ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
konferencja
 

Rynek Mieszkaniowy - IV kw. 2023 roku

wykres


Ceny mieszkań w 3q23 pozostawały w trendzie wzrostowym. Duży popyt, wzmocniony programem Bezpieczny Kredyt 2% (BK2%) i wzrostem zdolności kredytowej gospodarstw przy wolno rosnącej podaży nowych mieszkań (małe możliwości szybkiego zwiększenia produkcji na skutek ograniczanej liczby rozpoczynanych projektów w poprzednich 6 kwartałach) skutkował silnym wzrostem cen. Tendencje te mogą się utrzymać w 1q24 jako efekt dalszego kupowania mieszkań w ramach BK2% przy ich małej podaży. Nadal istotny też będzie szybko rosnący już w poprzednich kwartałach popyt gotówkowy (ucieczka przed inflacją), który zapewne się utrzyma.


W perspektywie roku (4q23-3q24) oczekujemy wolniejszego (w granicach 5-10%) wzrostu średnich cen transakcyjnych mieszkań. Odsuwająca się perspektywa obniżek stóp procentowych i prawdopodobne okresowe zawieszenie BK2% (do czasu decyzji dotyczącej zwiększenia limitów) mogą schłodzić stronę popytową. W naszej ocenie utrzymanie sprzedaży z 2h23 w przyszłym roku będzie trudne. Jednocześnie stopniowo (odczuwalnie od 2h24) zwiększana podaż (uruchamianie wcześniej uzyskanych pozwoleń na budowę, wystawianie tzw. dziur w ziemi) będzie trochę spowalniać tendencje wzrostowe cen.


Tendencja wzrostowa cen mieszkań na rynku pierwotnym wzmocniła się w 3q23, szczególnie w grupie 6 największych aglomeracji (13% r/r vs 8% r/r w 2q23), jedynie w Warszawie wzrost r/r nieco zwolnił (por. wykres). W mniejszych stolicach województw w 3q23 wzrost cen mieszkań był bliski 9% r/r. W odniesieniu do 2q23 ceny transakcyjne w 3q23 umiarkowanie wzrosły we wszystkich stolicach województw, oprócz Warszawy. Silny wzrost liczby transakcji r/r w 3q23 ilustruje kontynuację ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych. Po „zamrożeniu” rynku w 2022 (w 1-3q22 łącznie w miastach wojewódzkich spadek o 59% r/r), w 1-3q23 liczba transakcji znacznie wzrosła (184% r/r), przy czym rekordowe wzrosty wystąpiły w 3q23 (491% r/r), szczególnie na rynku pierwotnym.


Na rynku wynajmu wzrost stawek r/r w 3q23 był jednocyfrowy i w dalszym ciągu zwalniał; w porównaniu do 2q23 stawki nie zmieniły się lub lekko spadły. Popyt związany z potrzebami mieszkaniowymi uchodźców wojennych z Ukrainy ustabilizował się. W 3q23 z wynajmu prawdopodobnie rezygnowały też niektóre osoby, które kwalifikują się do BK2%, a także te, którym poprawiła się zdolność kredytowa na skutek dalszego wzrostu nominalnych dochodów. Dzięki zwalnianym mieszkaniom wzrosła podaż na rynku wynajmu, zasilana też nowymi, małymi lokalami z rynku pierwotnego (popularny zakup inwestycyjny w ostatnich latach).


Sprzedaż nowych kredytów mieszkaniowych wg danych Związku Banków Polskich w 3q23 wyniosła 15,8 mld zł (+40% q/q; +126% r/r), banki udzieliły 40,7 tys. kredytów (+32% q/q; +92% r/r). Po 6 kwartałach spadków, jest to 1. kwartał dużego wzrostu wartości i liczby udzielonych kredytów r/r.


Według BIK w listopadzie br. miesięczna wartość zapytań o nowe kredyty mieszkaniowe wzrosła o 255% r/r. W listopadzie o kredyt wnioskowało 39,8 tys. osób (+194% r/r). Historyczne wysokie poziomy wskaźnika wiążą się ze wzrostem r/r liczby wnioskujących - zainteresowanych programem BK2%, a także nie kwalifikujących się do tego programu, ale z większą zdolnością kredytową po złagodzeniu rekomendacji KNF w 1q23.


