ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
 

DEWELOPERZY

foto

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Developement zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 6 gr na akcję, czyli łącznie 9,8 mln zł...

foto

W dniu 5 czerwca br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 100% zysku netto z 2018 roku...

foto

W I kwartale Spółka osiągnęła przychody w wysokości 101,3 mln zł. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem roku...

foto

Dekpol opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 rok, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wzrosły w ujęciu r./r. o 10% do 177,6...

foto

W I kwartale przychody Grupy Archicom były niższe o 24,2 % r/r, a zysk netto o 67,2% z powodu mniejszej liczby przekazanych lokali. Marża brutto...

foto

ATAL po wydaniu 607 lokali w pierwszym kwartale 2019 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 234,5 mln zł. W tym okresie...

foto

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2018 r., zgodnie z którymi w tym okresie osiągnął 239 mln zł przychodów, 55,3 mln zł zysku...

foto

Grupa Lokum Deweloper wypracowała w I kw. 2019 r. 71 mln zł przychodów i 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu do...

foto

W pierwszym kwartale 2019 r. Ronson Development uzyskał przychody w wysokości 66 mln zł, w tym 59,5 mln zł z tytułu przekazania klientom...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – do końca kwietnia br. zakontraktował 1064 lokale, co oznacza wzrost o ponad 18% rok do roku. W analogicznym okresie...

foto

Dekpol opublikował wyniki finansowe za 2018 rok, zgodnie z którymi skonsolidowane przychody wyniosły 837,0 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 33,9 mln zł...

foto

W dniu 26 kwietnia 2019 roku ATAL, ogólnopolski deweloper wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł...

Grupa ROBYG w Q1 2019 zakontraktowała 600 lokali brutto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi...

foto

Grupa Murapol w pierwszym kwartale br. sprzedała 939 mieszkań, wobec 926 w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy...

foto

W pierwszym kwartale 2019 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 174 lokali wobec 188 w analogicznym okresie 2018 r. Liczba lokali przekazanych...

foto

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2018 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość bliską 259 mln zł, co stanowi...

foto

Grupa Archicom sprzedała w pierwszym kwartale 2019 r. 406 lokali, czyli o 58,0% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Deweloper wydał klientom...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper – w pierwszym kwartale 2019 roku zakontraktował 717 lokali, czyli o 14 mieszkań więcej niż przed rokiem. To drugi najwyższy...

foto

Czołowy warszawski deweloper w pierwszym kwartale br. zakontraktował rekordową liczbę 365 mieszkań. To niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej...

foto

Grupa Lokum Deweloper, oferująca mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i Krakowie, podpisała w I kwartale br. 89 umów deweloperskich...

foto

W 2018 r. giełdowy deweloper rozpoznał 266,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując rekordowe 47,3 mln zł zysku netto, wobec...

Grupa ROBYG w 2018 roku odnotowała przychody w wysokości ponad 1 mld zł – co oznacza wzrost o ponad 40% rok do roku i uwzględnia wpływy...

foto

W dniu 28 marca br. Zarząd ATAL – ogólnopolskiego dewelopera – zwiększył program emisji obligacji. Zakłada on emisję jednej lub więcej serii...

foto

W 2018 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała rekordowe 322 mln zł przychodu, uzyskując tym samym wynik lepszy o 46% niż w 2017 roku...

foto

W 2018 roku Grupa osiągnęła 404 mln zł przychodu ze sprzedaży, dzięki przekazaniu 1 087 lokali. Zysk operacyjny za 2018 roku to 18,8 mln zł, a zysk...

foto

ATAL, ogólnopolski deweloper, w 2018 roku wypracował aż 1 055 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 21,9% więcej niż przed rokiem...

ATAL – ogólnopolski deweloper – w 2018 roku przekazał rekordowe 2678 lokali mieszkalnych i usługowych, czyli o ponad 16% więcej niż w roku...

