ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
WCL

Z ŻYCIA SPÓŁEK - Archiwum

foto

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wstępne wyniki sprzedaży w 2020 roku. W tym okresie przekazała łącznie 872 lokale, czyli o ponad 53% więcej niż rok...

foto

W minionym roku Grupa Murapol podpisała 2 720 umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 2 868 rok wcześniej. W analizowanym okresie...

foto

Develia sprzedała w IV kwartale 2020 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 580 lokali w porównaniu do 582 w 2019 r. Spółka przekazała...

foto

Victoria Dom w minionym roku sprzedała łącznie 1476 mieszkań i przekazała właścicielom 1176 gotowych lokali. Zarząd spółki cały czas bardzo pozytywnie...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, zakontraktował 463 mieszkania w 2020 r. Grupa...

foto

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. Grupa Lokum Deweloper wypracowała 135,0 mln zł przychodu, czyli o 36% mniej niż w analogicznym...

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 184,4 mln zł netto...

foto

W III kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 55 mln zł, wypracowała zysk brutto ze sprzedaży...

foto

Przychody Grupy wyniosły 397 mln, a marża brutto ze sprzedaży osiągnęła 29,8% Zysk operacyjny EBIT był wyższy o 20% r/r. Po trzech kwartałach...

foto

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 318,5 mln zł wobec 714,2 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper w trzecim kwartale 2020 roku wydał 543 lokale, czyli ponad trzy razy tyle, co w analogicznym okresie roku ubiegłego (174 lokale)...

foto

W ciągu dziewięciu miesięcy br. Grupa Murapol podpisała 2 140 umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 1 902 w analogicznym okresie ubiegłego...

foto

Po trzech kwartałach 2020 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1401 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu oraz podpisała 1893 umowy...

foto

Grupa Archicom sprzedała w III kwartale 2020 roku 341 lokali - to najlepszy wynik sprzedażowy spółki od czterech kwartałów. Liczba przekazanych aktami...

foto

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za III kwartał 2020 roku. Od lipca do września bieżącego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż...

foto

Develia sprzedała w III kw. 2020 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych 358 lokali, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – od stycznia do września 2020 roku zakontraktował 2083 lokale. Spółka zakłada, że w całym 2020 roku liczba podpisanych...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, po trzech kwartałach 2020 r. odnotował 25%...

foto

Grupa ROBYG odnotowała w pierwszym półroczu 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 295 mln zł. Zysk netto wyniósł 30,3 mln zł, a zysk netto...

foto

W drugim kwartale 2020 r. Echo Investment wypracowało 10,4 mln zł zysku netto, co było przede wszystkim rezultatem wzrostu wartości projektów...

foto

Zysk operacyjny EBIT Grupy wzrósł o 34% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019. Przychody wyniosły 272 mln, a marża brutto ze sprzedaży 28,5%...

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwszych sześć miesięcy br....

foto

Przychody ze sprzedaży wyniosły 220,1 mln zł wobec 631,7 mln zł rok wcześniej. Spadek przychodów jest efektem mniejszej liczby przekazanych mieszkań. EBITDA....

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – po wydaniu 1 240 lokali w pierwszej połowie 2020 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 455,7 mln zł....

giełda

W pierwszej połowie 2020 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała przychód w wysokości 108,1 mln zł, w porównaniu do 193,2 mln zł w analogicznym okresie...

foto

W dniu 26 sierpnia 2020 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – zamknął proces budowania książki popytu na dwuletnie, niezabezpieczone obligacje...

giełda

Warszawski wiodący deweloper opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze br., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 103,1 mln zł przychodów...

foto

Grupa Archicom planuje osiągnąć w 2020 roku wynik z działalności operacyjnej EBIT w przedziale 170 – 190 milionów złotych....

foto

W pierwszym półroczu bieżącego roku Murapol podpisał 1 526 umów dot. sprzedaży mieszkań, wobec 1 696 w analogicznym okresie ubiegłego roku....

foto

W pierwszym półroczu 2020 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 426 lokali, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Liczba lokali....

foto

Echo Investment w pierwszej połowie 2020 roku sprzedało 653 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku....

