ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

DEWELOPERZY

foto

W dniu 19 lutego br. Zarząd ATAL – ogólnopolskiego dewelopera – przyjął program emisji obligacji. Zakłada on emisję jednej lub więcej serii obligacji do...

foto

W 2019 roku Unidevelopment podpisał umowy deweloperskie z nabywcami ponad 700 lokali mieszkalnych i usługowych. Spółka osiągnęła najlepszy wynik...

foto

W minionym roku Murapol podpisał blisko 3,7 tys. umów dot. sprzedaży mieszkań wypracowując wynik wyższy o 3,2 proc. w stosunku do poprzedniego roku...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper, w 2019 roku przekazał 1769 lokali mieszkalnych, inwestycyjnych i usługowych. Kolejne 500 lokali, które zostały ukończone...

foto

W czwartym kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 256 lokali, czyli o 91% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Jest to...

foto

W 2019 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 2570 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Oznacza to realizację celu założonego na rok 2019...

foto

Czołowy warszawski deweloper w minionym roku zakontraktował rekordową liczbę 1570 mieszkań, czyli o 50% więcej niż w poprzednim roku. Zarząd...

foto

Echo Investment zrealizowało z nawiązką zakładane cele na 2019 rok, sprzedając 1357 mieszkań i przekazując klientom klucze do 1263 lokali. W samym...

foto

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za czwarty kwartał 2019 roku. Od października do grudnia ubiegłego roku Grupa zrealizowała...

foto

Giełdowy deweloper w 2019 r. zawarł 942 umowy sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. To najlepszy wynik w historii firmy...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper w 2019 roku zakontraktował rekordową liczbę 3196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2420) i blisko 15% więcej niż...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, zakontraktował w 2019 r. 268 mieszkań...

foto

Grupa ROBYG sfinalizowała ofertę publiczną obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł. Oferta skierowana była wyłącznie...

foto

Grupa INPRO w pierwszych trzech kwartałach br. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 131,4 mln zł, czyli o 13% mniej...

foto

Grupa INPRO w pierwszych trzech kwartałach br. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 131,4 mln zł, czyli o 13% mniej...

foto

Po trzech kwartałach 2019 r. Grupa Lokum Deweloper odnotowała przychody w wysokości 210,9 mln zł, czyli o 6% mniejsze niż w analogicznym okresie...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper od stycznia do września bieżącego roku, po wydaniu 1094 lokali, wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie...

foto

Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 406,3 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc...

foto

Łączne przychody Ronson Development za dziewięć miesięcy 2019 r. sięgnęły 179 mln zł, w tym 172,5 mln zł z tytułu przekazania klientom 349 lokali...

foto

W październiku Echo Investment miało powody do świętowania. Od początku roku deweloper sprzedał 1089 mieszkań, co stanowi wynik prawie o 40% lepszy...

foto

Grupa Murapol w ciągu dziewięciu miesięcy br. sprzedała 2 640 mieszkań wobec 2 691 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w trzecim kwartale...

foto

Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1853 lokale netto[1] w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Oznacza to realizację...

foto

Grupa Archicom sprzedała w trzecim kwartale 2019 r. 397 lokali, czyli o 9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Deweloper przekazał swoim...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, odnotował 70% spadek sprzedaży r/r. Po trzech...

foto

Czołowy warszawski deweloper osiągnął nowe rekordowe poziomy sprzedaży. Narastająco przez pierwsze trzy kwartały zakontraktował 1129 mieszkań...

foto

Dekpol opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 rok, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wzrosły w ujęciu r./r. o 19,4% do...

foto

Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2019 – zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazań lokali właścicielom – odnotowała przychody w wysokości 420 mln...

foto

Przychody Grupy Archicom wyniosły 295,5 mln zł i były o 93,8% wyższe od 152,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. Wzrost przychodów spowodowany...

foto

Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 83,1 mln zł netto, czyli o 22% mniej niż w I półroczu 2018 roku...

foto

W I półroczu 2019 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 172,1 mln zł, co oznacza prawie ich podwojenie...

foto

W pierwszej połowie 2019 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała 193,2 mln zł przychodu, w porównaniu do 13,5 mln zł w analogicznym okresie roku 2018...

foto

Firma Victoria Dom będąca jednym z największych warszawskich deweloperów osiągnęła w pierwszym półroczu br. 14,3 mln zł przychodów. W pierwszych...

foto

Łączne przychody rozpoznane przez Ronson Development w pierwszej połowie 2019 r. sięgnęły 143 mln zł, w tym 136,5 mln zł z tytułu przekazania...

foto

W dniu 10 lipca ATAL – ogólnopolski deweloper – wypłacił drugą transzę dywidendy w wysokości 2,35 zł na akcję. Pierwsza transza, również...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – w pierwszym półroczu 2019 roku wydał 920 lokali. Najwięcej lokali spółka przekazała we Warszawie i Wrocławiu. Najwięcej...

foto

Murapol w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. sprzedał 1 696 mieszkań wobec 1 798 w analogicznym okresie ubiegłego roku, osiągając drugi najwyższy...

foto

Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2019 zakontraktowała 1077 lokali netto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Grupa posiada łączny bank ziemi...

foto

W drugim kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 172 lokali, a narastająco od początku roku 346 lokali. Liczba lokali...

foto

Deweloper Echo Investment sprzedał w pierwszym półroczu 2019 roku 641 mieszkań – o 16% więcej niż w pierwszym półroczu 2018 roku. Najwięcej...

foto

ATAL – ogólnopolski deweloper, w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku zakontraktował 1616 mieszkań (wzrost o 26,3% rok do roku), co stanowi...

foto

Czołowy warszawski deweloper w II kwartale br. sprzedał rekordową liczbę 380 mieszkań. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Narastająco...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, po dwóch kwartałach br. odnotował spadek...

foto

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Developement zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 6 gr na akcję, czyli łącznie 9,8 mln zł...

foto

W dniu 5 czerwca br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 100% zysku netto z 2018 roku...

foto

W I kwartale Spółka osiągnęła przychody w wysokości 101,3 mln zł. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem roku...

foto

Dekpol opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 rok, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wzrosły w ujęciu r./r. o 10% do 177,6...

foto

W I kwartale przychody Grupy Archicom były niższe o 24,2 % r/r, a zysk netto o 67,2% z powodu mniejszej liczby przekazanych lokali. Marża brutto...

foto

ATAL po wydaniu 607 lokali w pierwszym kwartale 2019 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 234,5 mln zł. W tym okresie...

foto

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2018 r., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 239 mln zł przychodów, 55,3 mln zł zysku...

foto

Grupa Lokum Deweloper wypracowała w I kw. 2019 r. 71 mln zł przychodów i 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do...

IntraLog Poland 2020

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Kinnarps - europejski lider branży meblowej i Collectomate - polski startup technologiczny...

IntraLog Poland 2020