ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
koktajl
 

DEWELOPERZY

foto

Kraków jest drugim pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Dotyczy to także rynku nieruchomości, który ustępuje tylko warszawskiemu...

Deweloper Victoria Dom z sukcesem zakończył prywatną emisję obligacji. Pozyskane 20 mln zł przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego...

Dekpol S.A. sprzedał w pierwszych trzech kwartałach br. 687 mieszkań, czyli o blisko 60% więcej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu...

Rekordowa liczba przekazanych mieszkań, bardzo dobre dane odnośnie do sprzedaży lokali, do tego dynamicznie rozwijające się projekty...

ATAL, ogólnopolski deweloper, po trzech kwartałach 2017 roku sprzedał 2041 lokali, czyli o 16% więcej wobec analogicznego okresu roku...

Giełdowy deweloper we wrześniu sprzedał dewelopersko 105 lokali mieszkalnych i użytkowych, o 119% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku...

Wzrost sprzedaży o ponad 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, 859 zakontraktowanych mieszkań oraz 234...

W III kwartale 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1009 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) z czego 484 lokale w Warszawie...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki sprzedaży...

W III kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 206 lokali, czyli o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r...

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. Echo Investment sprzedało 885 mieszkań – to o 76% więcej niż od stycznia do września 2016 r. W samym 3 kwartale...

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Grupa Polnord sprzedała 1034 mieszkania - o 10 lokali więcej niż w całym 2016 roku. W III kwartale...

Grupa Abadon Real Estate w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała 155,1 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług...

Deweloper Victoria Dom w pierwszych trzech kwartałach br. sprzedał rekordową liczbę 581 mieszkań, czyli o ponad 27% więcej niż w tym samym...

W dniu 2 października 2017 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AF na kwotę 80 mln zł...

Grupa Murapol w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała 125,8 mln zł przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej...

Wrocławska spółka podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, który wyrażony został w osiągniętych w pierwszym półroczu 2017 roku wynikach...

giełda

O 66% do 158,9 mln zł wzrosły w pierwszym półroczu br. obroty Grupy Dekpol w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku...

W dniu 11 września br. zarząd ATAL przyjął zaktualizowany program emisji obligacji. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów spółka planuje...

giełda

Tomasz Łapiński, prezes Ronson Europe, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem od 1 grudnia br. Do tego czasu będzie pełnić swoje obowiązki...

Wrocławska spółka podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, który wyrażony został w osiągniętych w pierwszym półroczu 2017 roku wynikach...

ATAL, ogólnopolski deweloper w pierwszym półroczu 2017 roku wypracował skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki...

Grupa ROBYG w I półroczu 2017 roku odnotowała przychody w wysokości 215 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej...

Wiodący warszawski deweloper w pierwszym półroczu 2017 r. osiągnął 28,8 mln zł przychodów, 3,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,3 mln zł...

Łączne przychody Grupy Ronson w I półroczu 2017 r. przekroczyły 146 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z analogicznym okresem...

Dekpol sprzedał w pierwszym półroczu br. 486 mieszkań, czyli o 75% więcej niż rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka...

W II kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 180 lokali, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W całym pierwszym...

Abadon Real Estate, spółka holdingowa koncentrująca podmioty z segmentu wykonawczego Grupy Murapol, wyemitowała w drodze oferty...

W II kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 180 lokali, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W całym pierwszym...

Grupa Murapol, w ramach segmentu deweloperskiego swojej działalności, zakontraktowała sprzedaż 1.609 lokali mieszkalnych...

ATAL, ogólnopolski deweloper, sprzedał 1 364 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. – oznacza to wzrost o niemal 16% rdr. Firma...

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1693 lokale netto w Warszawie i Gdańsku (z uwzględnieniem rezygnacji)...

Sprzedaż mieszkań Echo Investment w I półroczu 2017 r. wzrosła o blisko 80% w porównaniu z pierwszą połową 2016 r....

Deweloper Victoria Dom w pierwszym półroczu br. sprzedał 410 mieszkań, czyli o ponad połowę więcej niż w tym samym okresie poprzedniego...

Archicom, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego w całym pierwszym półroczu 2017 r. sprzedał 601 lokali i podpisał 341 aktów notarialnych...

giełda

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Europe ustaliło wysokość łącznej dywidendy za 2016 rok na poziomie 0,19 zł ...

giełda

Akcjonariusze dewelopersko-motoryzacyjnej grupy zdecydowali o przeznaczeniu 34,1 mln zł na wypłatę dywidendy. To blisko 50 proc. ubiegłorocznego...

Grupa Murapol wyemitowała w drodze prywatnej oferty 28 169 obligacji serii BA o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. 3-letnie instrumenty dłużne...

giełda

Akcjonariusze Archicom: DKR Investment, kontrolowany przez członków zarządu spółki oraz SK Inwestycje, poinformowali o rozpoczęciu...

Dynamika sprzedaży mieszkań Dantex w I kw. br. (233 lokale, +15 proc. r/r) zapowiada kolejny dobry rok dla spółki. Wysoka sprzedaż...

foto

Grupa Murapol zakupiła 2.251.152 akcje Skarbiec Holding S.A., co daje jej 32,99 proc. udział w akcjonariacie spółki, będącej właścicielem jednego z wiodących...

giełda

Grupa Abadon Real Estate w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wypracowała 54,7 mln zł przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej...

Najlepszy kwartalny wynik sprzedaży - 366 sprzedanych lokali w I kw. 2017 r. tj o ponad 70% niż w I kw. 2016 r. Przychody ze sprzedaży...

Wiodący warszawski deweloper rozpoczyna kolejną prywatną emisję czteroletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych o łącznej wartości...

foto

Haitong Bank w raporcie z 8 maja obniża rekomendację dla Asseco Poland do NEUTRALNIE (z Kupuj) oraz cenę docelową akcji do 59,4 PLN...

giełda

Agencja ratingowa EuroRating utrzymała ocenę długoterminową Murapol S.A. na poziomie BB z perspektywą stabilną. Agencja zwróciła uwagę...

Dekpol opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał 2017 r., zgodnie z którym skonsolidowane przychody wyniosły 75 mln zł. Grupa wypracowała...

Wrocławski deweloper Vantage Development po raz kolejny zaskoczył bardzo dobrymi wynikami. W I kwartale 2017 spółka zanotowała...

foto

W I kwartale 2017 roku Grupa ROBYG osiągnęła przychody w wysokości 69,5 mln zł, jednocześnie – zgodnie z oczekiwaniami – zanotowała zysk...

SPOTKANIA BIZNESOWE

NOWOCZESNE POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE

mieszkanie

CTPark Opole oferuje dla inwestorów nowoczesne powierzchnie przemysłowe na terenie strefy ekonomicznej...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej platformie elektronicznej...

KUP BIURO! WROCŁAW-KRZYKI

mieszkanie

Na sprzedaż biuro o pow. 136,76 mkw na II p. w nowoczesnym budynku biurowym przy ul. Wałbrzyskiej 6 we Wrocławiu...

DO WYNAJĘCIA W ŚRÓDMIEŚCIU WROCŁAWIA

giełda

Do wynajęcia hala z przeznaczeniem na cele produkcyjno-magazynowe przy ul. Góralskiej we Wrocławiu...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...

KINNARPS - MEBLE

foto

Kinnarps przedstawia indeks The Better Effect, który pomoże firmom osiągnąć lepsze...

WEŹ UDZIAŁ. ZAPRASZAMY!

giełda

9 listopada 2017, w Airport Hotel Okęcie**** w Warszawie, po raz 16-ty odbędzie się Gala konkursu polskiej branży nieruchomości...