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, odnotował 49% spadek sprzedaży r/r....

foto

Develia sprzedała 423 lokale w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 roku na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 618 w analogicznym....

foto

Victoria Dom zakontraktowała w pierwszej połowie br. 848 mieszkań co oznacza wzrost o 14% w ujęciu r./r. Popyt na rynku pierwotnym jest cały czas wysoki....

giełda

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Development zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie około 9,84 mln zł, z zysku...

foto

Grupa ROBYG ma obecnie w budowie ponad 5000 mieszkań – wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramami. Grupa ROBYG rozbudowała swój...

foto

Grupa Archicom rozpoczyna pracę w nowoczesnym biurowcu w centrum Wrocławia - City One. Zmiana siedziby to kolejny krok w rozwoju firmy. Po 25 latach...

foto

Przychody Grupy Archicomwzrosły o 228 % r/r, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 29%. osiągnięto zysk netto wyższy o prawie....

foto

Po pierwszym kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 45,6 mln zł, wobec 101,3 mln zł w pierwszym kwartale....

foto

Wiodący warszawski deweloper zakończył z sukcesem emisję trzyletnich obligacji korporacyjnych o łącznej wartości nieco ponad 10,5 mln zł. Zarząd...

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 77,8 mln zł netto, czyli....

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper po wydaniu 473 lokali w pierwszym kwartale 2020 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 185,8 mln zł....

foto

Giełdowy deweloper zakończył I kwartał 2020 r. 60,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, 11,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 24,4 mln zł zysku netto....

foto

W pierwszym kwartale 2020 r. Ronson Development wypracował 29,4 mln zł zysku netto. To wynik ponad 8-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym....

foto

Przychody ze sprzedaży wyniosły 180,1 mln zł wobec 420,7 mln zł rok wcześniej. Zmiana wynika przede wszystkim z mniejszej liczby przekazań mieszkań....

foto

W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa Lokum Deweloper osiągnęła 97,7 mln zł przychodów, wobec 71,2 mln zł w I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 37,3% r/r....

foto

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2019 r., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 439,4 mln zł przychodów czyli o 86%....

foto

O 86% do 439 mln zł zwiększyły się w 2019 roku przychody Victoria Dom w porównaniu do poprzedniego roku. Wynik operacyjny poprawił się z kolei....

foto

ATAL ogólnopolski deweloper w pierwszym kwartale 2020 roku przekazał 473 lokale. Najwięcej wydań było w Warszawie (203), Łodzi (116) oraz....

foto

Victoria Dom osiągnęła w pierwszym kwartale br. sprzedaż na poziomie 593 mieszkań i tym samym została zdecydowanym liderem wśród największych....

foto

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 588 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu i planuje uznać w przychodach 420 lokali....

foto

W pierwszym kwartale bieżącego roku Murapol podpisał 846 umów dot. sprzedaży mieszkań, wobec 939 w analogicznym okresie roku ubiegłego....

foto

Przychody Grupy wzrosły o 4,9 % r/r, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 30,5% Zysk netto wyższy o 74,6%. Sprzedano 1.462 lokali, i podpisano 1.382 aktów....

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2019 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 270,5 mln zł, co stanowi....

foto

W pierwszym kwartale 2020 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 278 lokali wobec 174 w analogicznym okresie 2019 r. Liczba lokali przekazanych....

foto

Develia sprzedała 311 mieszkań w I kwartale 2020 roku na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, wobec 331 mieszkań w analogicznym....

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – w pierwszym kwartale 2020 roku zakontraktował 762 lokale wobec 707 lokali przed rokiem. Najwięcej umów deweloperskich....

foto

O ponad 60% w ujęciu r./r. Victoria Dom zwiększyła w pierwszym kwartale br. liczbę zawartych umów sprzedaży dochodząc do rekordowego poziomu....

foto

W 2019 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała 285,9 mln zł przychodu wobec 322,4 mln zł rok wcześniej, odnotowując tym samym spadek o 11% r/r....

foto

Grupa ROBYG odnotowała w 2019 roku przychody w wysokości 1,12 mld zł. Zysk netto wyniósł 202 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom....

