ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

Przychody ATAL po 9M 2021 wyniosły ponad 1 mld zł, a zysk netto to blisko 190 mln zł

wykres


ATA,ogólnopolski deweloper po wydaniu 2 390 lokali w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 1, 03 mld zł. Oznacza to wzrost o 54% rdr. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 189,7 mln zł, gdy przed rokiem było to 82,4 mln zł, czyli o ponad 130% więcej rdr. Marża brutto ze sprzedaży w 9M 2021 wyniosła 25,4% , a marża netto zaś 18,4%.


Spółka w trzecim kwartale br. wypracowała przychody na poziomie 378,8 mln zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 73,5 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży od lipca do września tego roku wyniosła 27,1%, a marża netto zaś 19,4%.


Tegoroczny potencjał przekazań na ten rok wynosi 3,5 - 4 tys. mieszkań. Tegoroczna kontraktacja też może wynieść ok. 4 tys. lokali.


- ATAL od lat konsekwentnie realizował strategię organicznego wzrostu oraz budował zdywersyfikowany bank ziemi, oparty o 7 największych aglomeracji w Polsce. Posiadamy szerokie portfolio gruntów, które stale uzupełniamy i rozbudowujemy. Jesteśmy zabezpieczeni pod tym względem na najbliższe lata. To jedna z kluczowych przewag konkurencyjnych ATAL w naszym sektorze. Ponadto wspieramy się dostawcami i podwykonawcami, którzy przez ostatnie lata razem z nami zwiększali skalę swojej działalności. Dobre relacje z naszymi partnerami przekładają się na korzystne warunki współpracy, co ma istotne znaczenie w kontekście sytuacji na rynku budowlanym. Jako Grupa stawiamy na coraz większą zdolność do prowadzeniu większości elementów procesu deweloperskiego w ramach własnych, wewnętrznych zasobów. Optymalizujemy procesy, aby jakość dostarczanych mieszkań była niezmienna, a cena była nadal akceptowalna przez nabywców. Stąd wdrożyliśmy odpowiednią politykę zakupową czy rozbudowujemy wewnętrzny dział projektowy. Wyniki, które osiągamy potwierdzają, że nasza strategia rozwoju organicznego jest właściwa. Jesteśmy zdywersyfikowani geograficznie, a nasza oferta i własne kanały sprzedaży są tak rozbudowane, że odpowiadają oczekiwaniom szerokiego grona nabywców. Wciąż zdecydowaną większość klientów ATAL stanowią osoby chcące zaspokoić własne cele mieszkaniowe. Popyt jest zatem stymulowany w znacznym stopniu chronicznym brakiem mieszkań, migracjami do miast czy chęcią poprawy warunków lokalowych, a nie celami inwestycyjnymi czy presją inflacyjną – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.


ATAL od stycznia do września 2021 roku zakontraktował 3232 lokali – co stanowi najlepszy wynik w historii spółki, wzrost rok do roku wyniósł blisko 56%. Całoroczna sprzedaż w zeszłym roku wyniosła 2896 mieszkań, a w rekordowym 2019 roku było to 3180. Grupa posiadała na koniec III kwartału 2021 roku 841 aktywnych umów rezerwacyjnych.


W poszczególnych miesiącach 2021 roku spółka zakontraktowała następującą liczbę aktywnych umów deweloperskich i przedwstępnych: styczeń – 211, luty – 236, marzec – 399, kwiecień – 413, maj – 380, czerwiec – 427, lipiec – 360, sierpień – 502 i wrzesień – 304. Wynik z sierpnia br. to miesięczny rekord sprzedaży spółki.


Spółka po 3 kwartałach 2021 roku wydała łącznie 2390 lokali, co oznacza wzrost o 34% rdr. Najwięcej lokali zostało wydanych w Warszawie (599), Łodzi (426) i Poznaniu (390), następnie Wrocławiu (361), Krakowie (316), Katowicach (186) i Trójmieście (112). W dniu 15 lipca br. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 80% zeszłorocznego zysku netto jednostki dominującej. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafiło 117,3 mln złotych, czyli 3,03 zł na akcję. Pozostała część wypracowanego zysku – 28,4 mln zł – zasiliła kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 7 lipca, a termin wypłaty na 15 lipca br. Od początku obecności ATAL na GPW łączna kwota wypłaconej dywidendy to 524 mln zł.


ATAL jest spółką dywidendową. W 2016 roku została wypłacona dywidenda w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie dało kwotę 23,7 mln zł. Dywidenda wyniosła wówczas ok. 48% zysku netto jednostki dominującej z 2015 roku. W 2017 roku ATAL wypłacił akcjonariuszom 1,68 zł na akcję, czyli ok. 65 mln zł – co stanowiło ok. 55% zysku netto jednostki dominującej z 2016 roku. W 2018 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 137 mln zł (3,54 zł na akcję), czyli prawie 84% zysku jednostki dominującej z 2017 roku. W 2019 roku spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości ok. 182 mln zł (4,70zł na akcję), co stanowiło 100% zysku jednostki dominującej z 2018 roku. W zeszłym roku jednorazowo zmieniono politykę dywidendy ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.


W pierwszym półroczu 2021 roku ATAL pozyskał 4 nowe grunty inwestycyjne w Katowicach, Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie. Łączny koszt zakup nowych działek to ok. 92 mln zł, w przeliczeniu na 1 mkw. PUM to 714 złotych, co jest potwierdzeniem realizacji racjonalnej polityki zakupu działek pod inwestycje. Zakupione tereny pozwolą na realizację 129 tys. mkw. PUM. Obecny bank ziemi w posiadaniu spółki w pełni zabezpiecza plany inwestycyjne na najbliższe lata.


Źródło: ATAL S.A.

18.11.2021


Tagi: deweloper, wyniki finansowe<


CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która w nowej siedzibie...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA PLAN RADAR

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...