ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
konferencja
 

Develia z rekordowymi wynikami – grupa osiągnęła 275,4 mln zł zysku netto w 2023 r.

wykres


W 2023 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 1607,8 mln zł, wobec 1067,9 mln zł w 2022 r., czyli o 51% więcej. Skorygowany zysk netto grupy wypracowany w 2023 r. to 292,5 mln zł, co oznacza wzrost o 23% w stosunku do 2022 r. Zysk netto grupy wyniósł 275,4 mln zł wobec 230,9 mln zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 44,4 mln zł. Na koniec grudnia 2023 r. Develia posiadała 703,4 mln zł gotówki i krótkotermino-wych aktywów finansowych.


W minionym roku Develia sprzedała 2674 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu z 1636 rok wcześniej. W 2023 r. deweloper przekazał 2751 lokali wobec 2016 w 2022 r.


W lipcu 2023 r. Develia podpisała umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej.


W ubiegłym roku Develia kontynuowała dezinwestycje aktywów komercyjnych. Grupa sfinalizowała transakcję sprzedaży Wola Retro w Warszawie oraz zawarła przedwstępną umowę sprzedaży Arkad Wrocławskich.


- Rok 2023 był dla Develii rekordowy zarówno pod względem wyników sprzedaży, jak i finan-sowych. Znaleźliśmy nabywców na 2674 lokale i przekazaliśmy klucze do 2751 mieszkań, z nawiązką spełniając cele, jakie wyznaczyliśmy na 2023 r. Przejęcie 100% udziałów polskich spółek Nexity i zwiększenie sprzedaży mieszkań o ponad 60% umocniło pozycję Develii w czołówce największych deweloperów w Polsce - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W minionym roku konsekwentnie kontynuowaliśmy realizację strategii dezinwestycji obiektów komercyjnych i jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia celu. Sprzedaliśmy warszawski biurowiec Wola Retro i podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży Arkad Wrocławskich, które są ostatnim budynkiem komercyjnym w portfolio Develii. Podjęliśmy także działania, które po-zwolą nam zwiększyć zaangażowanie w segmencie PRS. Wspólnie z naszym partnerem w 2023 r. uruchomiliśmy platformę do zarządzania najmem, z kolei na początku tego roku pod-pisaliśmy umowę joint venture, w ramach której w roli dewelopera zrealizujemy obiekt za-mieszkania dla studentów. To był dla naszego zespołu intensywny, ale jednocześnie bardzo udany rok, co odzwierciedlają prezentowane wyniki - dodaje Andrzej Oślizło.


Działalność deweloperska


W 2023 r. Develia sprzedała 2674 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstęp-nych wobec 1636 lokali w 2022 r., czyli o 63 proc. więcej. Największą roczną sprzedaż dewe-loper odnotował w projektach: Aleje Praskie, Krakowska Vita, Lizbońska, Ursynów#22 w Warszawie, Orawska i Ślężna Vita we Wrocławiu, Centralna Park i Grzegórzecka 77 w Kra-kowie, Via Flora w Gdańsku oraz Ceglana Park w Katowicach. W minionym roku Develia wprowadziła do sprzedaży i rozpoczęła budowę 2858 lokali, czyli o ponad 60% więcej niż w 2022 r. Spółka osiągnęła ten wynik dzięki dużemu, zdywersyfikowa-nemu bankowi gruntów, silnej pozycji finansowej oraz wysokiemu popytowi ze strony nabyw-ców, który był pobudzony m.in. przez program „Bezpieczny Kredyt 2%”.


W lipcu 2023 r. Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spó-łek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro. Dzięki przejęciu Develia zwiększyła liczbę mieszkań w budowie o ok. 1400 oraz bank ziemi o ok. 2200 lokali w Warszawie i Krakowie, które są dla spółki miastami najbardziej atrakcyjnymi z perspektywy biznesowej oraz w Poznaniu, gdzie deweloper nie prowadził wcześniej działalności. Transak-cja została sfinansowana kredytem i ze środków własnych.


W 2023 r. Develia kontynuowała współpracę z deweloperem Grupo Lar. W ramach spółki joint venture firmy zrealizują trzy inwestycje mieszkaniowe w Warszawie, w których powsta-nie łącznie 600 lokali. Budowa osiedli Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 zakoń-czą się w 2024 r. W planach jest kolejna inwestycja na Białołęce.


Develia jest otwarta na realizację kolejnych projektów w ramach joint venture, czego przykła-dem jest podpisana w marcu br. umowa joint venture z grupą podmiotów kontrolowanych przez TFI Rockbridge, spółką Derby Investments oraz grupą inwestorów indywidualnych. W ramach współpracy powstanie wieloetapowe osiedle z około 1600 mieszkaniami i lokalami usługowymi w Gdyni.


W 2023 r. Develia aktywnie zwiększała bank ziemi, który pozwoli spółce w kolejnych miesią-cach i latach uruchamiać nowe projekty. Deweloper podpisał w sumie 20 umów przyrzeczo-nych i przedwstępnych na zakup gruntów, które umożliwią wybudowanie blisko 2 tys. miesz-kań o łącznej powierzchni ponad 110 tys. mkw. Tym samym, uwzględniając grunty przejęte w ramach transakcji z Nexity, na koniec 2023 r. Develia dysponowała działkami umożliwiają-cymi wybudowanie ponad 10 tys. mieszkań.


Działalność komercyjna


Zgodnie z założeniami strategii, Develia w minionym roku dalej redukowała swoje zaangażo-wanie w segmencie komercyjnym. W kwietniu 2023 r. grupa sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie. Wartość transakcji wyniosła 69,3 mln euro, a nabywcą był fundusz inwestycyjny zarządzany przez Adventum Group.


Pod koniec 2023 r. Develia zawarła przedwstępną umowę sprzedaży Arkad Wrocławskich. Cena sprzedaży została ustalona na 42,9 mln euro, a finalizacja transakcji powinna nastąpić nie później niż do końca sierpnia 2025 r. Planowane jest zakończenie działalność operacyjnej centrum handlowego w II kwartale 2024 r.


Develia stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie i kompetencje na rynku najmu instytucjonalnego. Jest to dla grupy forma dywersyfikacji i uzupełnienia działalności podstawowej w sektorze mieszkaniowym. W III kwartale 2023 r., wspólnie z partnerem technologicznym - firmą The Heart, Develia uruchomiła platformę flatte służącą do kompleksowego zarządzania najmem. Z kolei na początku 2024 r. deweloper zawarł umowę joint venture z funduszem CEE Student Housing Fund, w ramach której we Wrocławiu powstanie obiekt zamieszkania dla studentów z ponad 300 pokojami.


Źródło: Develia

31.03.2024


Tagi: deweloper, wyniki sprzedaży, wyniki finansowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

CENTRUM LOGISTYCZNE MOUNTPARK WROCŁAW

foto

Mountpark Logistics rozpoczął inwestycję Mountpark Wrocław...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Rozbudowa parku logistycznego pod Wrocławiem nabiera tempa. Obiekt powstaje zgodnie...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA REALIZACJI!

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...