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper w 2019 roku, po wydaniu 1769 lokali, wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 720,2 mln zł. W tym samym okresie....

foto

W 2019 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 605,3 mln zł, co oznacza wzrost o 50 proc. w porównaniu do roku....

foto

W czwartym kwartale 2019 r. Ronson Development wypracował 4,2 mln zł zysku netto, podczas gdy ostatni kwartał 2018 r. zakończył „pod kreską”....

foto

W dniu 19 lutego br. Zarząd ATAL – ogólnopolskiego dewelopera – przyjął program emisji obligacji. Zakłada on emisję jednej lub więcej serii obligacji do...

foto

W 2019 roku Unidevelopment podpisał umowy deweloperskie z nabywcami ponad 700 lokali mieszkalnych i usługowych. Spółka osiągnęła najlepszy wynik...

foto

W minionym roku Murapol podpisał blisko 3,7 tys. umów dot. sprzedaży mieszkań wypracowując wynik wyższy o 3,2 proc. w stosunku do poprzedniego roku...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper, w 2019 roku przekazał 1769 lokali mieszkalnych, inwestycyjnych i usługowych. Kolejne 500 lokali, które zostały ukończone...

foto

W czwartym kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 256 lokali, czyli o 91% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Jest to...

foto

W 2019 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 2570 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Oznacza to realizację celu założonego na rok 2019...

foto

Czołowy warszawski deweloper w minionym roku zakontraktował rekordową liczbę 1570 mieszkań, czyli o 50% więcej niż w poprzednim roku. Zarząd...

foto

Echo Investment zrealizowało z nawiązką zakładane cele na 2019 rok, sprzedając 1357 mieszkań i przekazując klientom klucze do 1263 lokali. W samym...

foto

Grupa Kapitałowa INPRO podsumowała wyniki sprzedaży za czwarty kwartał 2019 roku. Od października do grudnia ubiegłego roku Grupa zrealizowała...

foto

Giełdowy deweloper w 2019 r. zawarł 942 umowy sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. To najlepszy wynik w historii firmy...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper w 2019 roku zakontraktował rekordową liczbę 3196 lokali. To 32% więcej niż przed rokiem (2420) i blisko 15% więcej niż...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, zakontraktował w 2019 r. 268 mieszkań...

foto

Grupa ROBYG sfinalizowała ofertę publiczną obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł. Oferta skierowana była wyłącznie...

foto

Grupa INPRO w pierwszych trzech kwartałach br. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 131,4 mln zł, czyli o 13% mniej...

foto

Grupa INPRO w pierwszych trzech kwartałach br. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 131,4 mln zł, czyli o 13% mniej...

foto

Po trzech kwartałach 2019 r. Grupa Lokum Deweloper odnotowała przychody w wysokości 210,9 mln zł, czyli o 6% mniejsze niż w analogicznym okresie...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper od stycznia do września bieżącego roku, po wydaniu 1094 lokali, wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie...

foto

Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 406,3 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc...

foto

Łączne przychody Ronson Development za dziewięć miesięcy 2019 r. sięgnęły 179 mln zł, w tym 172,5 mln zł z tytułu przekazania klientom 349 lokali...

foto

W październiku Echo Investment miało powody do świętowania. Od początku roku deweloper sprzedał 1089 mieszkań, co stanowi wynik prawie o 40% lepszy...

foto

Grupa Murapol w ciągu dziewięciu miesięcy br. sprzedała 2 640 mieszkań wobec 2 691 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w trzecim kwartale...

foto

Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1853 lokale netto[1] w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Oznacza to realizację...

foto

Grupa Archicom sprzedała w trzecim kwartale 2019 r. 397 lokali, czyli o 9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Deweloper przekazał swoim...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, odnotował 70% spadek sprzedaży r/r. Po trzech...

