazynowe ze względu na dużą powierzchnię zajmowanych terenów i samych obiektów doskonale nadają się do instalacji paneli fotowoltaicznych, które pokrywają część zapotrzebowania na energię i zwiększają niezależność inwestycji od zewnętrznych dostawców prądu. Drugim aspektem tego samego tematu jest efektywność energetyczna. Nowoczesne budynki mają bardziej wydajną izolację termiczną i są wyposażane w nowoczesne, inteligentne systemy zarządzania (BMS), które optymalizują zużycie prądu dostosowując je do realnych potrzeb i sposobu eksploatacji obiektu. W systemach oświetlenia wykorzystuje się technologie LED, co w przypadku hal o dużej powierzchni i kubaturze przekłada się na duże oszczędności.


Kolejnym obszarem wdrażania nowych, proekologicznych technologii i rozwiązań jest zarządzanie zasobami wody. Podejmowane są działania mające na celu zagospodarowanie wody opadowej - ma to duże znaczenie w kontekście podatku od utraconej retencji, zwanego podatkiem od deszczu. Budowane są zbiorniki, w których gromadzona jest deszczówka wykorzystywana później np. do podlewania terenów zielonych. W strefach sanitarnych dla pracowników stosuje się technologie obniżające zużycie coraz bardziej kosztownej wody miejskiej.


Deweloperzy inwestują również w bioróżnorodność i odpowiednie zagospodarowanie terenów zielonych. Ma to dwa wymiary – jednym jest ekologia, drugim – dbałość i dobre samopoczucie pracowników. Działania w tym obszarze nie ograniczają się do zasiania trawy wokół hal magazynowych. Coraz częściej pojawiają się łąki kwietne czy zielone dachy i ściany.


Koszt czy oszczędność?


Wdrożenie proekologicznych rozwiązań oznacza konieczność poniesienia związanych z tym kosztów, często znacznych. W dłuższej perspektywie wiele z nich prowadzi do wymiernych oszczędności, a inwestycje magazynowo – przemysłowe z natury mają charakter długoterminowy. Projektowanie budynków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju prowadzi również do podniesienia ich wartości w przypadku odsprzedaży. Gdy połączy się ten punkt widzenia z faktem narastającej, proekologicznej presji najemców na zwieranie tzw. green leases, kierunek jest jasno określony – nie ma alternatywy dla trendu zrównoważonego rozwoju w branży magazynowej. Właściciele obiektów, którzy nie będą przykładali do tego obszaru odpowiedniej wagi, z czasem utracą konkurencyjność.


Źródło: Nuvalu Polska

01.05.2021


Tagi: magazyny, ekologiczne rozwiązania, certyfikacja


BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...