ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

DEWELOPERZY

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper w trzecim kwartale 2020 roku wydał 543 lokale, czyli ponad trzy razy tyle, co w analogicznym okresie roku ubiegłego (174 lokale)...

foto

W ciągu dziewięciu miesięcy br. Grupa Murapol podpisała 2 140 umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 1 902 w analogicznym okresie ubiegłego...

foto

Po trzech kwartałach 2020 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1401 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu oraz podpisała 1893 umowy...

foto

Grupa Archicom sprzedała w III kwartale 2020 roku 341 lokali - to najlepszy wynik sprzedażowy spółki od czterech kwartałów. Liczba przekazanych aktami...

foto

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za III kwartał 2020 roku. Od lipca do września bieżącego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż...

foto

Develia sprzedała w III kw. 2020 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 358 lokali, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – od stycznia do września 2020 roku zakontraktował 2083 lokale. Spółka zakłada, że w całym 2020 roku liczba podpisanych...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, po trzech kwartałach 2020 r. odnotował 25%...

foto

Grupa ROBYG odnotowała w pierwszym półroczu 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 295 mln zł. Zysk netto wyniósł 30,3 mln zł, a zysk netto...

foto

W drugim kwartale 2020 r. Echo Investment wypracowało 10,4 mln zł zysku netto, co było przede wszystkim rezultatem wzrostu wartości projektów...

foto

Zysk operacyjny EBIT Grupy wzrósł o 34% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019. Przychody wyniosły 272 mln, a marża brutto ze sprzedaży 28,5%...

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwszych sześć miesięcy br....

foto

Przychody ze sprzedaży wyniosły 220,1 mln zł wobec 631,7 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby przekazanych mieszkań. EBITDA....

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – po wydaniu 1 240 lokali w pierwszej połowie 2020 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 455,7 mln zł....

giełda

W pierwszej połowie 2020 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała przychód w wysokości 108,1 mln zł, w porównaniu do 193,2 mln zł w analogicznym okresie...

foto

W dniu 26 sierpnia 2020 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – zamknął proces budowania książki popytu na dwuletnie, niezabezpieczone obligacje...

giełda

Warszawski wiodący deweloper opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze br., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 103,1 mln zł przychodów...

foto

Grupa Archicom planuje osiągnąć w 2020 roku wynik z działalności operacyjnej EBIT w przedziale 170 – 190 milionów złotych....

foto

W pierwszym półroczu bieżącego roku Murapol podpisał 1 526 umów dot. sprzedaży mieszkań, wobec 1 696 w analogicznym okresie ubiegłego roku....

foto

W pierwszym półroczu 2020 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 426 lokali, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Liczba lokali....

foto

Echo Investment w pierwszej połowie 2020 roku sprzedało 653 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku....

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, odnotował 49% spadek sprzedaży r/r....

foto

Develia sprzedała 423 lokale w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 roku na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 618 w analogicznym....

foto

Victoria Dom zakontraktowała w pierwszej połowie br. 848 mieszkań co oznacza wzrost o 14% w ujęciu r./r. Popyt na rynku pierwotnym jest cały czas wysoki....

giełda

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Development zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie około 9,84 mln zł, z zysku...

foto

Grupa ROBYG ma obecnie w budowie ponad 5000 mieszkań – wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami. Grupa ROBYG rozbudowała swój...

foto

Grupa Archicom rozpoczyna pracę w nowoczesnym biurowcu w centrum Wrocławia - City One. Zmiana siedziby to kolejny krok w rozwoju firmy. Po 25 latach...

foto

Przychody Grupy Archicomwzrosły o 228 % r/r, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 29%. osiągnięto zysk netto wyższy o prawie....

foto

Po pierwszym kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 45,6 mln zł, wobec 101,3 mln zł w pierwszym kwartale....

foto

Wiodący warszawski deweloper zakończył z sukcesem emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych o łącznej wartości nieco ponad 10,5 mln zł. Zarząd...

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 77,8 mln zł netto, czyli....

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper po wydaniu 473 lokali w pierwszym kwartale 2020 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 185,8 mln zł....

foto

Giełdowy deweloper zakończył I kwartał 2020 r. 60,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, 11,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 24,4 mln zł zysku netto....

foto

W pierwszym kwartale 2020 r. Ronson Development wypracował 29,4 mln zł zysku netto. To wynik ponad 8-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym....

foto

Przychody ze sprzedaży wyniosły 180,1 mln zł wobec 420,7 mln zł rok wcześniej. Zmiana wynika przede wszystkim z mniejszej liczby przekazań mieszkań....

foto

W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa Lokum Deweloper osiągnęła 97,7 mln zł przychodów, wobec 71,2 mln zł w I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 37,3% r/r....

foto

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2019 r., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 439,4 mln zł przychodów czyli o 86%....

foto

O 86% do 439 mln zł zwiększyły się w 2019 roku przychody Victoria Dom w porównaniu do poprzedniego roku. Wynik operacyjny poprawił się z kolei....

foto

ATAL ogólnopolski deweloper w pierwszym kwartale 2020 roku przekazał 473 lokale. Najwięcej wydań było w Warszawie (203), Łodzi (116) oraz....

foto

Victoria Dom osiągnęła w pierwszym kwartale br. sprzedaż na poziomie 593 mieszkań i tym samym została zdecydowanym liderem wśród największych....

foto

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 588 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu i planuje uznać w przychodach 420 lokali....

foto

W pierwszym kwartale bieżącego roku Murapol podpisał 846 umów dot. sprzedaży mieszkań, wobec 939 w analogicznym okresie roku ubiegłego....

foto

Przychody Grupy wzrosły o 4,9 % r/r, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 30,5% Zysk netto wyższy o 74,6%. Sprzedano 1.462 lokali, i podpisano 1.382 aktów....

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2019 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 270,5 mln zł, co stanowi....

foto

W pierwszym kwartale 2020 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 278 lokali wobec 174 w analogicznym okresie 2019 r. Liczba lokali przekazanych....

foto

Develia sprzedała 311 mieszkań w I kwartale 2020 roku na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 331 mieszkań w analogicznym....

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – w pierwszym kwartale 2020 roku zakontraktował 762 lokale wobec 707 lokali przed rokiem. Najwięcej umów deweloperskich....

foto

O ponad 60% w ujęciu r./r. Victoria Dom zwiększyła w pierwszym kwartale br. liczbę zawartych umów sprzedaży dochodząc do rekordowego poziomu....

foto

W 2019 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała 285,9 mln zł przychodu wobec 322,4 mln zł rok wcześniej, odnotowując tym samym spadek o 11% r/r....

foto

Grupa ROBYG odnotowała w 2019 roku przychody w wysokości 1,12 mld zł. Zysk netto wyniósł 202 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom....

SPOTKANIA BIZNESOWE

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

PlanRadar wchodzi na polski rynek. Aplikacja pozwala na zdalne, a jednocześnie...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...