foto

Czołowy warszawski deweloper osiągnął nowe rekordowe poziomy sprzedaży. Narastająco przez pierwsze trzy kwartały zakontraktował 1129 mieszkań...

foto

Dekpol opublikował wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 rok, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wzrosły w ujęciu r./r. o 19,4% do...

foto

Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2019 – zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazań lokali właścicielom – odnotowała przychody w wysokości 420 mln...

foto

Przychody Grupy Archicom wyniosły 295,5 mln zł i były o 93,8% wyższe od 152,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r. Wzrost przychodów spowodowany...

foto

Grupa INPRO wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 83,1 mln zł netto, czyli o 22% mniej niż w I półroczu 2018 roku...

foto

W I półroczu 2019 roku Grupa J.W. Construction osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 172,1 mln zł, co oznacza prawie ich podwojenie...

foto

W pierwszej połowie 2019 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała 193,2 mln zł przychodu, w porównaniu do 13,5 mln zł w analogicznym okresie roku 2018...

foto

Firma Victoria Dom będąca jednym z największych warszawskich deweloperów osiągnęła w pierwszym półroczu br. 14,3 mln zł przychodów. W pierwszych...

foto

Łączne przychody rozpoznane przez Ronson Development w pierwszej połowie 2019 r. sięgnęły 143 mln zł, w tym 136,5 mln zł z tytułu przekazania...

foto

W dniu 10 lipca ATAL – ogólnopolski deweloper – wypłacił drugą transzę dywidendy w wysokości 2,35 zł na akcję. Pierwsza transza, również...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – w pierwszym półroczu 2019 roku wydał 920 lokali. Najwięcej lokali spółka przekazała we Warszawie i Wrocławiu. Najwięcej...

foto

Murapol w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. sprzedał 1 696 mieszkań wobec 1 798 w analogicznym okresie ubiegłego roku, osiągając drugi najwyższy...

foto

Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2019 zakontraktowała 1077 lokali netto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Grupa posiada łączny bank ziemi...

foto

W drugim kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 172 lokali, a narastająco od początku roku 346 lokali. Liczba lokali...

foto

Deweloper Echo Investment sprzedał w pierwszym półroczu 2019 roku 641 mieszkań – o 16% więcej niż w pierwszym półroczu 2018 roku. Najwięcej...

foto

ATAL – ogólnopolski deweloper, w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku zakontraktował 1616 mieszkań (wzrost o 26,3% rok do roku), co stanowi...

foto

Czołowy warszawski deweloper w II kwartale br. sprzedał rekordową liczbę 380 mieszkań. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Narastająco...

foto

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, po dwóch kwartałach br. odnotował spadek...

foto

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Developement zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 6 gr na akcję, czyli łącznie 9,8 mln zł...

foto

W dniu 5 czerwca br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 100% zysku netto z 2018 roku...

foto

W I kwartale Spółka osiągnęła przychody w wysokości 101,3 mln zł. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem roku...

foto

Dekpol opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 rok, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wzrosły w ujęciu r./r. o 10% do 177,6...

foto

W I kwartale przychody Grupy Archicom były niższe o 24,2 % r/r, a zysk netto o 67,2% z powodu mniejszej liczby przekazanych lokali. Marża brutto...

foto

ATAL po wydaniu 607 lokali w pierwszym kwartale 2019 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 234,5 mln zł. W tym okresie...

foto

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2018 r., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 239 mln zł przychodów, 55,3 mln zł zysku...

foto

Grupa Lokum Deweloper wypracowała w I kw. 2019 r. 71 mln zł przychodów i 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do...

foto

W pierwszym kwartale 2019 r. Ronson Development uzyskał przychody w wysokości 66 mln zł, w tym 59,5 mln zł z tytułu przekazania klientom...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – do końca kwietnia br. zakontraktował 1064 lokale, co oznacza wzrost o ponad 18% rok do roku. W analogicznym okresie...

foto

Dekpol opublikował wyniki finansowe za 2018 rok, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wyniosły 837,0 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 33,9 mln zł...

foto

W dniu 26 kwietnia 2019 roku ATAL, ogólnopolski deweloper wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł...

