ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Oferta O nas
renews.pl
spotkania biznesowe
 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
WCL

DEWELOPERZY

Wiodący warszawski deweloper w pierwszym półroczu 2017 r. osiągnął 28,8 mln zł przychodów, 3,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,3 mln zł...

Łączne przychody Grupy Ronson w I półroczu 2017 r. przekroczyły 146 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z analogicznym okresem...

Dekpol sprzedał w pierwszym półroczu br. 486 mieszkań, czyli o 75% więcej niż rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka...

W II kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 180 lokali, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W całym pierwszym...

Abadon Real Estate, spółka holdingowa koncentrująca podmioty z segmentu wykonawczego Grupy Murapol, wyemitowała w drodze oferty...

W II kwartale 2017 r. Ronson Development sprzedał 180 lokali, czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W całym pierwszym...

Grupa Murapol, w ramach segmentu deweloperskiego swojej działalności, zakontraktowała sprzedaż 1.609 lokali mieszkalnych...

ATAL, ogólnopolski deweloper, sprzedał 1 364 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. – oznacza to wzrost o niemal 16% rdr. Firma...

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 1693 lokale netto w Warszawie i Gdańsku (z uwzględnieniem rezygnacji)...

Sprzedaż mieszkań Echo Investment w I półroczu 2017 r. wzrosła o blisko 80% w porównaniu z pierwszą połową 2016 r....

Deweloper Victoria Dom w pierwszym półroczu br. sprzedał 410 mieszkań, czyli o ponad połowę więcej niż w tym samym okresie poprzedniego...

Archicom, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego w całym pierwszym półroczu 2017 r. sprzedał 601 lokali i podpisał 341 aktów notarialnych...

giełda

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Europe ustaliło wysokość łącznej dywidendy za 2016 rok na poziomie 0,19 zł ...

giełda

Akcjonariusze dewelopersko-motoryzacyjnej grupy zdecydowali o przeznaczeniu 34,1 mln zł na wypłatę dywidendy. To blisko 50 proc. ubiegłorocznego...

Grupa Murapol wyemitowała w drodze prywatnej oferty 28 169 obligacji serii BA o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. 3-letnie instrumenty dłużne...

giełda

Akcjonariusze Archicom: DKR Investment, kontrolowany przez członków zarządu spółki oraz SK Inwestycje, poinformowali o rozpoczęciu...

Dynamika sprzedaży mieszkań Dantex w I kw. br. (233 lokale, +15 proc. r/r) zapowiada kolejny dobry rok dla spółki. Wysoka sprzedaż...

foto

Grupa Murapol zakupiła 2.251.152 akcje Skarbiec Holding S.A., co daje jej 32,99 proc. udział w akcjonariacie spółki, będącej właścicielem jednego z wiodących...

giełda

Grupa Abadon Real Estate w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wypracowała 54,7 mln zł przychodów, osiągając zysk z działalności operacyjnej...

Najlepszy kwartalny wynik sprzedaży - 366 sprzedanych lokali w I kw. 2017 r. tj o ponad 70% niż w I kw. 2016 r. Przychody ze sprzedaży...

Wiodący warszawski deweloper rozpoczyna kolejną prywatną emisję czteroletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych o łącznej wartości...

foto

Haitong Bank w raporcie z 8 maja obniża rekomendację dla Asseco Poland do NEUTRALNIE (z Kupuj) oraz cenę docelową akcji do 59,4 PLN...

giełda

Agencja ratingowa EuroRating utrzymała ocenę długoterminową Murapol S.A. na poziomie BB z perspektywą stabilną. Agencja zwróciła uwagę...

Dekpol opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał 2017 r., zgodnie z którym skonsolidowane przychody wyniosły 75 mln zł. Grupa wypracowała...

Wrocławski deweloper Vantage Development po raz kolejny zaskoczył bardzo dobrymi wynikami. W I kwartale 2017 spółka zanotowała...

foto

W I kwartale 2017 roku Grupa ROBYG osiągnęła przychody w wysokości 69,5 mln zł, jednocześnie – zgodnie z oczekiwaniami – zanotowała zysk...

W dniu 18 maja 2017 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AC na kwotę 54 mln zł...

giełda

W dniu 18 maja ATAL – ogólnopolski deweloper – wypłacił dywidendę w wysokości 1,68 zł na akcję, co łącznie daje kwotę ok. 65 mln zł. Stanowi...

W I kwartale 2017 r., według danych ważonych udziałami Polnord S.A., Spółka odnotowała 21 proc. wzrost sprzedaży mieszkań, osiągając...

Wiodący warszawski deweloper rozpoczyna prywatną emisję czteroletnich niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych o łącznej...

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2016 r. zgodnie z którymi spółka osiągnęła w tym okresie 167,3 mln zł przychodów...

giełda

Abadon Real Estate S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio 50,49 proc. udział w kapitale akcyjnym AWBUD S.A., który uprawnia go do takiej...

Wiodący warszawski deweloper opublikował wyniki finansowe za 2016 r. zgodnie z którymi spółka osiągnęła w tym okresie 167,3 mln zł przychodów...

W I kwartale 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Inpro osiągnęły poziom 44,5 mln zł czyli o ponad 7% więcej...

foto

Akcjonariusze Grupy ROBYG podczas NWZA w dniu 6 czerwca 2017 zadecydują o wypłacie dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję oraz o prywatnej...

Ronson Development opublikował dziś wyniki finansowe za I kwartał 2017 r. • Przychody Grupy Ronson w I kwartale 2017 r. przekroczyły...

Grupa Abadon Real Estate wykazała za 2016 rok 82,4 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług, zysk EBITDA na poziomie...

giełda

Tomasz Łapiński, członek zarządu i dyrektor finansowy Ronson Europe, związany ze Spółką od 2008 r., zostanie jej nowym prezesem. Zastąpi na tym stanowisku...

Spółka ALTA inwestor pierwszej w Polsce zrównoważonej dzielnicy Siewierz Jeziorna, opublikowała wyniki za 2016 r. Aktywa ALTA...

giełda

W dniu 24 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATAL zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 70% skonsolidowanego zysk...

giełda

Abadon Real Estate S.A. otrzymała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na zakup 100 proc. udziałów Petrofox...

Dekpol opublikował raport finansowy za 2016 r., zgodnie z którym skonsolidowane przychody wyniosły 258,7 mln zł. Grupa wypracowała...

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, podsumował 2016 r. W tym okresie Grupa odnotowała skonsolidowane...

Dekpol sprzedał w pierwszym kwartale br. 229 mieszkań, czyli o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach...

Francuski deweloper należący do globalnej Grupy Bouygues Immobilier, zamknął I kwartał 2017 roku ze sprzedażą mieszkań na poziomie...

foto

Polnord SA, zwiększył stan posiadania akcji spółki Korporacja Budowlana Dom SA powyżej progu 33 % ogólnej liczby głosów w Spółce...

Przychody ze sprzedaży Grupy Archicom w 2016 r. wyniosły 282,3 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 37,3 mln zł...

Polnord S.A. należy do ścisłej czołówki firm deweloperskich w Polsce. Spółka może poszczycić się wyjątkowo długą obecnością w branży budowlanej...

Grupa Murapol zakontraktowała sprzedaż 814 lokali mieszkalnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 r. wobec 701...

i2 Development, jeden z wiodących dolnośląskich deweloperów, w I kwartale 2017 r. sprzedał 117 lokali. Wzrost o 18 proc. w stosunku...