ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
konferencja
 

Grupa Develia osiągnęła 15,8 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 r.

wykres


W I półroczu 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 119,8 mln zł w porównaniu do 376,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto grupy wyniósł 15,8 mln zł wobec 55,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2021 r.Spadek przychodów i zysku jest konsekwencją mniejszej liczby przekazanych mieszkań wynikającej z harmonogramu realizowanych inwestycji.


W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. deweloper sprzedał 964 lokale wobec 1062 w analogicznym okresie 2021 r. oraz przekazał 206 lokali wobec 758 rok wcześniej. Na koniec czerwca tego roku Develia posiadała 394,3 mln zł gotówki i krótkotermi-nowych aktywów finansowych wobec 478,3 mln zł na koniec 2021 r.


- W I półroczu bieżącego roku osiągnęliśmy dobre wyniki sprzedaży w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Wynik za ten okres był nieznacznie niższy do rekordowej pierwszej połowy ubiegłego roku. Aktualnie na sytuację osób, które chcą kupić mieszkanie niekorzystnie wpływa mocno ograniczona dostępność kredytów hipotecznych w następstwie wzrostu stóp procentowych i wprowadzenia rekomendacji S. W dalszym ciągu rośnie liczba klientów kupu-jących mieszkania za gotówkę - obecnie jest to ok. 70-80% wszystkich transakcji. Wycho-dząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, staramy się ułatwiać im decyzje zakupowe oferując w niektórych projektach rozwiązania, takie jak harmonogram płatności 20/80. Jednocześnie, realizując strategię rozwijamy nasze kompetencje i ofertę PRS, której uzupełnieniem będzie platforma najmu mieszkań dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Przygotowu-jemy się także do dalszej dezinwestycji aktywów komercyjnych – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.


Działalność deweloperska


Develia sprzedała 964 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 1062 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa przekazała 206 lokali wobec 758 lokali w pierwszej połowie 2021 r.


W II kwartale 2022 r. spółka sprzedała 361 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach: Centralna Park w Krakowie, Aleje Praskie w Warszawie i Szmaragdowy Park w Gdańsku. W okresie kwiecień-czerwiec tego roku Develia przekazała 20 lokali w inwesty-cjach w Warszawie i Krakowie. Mniejsza liczba przekazań wynika z harmonogramu realizacji projektów. Cel zarządu to przekazanie 1950-2050 lokali w 2022 r., z czego większość przeka-zań jest planowana na IV kwartał br.


W I półroczu Develia wprowadziła do sprzedaży 2824 lokale z czego 1246 lokali w inwesty-cjach, których budowy zostały rozpoczęte. Dodatkowo do oferty wprowadzono 396 lokali w projektach realizowanych we współpracy joint venture z Grupo Lar - ich budowa nie została jeszcze rozpoczęta. Na koniec I półrocza br. bank gruntów spółki wynosił blisko 8 tys. lokali.


W wyniku pogorszenia się sytuacji gospodarczej, na początku lipca zarząd Develii podjął de-cyzję o korekcie celu sprzedaży wyznaczonego na 2022 r. do poziomu 1600-1800 lokali, czyli o około 30%.


Działalność komercyjna


W II kwartale br. Develia zaobserwowała wzrost liczby klientów w Arkadach Wrocławskich – w czerwcu odwiedzalność centrum handlowego wróciła do poziomu sprzed pandemii. Na koniec I półrocza poziom komercjalizacji części handlowej obiektu wyniósł 94%, a biurowej 97%. Warszawski biurowiec Wola Retro jest wynajęty w 86%. Spółka kontynuuje przyjętą strategię dezinwestycji aktywów komercyjnych.


Develia podjęła kolejne działania, które uzupełnią ofertę spółki na rynku PRS i zwiększą jej atrakcyjność. W lipcu br. deweloper zawarł umowę współpracy joint venture z firmą The He-art, zajmującą się venture building. W ramach umowy powstanie spółka, której głównym pro-duktem będzie platforma do zarządzania wynajmem mieszkań skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Platforma będzie kompleksowym narzędziem do obsługi najmu, obejmującym cały proces zaczynając od marketingu lokali przeznaczonych na wyna-jem, poprzez przeprowadzenie procesu najmu mieszkania i rozliczenie czynszu, na dodatko-wych usługach dla najemców - takich jak catering, sprzątanie czy naprawy - kończąc.


Wyniki finansowe


Przychody grupy za I półrocze 2022 r. wyniosły 119,8 mln zł wobec 376,7 mln zł rok wcze-śniej. Zysk netto grupy wyniósł 15,8 mln zł wobec 55,7 mln zł w analogicznym okresie po-przedniego roku. Pozytywny wpływ na wynik grupy w I półroczu 2022 r. miały kursy waluto-we. Z tego tytułu wynik brutto zwiększył się o 13,2 mln zł.


Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze sześć miesięcy 2022 r. wyniósł 24,8 mln zł przy przychodach 88,7 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 14,2 mln zł przy przychodach 31,1 mln zł.


W maju br. Develia wypłaciła akcjonariuszom 201,4 mln zł dywidendy z części zysku netto za ubiegły rok oraz z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend. Dywidenda na akcję wyniosła 0,45 zł.


W lipcu 2022 r. Develia ustanowiła publiczny program emisji obligacji o wartości 150 mln zł, w ramach którego będzie mogła oferować papiery dłużne do inwestorów indywidualnych.


- Spadek przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2022 r. w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami to efekt przede wszystkim mniejszej liczby przekazanych mieszkań. Jest to zgodne z przyjętym harmonogramem projektów. Kumulacja przekazań nastąpi w IV kwartale, co przełoży się na istotną poprawę wyników za ten rok. Pomimo trudniejszego otoczenia rynko-wego, sytuacja finansowa spółki pozostaje bardzo dobra - mówi Paweł Ruszczak, wicepre-zes Develii. – W związku ze zmniejszonym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych nowymi emisjami, zdecydowaliśmy się na ustanowienie programu emisji obligacji, które będą mogły być zaoferowane inwestorom detalicznym. To dla nas kolejny element dywersyfikacji źródeł finansowania – dodaje Paweł Ruszczak.


Na koniec czerwca 2022 r. Develia posiadała 394,3 mln zł gotówki i krótkoterminowych ak-tywów finansowych wobec 478,3 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 r. Na koniec I półrocza 2022 r. zobowiązania finansowe wyniosły 705,2 mln zł w porównaniu z 956,4 mln zł na koniec 2021


Źródło: Develia

13.09.2022


Tagi: deweloper,, wyniki sprzedaży, wyniki finansowe


BIK PARK WROCŁAW I

foto

Rozbudowa parku logistycznego pod Wrocławiem nabiera tempa. Obiekt powstaje zgodnie...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...

CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

GDAŃSK - APARTAMENTY

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA REALIZACJI!

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...