Grupa ROBYG w Q1 2019 zakontraktowała 600 lokali brutto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi...

foto

Grupa Murapol w pierwszym kwartale br. sprzedała 939 mieszkań, wobec 926 w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy...

foto

W pierwszym kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 174 lokali wobec 188 w analogicznym okresie 2018 r. Liczba lokali przekazanych...

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2018 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość bliską 259 mln zł, co stanowi...

foto

Grupa Archicom sprzedała w pierwszym kwartale 2019 r. 406 lokali, czyli o 58,0% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Deweloper wydał klientom...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – w pierwszym kwartale 2019 roku zakontraktował 717 lokali, czyli o 14 mieszkań więcej niż przed rokiem. To drugi najwyższy...

foto

Czołowy warszawski deweloper w pierwszym kwartale br. zakontraktował rekordową liczbę 365 mieszkań. To niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej...

foto

Grupa Lokum Deweloper, oferująca mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, podpisała w I kwartale br. 89 umów deweloperskich...

foto

W 2018 r. giełdowy deweloper rozpoznał 266,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując rekordowe 47,3 mln zł zysku netto, wobec...

Grupa ROBYG w 2018 roku odnotowała przychody w wysokości ponad 1 mld zł – co oznacza wzrost o ponad 40% rok do roku i uwzględnia wpływy...

foto

W dniu 28 marca br. Zarząd ATAL – ogólnopolskiego dewelopera – zwiększył program emisji obligacji. Zakłada on emisję jednej lub więcej serii...

foto

W 2018 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała rekordowe 322 mln zł przychodu, uzyskując tym samym wynik lepszy o 46% niż w 2017 roku...

foto

W 2018 roku Grupa osiągnęła 404 mln zł przychodu ze sprzedaży, dzięki przekazaniu 1 087 lokali. Zysk operacyjny za 2018 roku to 18,8 mln zł, a zysk...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper, w 2018 roku wypracował aż 1 055 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 21,9% więcej niż przed rokiem...

ATAL – ogólnopolski deweloper – w 2018 roku przekazał rekordowe 2678 lokali mieszkalnych i usługowych, czyli o ponad 16% więcej niż w roku...

Grupa ROBYG w 2018 roku zakontraktowała – z uwzględnieniem rezygnacji – 2520 lokali, realizując tym samym roczny cel. Jednocześnie spółka z sukcesem...

Według danych ważonych udziałami Polnord, w 2018 r. Spółka - na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych, uwzględniając anulacje...

Grupa Murapol w minionym roku sprzedała 3,56 tys. lokali mieszkalnych, wypracowując wynik zbliżony do poziomu z 2017 roku. W tym okresie...

W 2018 roku Ronson Development zakontraktował sprzedaż 773 lokali wobec 815 rok wcześniej. Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną...

foto

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów, podsumowała wyniki sprzedaży za 2018 rok. Od stycznia do grudnia...

Grudzień ubiegłego roku był dla Echo Investment najbardziej intensywnym miesiącem: spółka sprzedała 142 mieszkania i przekazała klientom...

Wiodący warszawski deweloper w 2018 roku zakontraktował rekordową liczbę 1055 mieszkań, czyli ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Victoria Dom...

ATAL, ogólnopolski deweloper – w 2018 roku zakontraktował 2420 lokali. Najwięcej umów deweloperskich podpisano we Wrocławiu (510)...

foto

Maksymalna cena, po jakiej Ronson Development zamierza skupić własne akcje, została ustalona na 2,1 zł, co odpowiada wartości księgowej akcji spółki...

foto

Wykorzystanie posiadanych zasobów wyłącznie w biznesie deweloperskim, utrzymanie dotychczasowego potencjału i wysoce efektywnego...

Przychody Grupy Archicom wzrosły o 24,8% dzięki większej liczbie przekazanych lokali. Grupa osiągnęła niższy zysk netto i EBITDA niż w III kw. 2017 r..

W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. Polnord zaraportował 185,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, odnotowując wzrost o 25,2% r/r...