Grupa ROBYG w 2018 roku zakontraktowała – z uwzględnieniem rezygnacji – 2520 lokali, realizując tym samym roczny cel. Jednocześnie spółka z sukcesem...

Według danych ważonych udziałami Polnord, w 2018 r. Spółka - na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych, uwzględniając anulacje...

Grupa Murapol w minionym roku sprzedała 3,56 tys. lokali mieszkalnych, wypracowując wynik zbliżony do poziomu z 2017 roku. W tym okresie...

W 2018 roku Ronson Development zakontraktował sprzedaż 773 lokali wobec 815 rok wcześniej. Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną...

foto

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów, podsumowała wyniki sprzedaży za 2018 rok. Od stycznia do grudnia...

Grudzień ubiegłego roku był dla Echo Investment najbardziej intensywnym miesiącem: spółka sprzedała 142 mieszkania i przekazała klientom...

Wiodący warszawski deweloper w 2018 roku zakontraktował rekordową liczbę 1055 mieszkań, czyli ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Victoria Dom...

ATAL, ogólnopolski deweloper – w 2018 roku zakontraktował 2420 lokali. Najwięcej umów deweloperskich podpisano we Wrocławiu (510)...

foto

Maksymalna cena, po jakiej Ronson Development zamierza skupić własne akcje, została ustalona na 2,1 zł, co odpowiada wartości księgowej akcji spółki...

foto

Wykorzystanie posiadanych zasobów wyłącznie w biznesie deweloperskim, utrzymanie dotychczasowego potencjału i wysoce efektywnego...

Przychody Grupy Archicom wzrosły o 24,8% dzięki większej liczbie przekazanych lokali. Grupa osiągnęła niższy zysk netto i EBITDA niż w III kw. 2017 r..

W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. Polnord zaraportował 185,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, odnotowując wzrost o 25,2% r/r...

Przychody Grupy Dekpol wzrosły o 59% do 571,8 mln zł w ujęciu r./r. Zarząd spółki nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy finansowej zakładającej osiągnięcie...

giełda

Dekpol zamierza przenieść działalność deweloperską do spółki zależnej. Celem jest zwiększenie przejrzystości organizacyjnej i finansowej w ramach...

Giełdowy deweloper w trzech kwartałach 2018 r. rozpoznał 178,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 35,0 mln zł EBIT oraz...

Przychody Spółki po trzech kwartałach 2018 roku, po uwzględnieniu przekazania 872 lokali, były równe 325,4 mln zł, przy osiągniętym zysku operacyjnym...

Po III kwartałach 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy INPRO osiągnęły poziom 151,3 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu...

W trzech kwartałach 2018 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała 225 mln zł przychodu, uzyskując tym samym wynik lepszy niż w całym 2017 roku...

Przychody Ronson Development za dziewięć miesięcy 2018 r. sięgnęły 253,3 mln zł i były o 39% wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r....

giełda

Grupa Murapol podjęła decyzję o przedterminowym wykupie notowanych na rynku Catalyst obligacji serii T, U, W i Z. Łączna wartość...

ATAL – ogólnopolski deweloper – od stycznia do września 2018 roku przekazał 2230 mieszkań oraz lokali usługowych, co oznacza wzrost o 33% rok...

Według danych ważonych udziałami Polnord, Spółka zakontraktowała w III kwartale 2018 r. 256 mieszkań, z czego 133 lokale tylko w samym...

Grupa Archicom sprzedała w trzecim kwartale 2018 r. 363 lokale, a łączna tegoroczna sprzedaż wynosi 1010 lokali. W najbliższych miesiącach do oferty...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

W naszym kraju zdecydowanie dominują mikrofirmy. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96%...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Komfort rodziców, zadowolenie maluchów, a przede wszystkim kształtowanie kultury spożywania rodzinnych...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


KINNARPS - MEBLE

giełda

Firma Apsys postanowiła przenieść swoją warszawską siedzibę do jednego z najbardziej prestiżowych budynków...

SPOTKANIA BIZNESOWE