ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

DEWELOPERZY

foto

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa ROBYG zawarła 1110 umów rezerwacyjnych netto oraz podpisała 888 umów deweloperskich w Warszawie...

foto

Przychody Grupy wzrosły o 31,8 % r/r, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 30,4% a zysk netto wyższy o 38,2% r/r 1.549 lokali...

foto

W 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 517,1 mln zł wobec 819,3 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby przekazanych...

foto

W pierwszym kwartale br. Grupa Murapol podpisała 779 umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 666 rok wcześniej. W analizowanym okresie...

foto

Develia sprzedała 580 mieszkań w I kwartale br. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 311 mieszkań w 2020 r., co oznacza...

foto

Victoria Dom w pierwszym kwartale br. sprzedała 506 mieszkań. To aż o 42% więcej niż w ostatnim kwartale minionego roku. Zarząd spółki bardzo...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie w Krakowie i we Wrocławiu, zawarł w I kwartale 2021 r. 139 umów deweloperskich...

foto

W 2020 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 182,2 mln zł, co oznacza spadek o 70 proc. w porównaniu do roku...

foto

Dzięki zdywersyfikowanym liniom biznesowym, Echo Investment utrzymało stabilne wyniki operacyjne i finansowe. W 2020 roku spółka osiągnęła...

foto

W 2020 roku Grupa ROBYG zanotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 1,11 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki...

foto

Giełdowy deweloper zakończył 2020 r. z 431,4 mln zł skonsolidowanych przychodów (48% wzrost rdr), wypracowując rekordowe 80,4 mln zł zysku...

foto

W 2020 roku Grupa ROBYG podpisała 2567 umów deweloperskich oraz 2155 umów rezerwacyjnych netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Spółka...

foto

Ponad pół tysiąca jednostek mieszkalnych sprzedała Firma Budowlana Antczak w 2020 roku. To wynik istotnie wyższy niż w roku poprzednim...

foto

Zgodnie z zapowiedzią Cordii - głównego akcjonariusza Polnordu, w piątek 8 stycznia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA została podjęta...

foto

Grupa Archicom, ogólnopolski deweloper i lider rynku wrocławskiego, z nawiązką zrealizował ogłoszone na 2020 rok prognozy - 1.219 sprzedanych lokali...

foto

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wstępne wyniki sprzedaży w 2020 roku. W tym okresie przekazała łącznie 872 lokale, czyli o ponad 53% więcej niż rok...

foto

W minionym roku Grupa Murapol podpisała 2 720 umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 2 868 rok wcześniej. W analizowanym okresie...

foto

Develia sprzedała w IV kwartale 2020 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 580 lokali w porównaniu do 582 w 2019 r. Spółka przekazała...

foto

Victoria Dom w minionym roku sprzedała łącznie 1476 mieszkań i przekazała właścicielom 1176 gotowych lokali. Zarząd spółki cały czas bardzo pozytywnie...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, zakontraktował 463 mieszkania w 2020 r. Grupa...

foto

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. Grupa Lokum Deweloper wypracowała 135,0 mln zł przychodu, czyli o 36% mniej niż w analogicznym...

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 184,4 mln zł netto...

foto

W III kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 55 mln zł, wypracowała zysk brutto ze sprzedaży...

foto

Przychody Grupy wyniosły 397 mln, a marża brutto ze sprzedaży osiągnęła 29,8% Zysk operacyjny EBIT był wyższy o 20% r/r. Po trzech kwartałach...

foto

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 318,5 mln zł wobec 714,2 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper w trzecim kwartale 2020 roku wydał 543 lokale, czyli ponad trzy razy tyle, co w analogicznym okresie roku ubiegłego (174 lokale)...

foto

W ciągu dziewięciu miesięcy br. Grupa Murapol podpisała 2 140 umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 1 902 w analogicznym okresie ubiegłego...

foto

Po trzech kwartałach 2020 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1401 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu oraz podpisała 1893 umowy...

foto

Grupa Archicom sprzedała w III kwartale 2020 roku 341 lokali - to najlepszy wynik sprzedażowy spółki od czterech kwartałów. Liczba przekazanych aktami...

foto

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za III kwartał 2020 roku. Od lipca do września bieżącego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż...

foto

Develia sprzedała w III kw. 2020 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 358 lokali, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – od stycznia do września 2020 roku zakontraktował 2083 lokale. Spółka zakłada, że w całym 2020 roku liczba podpisanych...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, po trzech kwartałach 2020 r. odnotował 25%...

foto

Grupa ROBYG odnotowała w pierwszym półroczu 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 295 mln zł. Zysk netto wyniósł 30,3 mln zł, a zysk netto...

foto

W drugim kwartale 2020 r. Echo Investment wypracowało 10,4 mln zł zysku netto, co było przede wszystkim rezultatem wzrostu wartości projektów...

foto

Zysk operacyjny EBIT Grupy wzrósł o 34% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019. Przychody wyniosły 272 mln, a marża brutto ze sprzedaży 28,5%...

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwszych sześć miesięcy br....

foto

Przychody ze sprzedaży wyniosły 220,1 mln zł wobec 631,7 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby przekazanych mieszkań. EBITDA....

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – po wydaniu 1 240 lokali w pierwszej połowie 2020 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 455,7 mln zł....

giełda

W pierwszej połowie 2020 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała przychód w wysokości 108,1 mln zł, w porównaniu do 193,2 mln zł w analogicznym okresie...

foto

W dniu 26 sierpnia 2020 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – zamknął proces budowania książki popytu na dwuletnie, niezabezpieczone obligacje...

giełda

Warszawski wiodący deweloper opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze br., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 103,1 mln zł przychodów...

foto

Grupa Archicom planuje osiągnąć w 2020 roku wynik z działalności operacyjnej EBIT w przedziale 170 – 190 milionów złotych....

foto

W pierwszym półroczu bieżącego roku Murapol podpisał 1 526 umów dot. sprzedaży mieszkań, wobec 1 696 w analogicznym okresie ubiegłego roku....

foto

W pierwszym półroczu 2020 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 426 lokali, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Liczba lokali....

foto

Echo Investment w pierwszej połowie 2020 roku sprzedało 653 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku....

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, odnotował 49% spadek sprzedaży r/r....

foto

Develia sprzedała 423 lokale w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 roku na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 618 w analogicznym....

foto

Victoria Dom zakontraktowała w pierwszej połowie br. 848 mieszkań co oznacza wzrost o 14% w ujęciu r./r. Popyt na rynku pierwotnym jest cały czas wysoki....

giełda

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Development zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie około 9,84 mln zł, z zysku...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2020 roku podpisało umowy najmu na ponad 22 tys. m2...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...