ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
konferencja
 

GUS: Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2021 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2021 roku

wykres


W okresie I-VI 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 5,3 mln turystów, którym udzielono 14,9 mln noclegów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 r. było to mniej odpowiednio o 27,8% i o 23,4%. W porównaniu z I półroczem 2020 r. obniżył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 23,8% do 19,9%.


W I półroczu 2021 r. w Polsce nadal obowiązywały ograniczenia dotyczące działalności turystycznych obiektów noclegowych wprowadzone od połowy marca 2020 r. w związku z pandemią COVID-19. Zakres tych ograniczeń był zmieniany w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.


Baza noclegowa turystyki – stan w końcu lipca 2021 r.


W końcu lipca 2021 r. w Polsce działalność prowadziły 9942 turystyczne obiekty noclegowe, tj. o 3,4% (349 obiektów) mniej niż przed rokiem. Wśród działających w lipcu br. obiektów, najwięcej było hoteli (2521), a następnie pokoi gościnnych (2007), innych obiektów hotelowych (957) oraz ośrodków wczasowych (947).


Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych znajdowało się w województwach: zachodniopomorskim (1465), pomorskim (1390), małopolskim (1359) i dolnośląskim (945). Województwa te koncentrowały połowę bazy noclegowej w kraju.


Na dzień 31 lipca br. dla turystów przygotowanych było 784,2 tys. miejsc noclegowych, w tym 224,1 tys. miejsc sezonowych. Największą liczbą miejsc dysponowały hotele – 296,8 tys. oraz ośrodki wczasowe – 117,8 tys. W porównaniu z końcem lipca 2020 r., liczba miejsc noclegowych wzrosła o 1,1% (8,9 tys.).


Spośród przygotowanych na przyjęcie turystów miejsc noclegowych, najwięcej znajdowało się w województwach zachodniopomorskim – 144,2 tys., pomorskim – 111,3 tys. oraz małopolskim – 99,3 tys.


Turystyczne obiekty noclegowe w Polsce są średniej wielkości – przeciętnie dysponują 79 miejscami. Największe są zakłady uzdrowiskowe posiadające średnio niemal 200 miejsc, kempingi – ponad 150 miejsc oraz ośrodki kolonijne – 145 miejsc. Po ponad 120 miejsc noclegowych posiadają średnio ośrodki wczasowe i pola biwakowe. Hotele dysponują przeciętnie 118 miejscami noclegowymi i 57 pokojami.


Według stanu w dniu 31 lipca br. w turystycznych obiektach noclegowych funkcjonowały 7332 placówki gastronomiczne, tj. o 137 więcej niż w roku poprzednim. Najwiekszą grupę placówek stanowiły restauracje – 3134, tj. 72,7% ogółu placówek oraz bary i kawiarnie – 2027 (27,6%).


wykres


Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I półroczu 2021 r.


W turystycznych obiektach noclegowych w pierwszym półroczu 2021 r. zatrzymało się 5,3 mln osób, tj. 27,8% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najmniej turystów przebywało w obiektach noclegowych w styczniu – 0,2 mln i było to o 90,7% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., a najwięcej w czerwcu – 2,3 mln, tj. więcej o 71,4% w porówaniu z czerwcem ub. roku.


wykres


Największa liczba turystów w okresie I-VI 2021 r. skorzystała z noclegów w hotelach – 3,5 mln, następnie w innych obiektach hotelowych – 440,6 tys. oraz ośrodkach wczasowych – 324,3 tys. Po około 160 tys. osób przebywało w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych i pokojach gościnnych.


W porównaniu z I półroczem 2020 r. wzrost liczby korzystających odnotowały kempingi (o 68,7%), pola biwakowe (o 41,1%), zespoły domków turystycznych (o 21,8%) i ośrodki kolonijne (o 0,1%), natomiast pozostałe rodzaje obiektów odnotowały spadki, w tym największy wystąpił w schroniskach młodzieżowych (o 47,5%).


Wśród turystów najbardziej popularne były województwa mazowieckie i małopolskie, w których w okresie I-VI 2021 r. przebywało po ok. 0,7 mln turystów. Duża liczba turystów przebywała także w obiektach noclegowych województwa dolnośląskiego – 566 tys., pomorskiego – 563 tys. oraz zachodniopomorskiego – 560 tys. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku spadek liczby korzystających odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy wystąpił w województwie małopolskim (o 42,9%), natomiast najmniejszy odnotowano w obiektach położonych w województwie lubuskim (o 4,5%).


wykres


Wśród ogółu turystów korzystająch z noclegów w I półroczu br., 92,2% stanowili turyści krajowi (4,9 mln), natomiast 7,8% turyści zagraniczni (0,4 mln) i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku było to mniej odpowiednio o 21,3% i 63,6%. W ogólnej liczbie turystów zagranicznych przeważali turyści z Europy – 365 tys. (88,6%), w tym najwięcej osób przyjechało z Niemiec (108 tys.) oraz Ukrainy (63 tys.).


W okresie I-VI 2021 r. udzielono 14,9 mln noclegów, tj. o 23,4% mniej niż w I półroczu ubiegłego roku. Prawie połowa noclegów została udzielona w hotelach – 7,0 mln; turyści przebywający w zakładach uzdrowiskowych skorzystali z 2,1 mln noclegów, a 1,6 mln noclegów udzieliły turystom ośrodki wczasowe.


wykres


Turyści korzystali przeciętnie z 2,8 noclegu, w tym znacznie krócej nocowali w schroniskach, motelach i hotelach (ok. 2 noclegi). Najdłużej przebywali turyści w zakładach uzdrowiskowych, korzystając przeciętnie z 12 noclegów oraz w ośrodkach kolonijnych (ok. 6 noclegów) i ośrodkach wczasowych (ok. 5 noclegów).


Turystom krajowym udzielono 13,6 mln noclegów, tj. o 16,8% mniej niż przed rokiem, a turystom zagranicznym – 1,3 mln, tj. o 57,9% mniej.


wykres


W I półroczu br. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 19,9% i był niższy niż przed rokiem – o 3,9 p.proc. Podobnie jak w poprzednich okresach, najlepiej wykorzystane były miejsca w zakładach uzdrowiskowych – stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 46,9%, ale jednocześnie w tych obiektach odnotowano spadek tego wskaźnika o 8,0 p.proc. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych przekraczający średnią krajową odnotowano także w ośrodkach kolonijnych – 32,1%, hostelach – 27,0% oraz ośrodkach wczasowych – 23,7%. W pozostałych rodzajach obiektów stopień wykorzystania miejsc noclegowych wahał się od 7,0% na polach biwakowych do 18,5% w hotelach.


wykres


Źródło: GUS

05.10.2021


Tagi: baza noclegowa, wykorzystanie


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Rozbudowa parku logistycznego pod Wrocławiem nabiera tempa. Obiekt powstaje zgodnie...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA REALIZACJI!

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...