Przychody Grupy Dekpol wzrosły o 59% do 571,8 mln zł w ujęciu r./r. Zarząd spółki nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy finansowej zakładającej osiągnięcie...

giełda

Dekpol zamierza przenieść działalność deweloperską do spółki zależnej. Celem jest zwiększenie przejrzystości organizacyjnej i finansowej w ramach...

Giełdowy deweloper w trzech kwartałach 2018 r. rozpoznał 178,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 35,0 mln zł EBIT oraz...

Przychody Spółki po trzech kwartałach 2018 roku, po uwzględnieniu przekazania 872 lokali, były równe 325,4 mln zł, przy osiągniętym zysku operacyjnym...

Po III kwartałach 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INPRO osiągnęły poziom 151,3 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu...

W trzech kwartałach 2018 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała 225 mln zł przychodu, uzyskując tym samym wynik lepszy niż w całym 2017 roku...

Przychody Ronson Development za dziewięć miesięcy 2018 r. sięgnęły 253,3 mln zł i były o 39% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r....

giełda

Grupa Murapol podjęła decyzję o przedterminowym wykupie notowanych na rynku Catalyst obligacji serii T, U, W i Z. Łączna wartość...

ATAL – ogólnopolski deweloper – od stycznia do września 2018 roku przekazał 2230 mieszkań oraz lokali usługowych, co oznacza wzrost o 33% rok...

Według danych ważonych udziałami Polnord, Spółka zakontraktowała w III kwartale 2018 r. 256 mieszkań, z czego 133 lokale tylko w samym...

Grupa Archicom sprzedała w trzecim kwartale 2018 r. 363 lokale, a łączna tegoroczna sprzedaż wynosi 1010 lokali. W najbliższych miesiącach do oferty...

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 639 lokali, co jest wynikiem zbliżonym do osiągniętego w analogicznym...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów, podsumowała wyniki sprzedaży za trzy kwartały 2018 roku. W tym okresie...

Giełdowy deweloper w III kw. 2018 r. zawarł 171 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych o łącznej wartości 75,1 mln zł. Łączna wartość...

giełda

Echo Investment sprzedało w 3 kwartałach 2018 roku 718 mieszkań, a 396 przekazało klientom. W całym roku Spółka chce zawrzeć umowy...

ATAL, ogólnopolski deweloper, od stycznia do września 2018 roku zakontraktował 1799 lokali. Spółka zakłada, że w całym 2018 roku podpisze ok. 2,5 tys...

Wiodący warszawski deweloper w trzecim kwartale br. sprzedał 332 mieszkania, czyli prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej. Od początku tego roku...

Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, odnotował po pierwszych trzech kwartałach 2018 roku...

Grupa Murapol w ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku sprzedała blisko 2,7 tys. lokali mieszkalnych, czyli o 9 proc. więcej niż w analogicznym...

Grupa Dekpol w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 354,7 mln zł względem 158,9 mln zł w analogicznym okresie...

Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2018 – zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazań lokali właścicielom – odnotowała przychody w wysokości...

EBITDA Grupy wyniosła 20,5 mln zł i była wyższa o 13,7% od 18,1 mln zł w I pół. 2017 r. Grupa przekazała klientom 470 lokali, co przełożyło się na wyższe...

W I półroczu 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INPRO osiągnęły poziom 106,5 mln zł i tym samym wzrosły o 30,1%...

ATAL, ogólnopolski deweloper od stycznia do czerwca bieżącego roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 638 mln zł...

foto

Narastająco od początku roku Victoria Dom zakontraktowała 475 lokali, czyli nieco więcej niż rok wcześniej. W samym lipcu warszawski deweloper uzyskał bardzo...

W I półroczu 2018 r. Grupa Lokum Deweloper rozpoznała w wyniku finansowym 24 lokale z projektów zakończonych w 2017 r., odnotowując 13,5 mln zł...

Przychody Ronson Development rozpoznane w pierwszym półroczu 2018 r. przekroczyły 170 mln zł, czyli były o ponad 16% większe niż w tym...