Istotnym czynnikiem wzrostu akcji kredytowej w 2h23 jest program Bezpieczny Kredyt 2%. Do 30 listopada br. banki w ramach tego programu zawarły 44,43 tys. umów o łącznej wartości ok. 18 mld zł. Skala zainteresowania BK2% kilkukrotnie przekroczyła przewidywaną przez resort rozwoju liczbę umów (w 2023 wobec zakładanych ok. 10 tys. prawdopodobnie będzie ok. 50 tys. umów) i środki na dopłaty do rat. W grudniu br. Rada Ministrów złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje wzrost limitu na dopłaty w 2023 z 0,941 mld zł do 1,824 mld, a w 2024-2032 z 11 mld zł do 16 mld.


Według monitoringu JLL oferta deweloperska w 6 największych aglomeracjach na koniec 3q23 zmalała do 34,4 tys. mieszkań (-15% q/q; -33% r/r), jest to poziom ostatni raz notowany w 1q2010. Największe spadki oferty wystąpiły w Krakowie (-31%%) i Wrocławiu (-23%).


Wskaźnik koniunktury budownictwa mieszkaniowego (różnica liczby mieszkań rozpoczętych i oddanych do użytku w ostatnich 4 kwartałach) w 3q23 sygnalizuje zmianę trendu liczby mieszkań w toku budowy ze spadkowego na rosnący (skutek wzrostu liczby mieszkań rozpoczętych).


Zapisy księgowe dużych firm deweloperskich (pow. 49 osób) na koniec 3q23 pokazują wysoki popyt na mieszkania - przedpłaty klientów silnie rosną (+46% r/r). Liczba gotowych mieszkań jest niewielka, co przy wysokim popycie i wolno rosnącej podaży wspiera wysoki poziom cen oferowanych lokali. Wolumen projektów mieszkaniowych wzrósł o ¼ r/r. Także spadek banku ziemi (-18% r/r) wskazuje na ożywioną aktywność deweloperów.


Najnowsza prognoza ludności Polski na lata 2023-2060 (GUS, sierpień 2023) sygnalizuje wyraźny ubytek ludności, w scenariuszu głównym do 30,9 mln osób (vs 37,8 mln osób w 2022). Polska weszła w fazę starzenia się społeczeństwa. Oczekiwany współczynnik dzietności w żadnym ze scenariuszy nie wraca do poziomu zapewniającego prostą zastępowalność pokoleń, tj. 2,1. Przez cały horyzont prognozy Polska będzie krajem imigracyjnym. Oczekiwane trendy demograficzne oznaczają poprawę ilościowych wskaźników mieszkaniowych i zmiany jakościowe struktury popytu na mieszkania. Niemniej presja na nowe mieszkania, szczególnie w pierwszej dekadzie prognozy, będzie duża z uwagi na: - utrzymujący się nowy i odłożony popyt na pierwsze mieszkanie; - potrzebę wymiany zdekapitalizowanego zasobu; - kontynuację suburbanizacji; - rosnące aspiracje mieszkaniowe.


W perspektywie roku (4q23-3q24) oczekujemy wolniejszego – w granicach 5-10%, wzrostu średnich cen transakcyjnych mieszkań. Przesłankami tendencji wzrostowych po stronie popytu są:

1. popyt kredytowy generowany przez program BK2% (o ile zapadnie decyzja o zwiększeniu limitów w programie); Po stronie podaży tendencjom wzrostowym cen sprzyjają:

2. mała oferta mieszkań z uwagi na ograniczanie liczby rozpoczynanych projektów w poprzednich 6 kwartałach, zwiększenie oferty wymaga czasu;

3. pogłębiający się deficyt dostępnych terenów budowlanych w dobrych lokalizacjach w największych miastach; podejmowanie aktywności deweloperskiej w trudniejszych lokalizacjach zwiększa koszty;

4. koszty nowelizacji warunków technicznych (m.in. wymogi dot. placów zabaw, większe minimalne odległości od granic działki), które deweloperzy przeniosą na klientów.


Tendencje wzrostowe cen mieszkań będą hamowane przez:

1. spowolnienie/zatrzymanie obniżek stóp procentowych NBP przez RPP;

2. możliwy spadek dostępności mieszkań – wzrost płac może być niższy niż cen mieszkań;

3. stopniowo (odczuwalnie od 2h24) zwiększaną podaż;

4. stabilizację stawek za wynajem osłabiającą motywację zakupu inwestycyjnego.


Więcej informacji w raporcie:

Rynek Mieszkaniowy - IV kw. 2023


Źródło: PKO Bank Polski

27.12.2023


Tagi: raport, mieszkania, ceny mieszkań


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Rozbudowa parku logistycznego pod Wrocławiem nabiera tempa. Obiekt powstaje zgodnie...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA REALIZACJI!

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...