ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
konferencja
 

Wolumen inwestycyjny w I półroczu 2022 roku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej osiągnął poziom 5,5 mld euro

wykres


Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała podsumowanie pierwszej połowy 2022 roku na rynku inwestycyjnym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wynika z niego m.in., że wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie powróciła do poziomów sprzed pandemii, a wzrost aktywności inwestycyjnej zauważalny jest szczególnie w sektorze nieruchomości handlowych i biurowych.


Całkowity wolumen inwestycyjny odnotowany w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 5,5 mld euro, co oznacza wzrost o 32,8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Największy udział w tym zestawieniu miał sektor nieruchomości biurowych – 44%, za nim uplasował się rynek nieruchomości handlowych z wynikiem 29%, natomiast rynek magazynowy zajął trzecie miejsce z udziałem na poziomie 20%.


W całej Europie Środkowo-Wschodniej inwestorzy lokujący kapitał zarządzany lub pozyskiwany lokalnie pozostają bardzo aktywni w sektorze nieruchomości handlowych oraz biurowych typu core plus, o czym świadczą duże transakcje portfelowe, jak chociażby zakup obiektów należących do Tesco. Międzynarodowe fundusze private equity zwiększają swoje zaangażowanie poprzez fuzje i przejęcia firm, czego przykładem jest częściowe wyjście z inwestycji przez EPP. Ponadto, zakup kompleksu The Warsaw Hub przez Google na potrzeby własne pokazuje, że najemcy dostrzegają wartość w posiadaniu własnych nieruchomości.


- Tak duży wolumen transakcji inwestycyjnych nie odzwierciedla pogorszenia się nastrojów wśród inwestorów od czasu rozpoczęcia przez Rosję wojny w Ukrainie oraz związanych z tym pesymistycznych prognoz gospodarczych zakładających podwyżki stóp procentowych i wysoką inflacją. W związku z tym, przewidujemy, że całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w drugiej połowie bieżącego będzie niższy, ponieważ w obliczu zwiększonej niepewności kupujący i sprzedający przyjęli postawę wyczekującą – komentuje Jeff Alson, International Partner, Poland & CEE Capital Markets, Cushman & Wakefield.


Niemniej jednak przewidujemy, że pod koniec bieżącego roku wzrośnie ilość kapitału przeznaczanego na inwestycje w nieruchomości, do czego przyczyniać się będzie niewystarczająca podaż w Czechach, silne fundamenty w postaci niskich cen za mkw. w całej Europie Środkowo-Wschodniej w porównaniu z innymi europejskimi rynkami, a także rosnące czynsze. W wielu przypadkach stopy kapitalizacji mogą wzrosnąć, ale skompensuje je wzrost czynszów.


POLSKA


Rok 2022 rozpoczął się bardzo dobrze na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. W pierwszym półroczu sfinalizowanych zostało wiele dużych transakcji inwestycyjnych przy niskich stopach kapitalizacji, a kolejne zostaną zrealizowane do końca roku. Całkowity wolumen inwestycyjny w Polsce wzrósł od początku roku do 2,88 mld euro i jest to wynik wyższy od średniej pięcioletniej o 15%.


Aktywność inwestycyjna utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, jednak z uwagi na zmieniającą się sytuację makroekonomiczną i redefiniowanie strategii przez inwestorów, liczba nowo rozpoczynanych transakcji sprzedaży jest ograniczona.


Podstawowe wskaźniki rynkowe stopniowo się poprawiają. Współczynniki powierzchni niewynajętej w obiektach magazynowo-przemysłowych są na rekordowo niskim poziomie, a na warszawskim rynku biurowym prognozowana jest luka podażowa w ciągu najbliższych 18-24 miesięcy, która może spowodować presję na wzrost czynszów. Perspektywy rosnących stawek czynszu już teraz zachęcają inwestorów do większej aktywności, co może doprowadzić do powrotu wolumenu transakcji inwestycyjnych do zazwyczaj notowanych poziomów.


CZECHY


Znaczna aktywność inwestycyjna w Czechach w I poł. 2022 roku jest pochodną sytuacji panującej na tym rynku w 2021 roku, ponieważ większość transakcji sfinalizowanych w pierwszym półroczu rozpoczęła się w ubiegłym roku. Ze względu na ciągłe wahania wszystkich kluczowych parametrów cenotwórczych, takich jak stopy procentowe, inflacja, wzrost czynszów, kosztów operacyjnych i budowy, przewidujemy, że aktywność na czeskim rynku nieruchomości komercyjnych ulegnie znacznemu spowolnieniu w drugim półroczu. Dopiero transakcje zawierane w 2023 roku dostarczą informacji na temat nowych trendów cenowych.


WĘGRY


Znaczące transakcje, takie jak zakup portfela obiektów należących Tesco czy budynku biurowego Szabadsag ter 14, świadczą o tym, że inwestorzy chętnie korzystają z pojawiających się atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Globalna niepewność gospodarcza jednak spowodowała, że wiele podmiotów wstrzymało aktywność inwestycyjną w okresie letnim. Mimo to, inwestorzy poszukujący strategicznych portfeli aktywów nadal działają aktywnie na rynku.


SŁOWACJA


W obliczu rosnącej inflacji i kolejnych podwyżek stóp procentowych, stopy kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych i pożądanych nieruchomości mogą ulec jedynie nieznacznej kompresji. Jest to jeden z powodów, dla których stopy kapitalizacji spadły w pierwszej połowie 2022 r., osiągając historyczne minima w sektorze biurowym (5%) oraz magazynowo-przemysłowym (5,25%). Jednym ze źródeł możliwego wzrostu wartości nieruchomości na najbliższy rok może być indeksacja czynszów.


RUMUNIA


Ze względu na zmieniające otoczenie makroekonomiczne, które zmusiło banki centralne do podniesienia stóp procentowych, część inwestorów ostrożniej podejmuje decyzje. Obecna sytuacja i związane z nią wyzwania wpływają głównie na inwestorów, którzy nie są jeszcze obecni na lokalnym rynku lub wcześniej polegali w większym stopniu na finansowaniu bankowym. Zaznaczyć należy, że płynność na rynku utrzymuje się na wysokim poziomie i większość transakcji jest finalizowana bez większych zmian.


Źródło: Cushman & Wakefield

04.08.2022


Tagi: nieruchomości komercyjne, inwestycje, transakcje, stopy zwrotu


BIK PARK WROCŁAW I

foto

Rozbudowa parku logistycznego pod Wrocławiem nabiera tempa. Obiekt powstaje zgodnie...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...

CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

GDAŃSK - APARTAMENTY

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA REALIZACJI!

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...