Pierwsze półrocze dla gorzowskiego dewelopera było udane. Firma Budnex od początku 2018 roku sprzedała przeszło 400 mieszkań. To prawdopodobnie...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów, podsumowała wyniki sprzedaży za pierwsze półrocze 2018 roku...

W II kwartale 2018 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 232 lokali, czyli o 29% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba...

Giełdowy deweloper w II kw. 2018 r. zawarł 233 umowy sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, o 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość zawartych...

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1516 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku. Ze względu...

Grupa Murapol w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku sprzedała blisko 1,8 tys. mieszkań, czyli o ok. 12 proc. więcej niż w analogicznym...

ATAL, ogólnopolski deweloper, od stycznia do czerwca 2018 roku zakontraktował 1296 lokali. Oznacza to stabilizację sprzedaży na wysokim poziomie...

Grupa Archicom sprzedała w drugim kwartale 2018 r. 389 lokali, czyli o 66% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. W całym pierwszym półroczu...

Wiodący warszawski deweloper w drugim kwartale br. sprzedał 181 mieszkań, czyli o 24% więcej niż rok wcześniej. W ujęciu wartościowym dynamika...

Działająca na rynku wrocławskim i krakowskim Grupa Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu...

foto

Murapol wychodzi z Polnordu – kolejny krok w porządkowaniu spółki przed przygotowaniami do IPO oraz uwalnianiu zasobów finansowych na inwestycje...

foto

W dniu 15 czerwca 2018 roku Murapol S.A. sprzedał na rzecz spółki Aoram Sp. z o.o. pakiet 2.251.152 akcji spółki Skarbiec Holding S.A. o wartości nominalnej...

foto

Wprowadzenie elektronicznego biura obsługi klienta (EBOK) w czerwcu 2017 roku było ważnym krokiem dla spółki Vantage Development, usprawniającym...

foto

15 czerwca 2018 roku została podpisana umowa sponsoringowa pomiędzy spółkami Murapol S.A. a Widzew Łódź S.A., zgodnie z którą Grupa...

W okresie styczeń - marzec 2018 r. Grupa Polnord wypracowała 84,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,9 mln zł w analogicznym okresie...

Dekpol opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał 2018 r., zgodnie z którym skonsolidowane przychody wyniosły 161 mln zł, a zysk netto był...

W I kwartale 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INPRO osiągnęły poziom 48,3 mln zł i tym samym wzrosły o 9% w porównaniu...

ATAL, ogólnopolski deweloper w pierwszym kwartale 2018 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 301 mln zł, co oznacza wzrost o 51%..

W I kwartale 2018 roku Unimax Development osiągnął najlepszy wynik sprzedaży w swojej historii. W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. firma podpisała...

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2017 r., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 232,6 mln zł przychodów, 54,4 mln zł..

Grupa Lokum Deweloper osiągnęła marżę brutto sprzedaży w I kwartale 2018 r. na poziomie 35,6% (wobec ponad 34,5% rok wcześniej). Przychody...

giełda

ATAL – ogólnopolski deweloper – w pierwszym kwartale 2018 roku wydał 830 lokali. W pierwszym kwartale 2017 roku było to 501 lokali, co oznacza wzrost...

W pierwszym kwartale 2018 r. zaraportowane przez Ronson Development przychody ze sprzedaży wyniosły 80,2 mln zł, a uwzględniając...

W 2017 r. Grupa Polnord wypracowała 293,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku do 2016 r. oznacza wzrost o 66% i jest najwyższym...

Zarząd Archicom podpisał z Panem Krzysztofem Andrulewiczem list intencyjny, celem potwierdzenia woli powołania go na stanowisko Prezesa...

Dekpol sprzedał w pierwszym kwartale br. 223 mieszkań, czyli na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy...

Murapol, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy, podpisał 926 umów dot. sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale br. wobec 814...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki sprzedaży za pierwszy...

W I kwartale 2018 r. Ronson Development przekazał klientom klucze do 301 lokali, co jest wynikiem porównywalnym do osiągniętego w analogicznym okresie...