ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
konferencja
 

Rekordowe wyniki finansowe Develii w 2022 roku

wykres


W 2022 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 1067,9 mln zł, wobec 911,9 mln zł w 2021 r., czyli 17,1% więcej. Zysk netto grupy wyniósł 231,8 mln zł wobec 153,9 mln zł w 2021 r., co oznacza wzrost o 50,6%. Na koniec grudnia 2022 r. Develia posiadała 481,6 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych.


W minionym roku Develia sprzedała 1636 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu z 1921 rok wcześniej. W 2022 r. deweloper przekazał 2016 lokali wobec 1903 w 2021 r.


W ubiegłym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. Spółka sfinalizowała transakcję sprzedaży Sky Tower we Wrocławiu i kontynuowała negocjacje sprzedaży Arkad Wrocławskich oraz kompleksu biurowego Wola Retro w Warszawie, czego efektem było podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży warszawskiego biurowca w styczniu br.


- W 2022 roku osiągnęliśmy najwyższy w historii spółki wynik netto. Pomimo spowolnienia w branży nieruchomości i wymagających warunków rynkowych, miniony rok możemy zaliczyć do udanych. Przede wszystkim osiągnęliśmy najważniejsze cele biznesowe, zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Zrealizowaliśmy cele sprzedaży i przekazań, utrzymując jednocześnie zadowalający nas poziom marż. Osiągnęliśmy również istotne po-stępy w dezinwestycjach aktywów komercyjnych, z czego kluczowym było sfinalizowanie sprzedaży Sky Tower. Zwiększyło to możliwości inwestycyjne Develii w priorytetowych dla nas sektorach - mieszkaniowym i PRS, a także pozwoliło nam na wypłatę najwyższej w historii spółki dywidendy - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Jestem przekonany, że mamy warunki, aby w tym roku dalej zwiększać nasz udział w rynku, a szybszą ekspansję umożliwią nam uwolnione środki ze sprzedaży aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.


Działalność deweloperska


W 2022 r. Develia sprzedała 1636 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1921 lokali w 2021 r. Największą roczną sprzedaż deweloper odnotował w projektach: Aleje Praskie w Warszawie, Centralna Park w Krakowie oraz Ceglana Park w Katowicach. W minionym roku spółka przekazała 2016 lokali wobec 1903 rok wcześniej, czyli o 6% więcej.


W IV kwartale 2022 r. Develia sprzedała 411 lokali w porównaniu do 421 w analogicznym okresie 2021 r. Najwięcej mieszkań znalazło swoich nabywców w inwestycjach: Aleje Praskie i Lizbońska w Warszawie oraz Centralna Park w Krakowie. Przekazania wyniosły 1390 lokali wobec 624 przed rokiem, czyli o 123% więcej, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe grupy.


W minionym roku Develia wprowadziła do sprzedaży i rozpoczęła budowę 1749 lokali, we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność, tj. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Katowicach oraz we Wrocławiu.


W 2022 r. Develia kontynuowała współpracę z deweloperem Grupo Lar. W ramach spółki joint venture firmy zrealizują trzy inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, w których powstanie łącznie 600 lokali. Sprzedaż osiedla Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 już się rozpoczęła, w planach jest trzeci projekt na Białołęce. Develia jest otwarta na realizację kolej-nych projektów w ramach joint venture z innymi deweloperami oraz transakcji typu M&A.


Działalność komercyjna


Zgodnie z założeniami strategii, Develia w minionym roku dalej redukowała swoje zaangażowanie w segmencie komercyjnym. W marcu 2022 r. spółka sfinalizowała transakcję sprzedaży wszystkich należących do grupy Develia udziałów w projekcie Sky Tower we Wrocławiu. Kwota transakcji wyniosła 82,4 mln euro.


