ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
koktajl
 

DEWELOPERZY

foto

Ronson Europe N.V. planuje przenieść swoją siedzibę z Holandii do Polski. Krok ten zwiększy efektywność funkcjonowania grupy oraz przyniesie wymierne...

giełda

Archicom z początkiem roku rozpoczął proces rebrandingu. Modyfikacje w zakresie identyfikacji wizualnej są następstwem rozwoju biznesowego...

Styczeń to czas, kiedy z perspektywy całego roku możemy spojrzeć na efekty naszej pracy i popularność poszczególnych inwestycji. Dziś niezwykle..

Dekpol S.A. w 2017 r. sprzedał łącznie 802 mieszkania, co oznacza wzrost o blisko 50% względem poprzedniego roku. W wyniku finansowym za 2017 rok...

W całym 2017 roku Grupa Murapol podpisała 3 605 umów sprzedaży mieszkań wobec 3 042 rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 18 proc r/r...

Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych w 2017 roku Grupa zawarła umowy sprzedaży 1389 lokali. Jest to najwyższy wynik...

giełda

W IV kwartale 2017 r. Ronson Development przekazał klientom klucze do 340 lokali, czyli o 25% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. To najlepszy...

giełda

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 739 umów...

W całym 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała około 3470 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji), co oznacza wzrost o 17% w porównaniu...

Echo Investment w 2017 roku sprzedało 1 427 mieszkań – o 54% więcej niż w 2016 roku. Spółka podpisała z klientami 1 006 umów ostatecznych...

giełda

ATAL, ogólnopolski deweloper, zakontraktował 2787 lokali w 2017 roku, czyli o ponad 14% więcej niż przed rokiem (2435). To kolejny z rzędu rekordowy...

foto

Deweloper Victoria Dom w 2017 roku przekroczył zakładane pierwotnie na poziomie 700 lokali plany sprzedażowe i zakontraktował rekordową...

foto

Grupa Archicom (w tym mLocum SA, którego dane agregowane są od 31 lipca 2017 r.) osiągnęła w 2017 r. najlepszy wynik w swojej historii sprzedając...

Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, obecny również na rynku krakowskim, sprzedał w 2017 roku...

foto

Prawie 1700 mieszkań wprowadził w 2017 roku na rynek Polnord. Do sprzedaży trafiła właśnie kolejna partia mieszkań: 246 lokali, które powstaną...

Motoryzacyjno-deweloperski holding podzielił się na dwie biznesowo jednolite spółki – deweloperski Marvipol Development oraz motoryzacyjny..

foto

Walne zgromadzenie i rada nadzorcza spółki Murapol S.A. w dniu 28 listopada 2017 r. dokonały zmian w składzie jej organów statutowych. Nikodem Iskra..

Motoryzacyjno-deweloperski holding osiągnął w okresie I-III kw. 2017 r. 612,1 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności kontynuowanej...

ATAL – ogólnopolski deweloper – narastająco po 9 miesiącach 2017 roku wypracował skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom...

O 125% do 358,7 mln zł wzrosły w pierwszych trzech kwartałach br. obroty Grupy Kapitałowej Dekpol w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego...

Grupa Orion Investment S.A., Spółka notowana na GPW w Warszawie, zajmująca się realizacją projektów deweloperskich, zakończyła pierwsze...

Grupa ROBYG narastająco po trzech kwartałach 2017 roku odnotowała przychody w wysokości 350 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom...

W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa Polnord wypracowała 147,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W III kwartale...

Giełdowa spółka umacnia swoją pozycję na rynku długu korporacyjnego. W ramach drugiej tegorocznej emisji obligacji Marvipol pozyskał...

Grupa INPRO podsumowała wyniki po III kwartałach 2017 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 112 mln zł. Zysk brutto...

Proces podziału Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. („Grupa”) na dwie giełdowe spółki: motoryzacyjną i deweloperską jest na ukończeniu...

Grupa Lokum Deweloper osiągnęła po III kw. 2017 r. 65 mln zł przychodów i 7,2 mln zł zysku netto (rok wcześniej było to odpowiednio...

Łączne przychody Grupy Ronson po trzech kwartałach 2017 r. przekroczyły 182 mln zł i były o 10% niższe niż przed rokiem. Uwzględniając wartość lokali...

ATAL – ogólnopolski deweloper – przez 9 miesiący 2017 roku przekazał 1668 lokali, przed rokiem było to 1260. Oznacza to wzrost o ponad 32% rok do roku...

Deweloper Victoria Dom z sukcesem zakończył prywatną emisję obligacji. Pozyskane 20 mln zł przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego...

Dekpol S.A. sprzedał w pierwszych trzech kwartałach br. 687 mieszkań, czyli o blisko 60% więcej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu...

Rekordowa liczba przekazanych mieszkań, bardzo dobre dane odnośnie do sprzedaży lokali, do tego dynamicznie rozwijające się projekty...

ATAL, ogólnopolski deweloper, po trzech kwartałach 2017 roku sprzedał 2041 lokali, czyli o 16% więcej wobec analogicznego okresu roku...

Giełdowy deweloper we wrześniu sprzedał dewelopersko 105 lokali mieszkalnych i użytkowych, o 119% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku...

Wzrost sprzedaży o ponad 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, 859 zakontraktowanych mieszkań oraz 234...

W III kwartale 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1009 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) z czego 484 lokale w Warszawie...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki sprzedaży...

W III kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 206 lokali, czyli o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r...

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. Echo Investment sprzedało 885 mieszkań – to o 76% więcej niż od stycznia do września 2016 r. W samym 3 kwartale...

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Grupa Polnord sprzedała 1034 mieszkania - o 10 lokali więcej niż w całym 2016 roku. W III kwartale...

Grupa Abadon Real Estate w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała 155,1 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług...

Deweloper Victoria Dom w pierwszych trzech kwartałach br. sprzedał rekordową liczbę 581 mieszkań, czyli o ponad 27% więcej niż w tym samym...

W dniu 2 października 2017 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AF na kwotę 80 mln zł...

Grupa Murapol w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała 125,8 mln zł przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej...

Wrocławska spółka podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, który wyrażony został w osiągniętych w pierwszym półroczu 2017 roku wynikach...

giełda

O 66% do 158,9 mln zł wzrosły w pierwszym półroczu br. obroty Grupy Dekpol w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku...

W dniu 11 września br. zarząd ATAL przyjął zaktualizowany program emisji obligacji. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów spółka planuje...

giełda

Tomasz Łapiński, prezes Ronson Europe, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem od 1 grudnia br. Do tego czasu będzie pełnić swoje obowiązki...

Wrocławska spółka podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, który wyrażony został w osiągniętych w pierwszym półroczu 2017 roku wynikach...

ATAL, ogólnopolski deweloper w pierwszym półroczu 2017 roku wypracował skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom...

SPOTKANIA BIZNESOWE

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej platformie elektronicznej...

DO WYNAJĘCIA W ŚRÓDMIEŚCIU WROCŁAWIA

giełda

Do wynajęcia hala z przeznaczeniem na cele produkcyjno-magazynowe przy ul. Góralskiej we Wrocławiu...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...

KINNARPS - MEBLE

foto

Procesy zrównoważone to nagląca kwestia dotycząca przyszłości firm projektujących...

Forum Asset