W minionym roku Develia kontynuowała także negocjacje dotyczące sprzedaży biurowca Wola Retro w Warszawie, czego efektem było podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży w styczniu 2023 r. Orientacyjna cena sprzedaży została ustalona na 69,8 mln euro netto. Zostanie ona pomniejszona o wartość nierozliczonych zachęt i kontrybucji dla najemców oraz wartość kosztów powiązanych z ustaleniami wynikającymi z due dilligence. Spółka dąży do finalizacji tej transakcji do końca kwietnia br.


W 2022 r. Develia kontynuowała również negocjacje dotyczące sprzedaży Arkad Wrocław-skich. Celem spółki jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży tego budynku do końca tego roku. W marcu 2023 r. zarząd Arkad Wrocławskich podjął decyzję o zamknięciu centrum handlowego Arkady Wrocławskie. Wpływ na nią miał brak rentowności obiektu spowodowany m.in. trudną sytuacją rynkową wywołaną pandemią COVID-19, wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz wysoką inflacją. Szacunkowo działalność operacyjna centrum handlowego zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2024 r.


W ubiegłym roku spółka podjęła działania, których celem jest maksymalizacja wartości w ramach dezinwestycji gruntu w Malinie pod Wrocławiem. W październiku 2022 r. Develia podpisała umowę o współpracy joint venture z Hillwood. W ramach umowy powstała spółka celowa, która planuje zrealizować park logistyczny.


Pod koniec 2022 r., Develia rozpoczęła współpracę z firmą The Heart. W jej ramach powstaje platforma do zarządzania wynajmem mieszkań skierowana do klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Platforma będzie kompleksowym narzędziem do obsługi najmu. Nakłady inwestycyjne na projekt wyniosą łącznie 8,5 mln zł w perspektywie 3 lat. Łączne docelowe zaangażowanie Develii wyniesie maksymalnie 7,5 mln zł. W zależności od etapu inwestycji i stopnia realizacji programu motywacyjnego deweloper będzie posiadał od 76,5% do 57,5% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Platforma będzie stanowić uzupełnienie oferty Develii dla rynku PRS, a jej operacyjne uruchomienie planowane jest na ten rok.


Przychody grupy w 2022 r. wyniosły 1067,9 mln zł wobec 911,9 mln zł rok wcześniej. Develia wypracowała 231,8 mln zł zysku netto wobec 153,9 mln zł w 2021 r. Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł w ubiegłym roku 334 mln zł przy przychodach 1013,6 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 27 mln zł przy przychodach 53,9 mln zł.


- Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami kumulacja przekazań mieszkań w IV kwartale ubiegłego roku przełożyła się na istotną poprawę wyników Develii za 2022 rok. Po-mimo trudniejszego otoczenia rynkowego, sytuacja płynnościowa spółki pozostaje bardzo dobra. Jesteśmy gotowi, pod względem finansowym i biznesowym, by skorzystać z potencjalnych szans inwestycyjnych, które mogą pojawiać się na rynku podczas spowolnienia gospodarczego – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes zarządu Develii.


Pod koniec ubiegłego roku Develia uplasowała w ofercie publicznej 3-letnie obligacje o wartości 15,4 mln zł. Oprocentowanie 3-letnich obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1 proc. Była to dla spółki pierwsza emisja w ramach programu skierowanego do inwestorów detalicznych.


W 2022 r. Develia wypłaciła akcjonariuszom 201,4 mln zł dywidendy z części zysku netto za 2021 rok oraz z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z 2019 r. z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend. Dywidenda na akcję wyniosła 0,45 zł.


Na koniec 2022 r. Develia posiadała 481,6 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych w porównaniu do 478,3 mln zł na koniec 2021 r., a zobowiązania finansowe wy-niosły 679,9 mln zł w porównaniu z 956,4 mln zł na koniec 2021 r.


Źródło: Develia

30.03.2023


Tagi: deweloper, wyniki sprzedaży, wyniki finansowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Rozbudowa parku logistycznego pod Wrocławiem nabiera tempa. Obiekt powstaje zgodnie...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA REALIZACJI!

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...