ReNews.plQBusiness.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
renews.pl
biurowce
 

DEWELOPERZY

Zarząd Archicom podpisał z Panem Krzysztofem Andrulewiczem list intencyjny, celem potwierdzenia woli powołania go na stanowisko Prezesa...

Dekpol sprzedał w pierwszym kwartale br. 223 mieszkań, czyli na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy...

Murapol, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy, podpisał 926 umów dot. sprzedaży mieszkań w pierwszym kwartale br. wobec 814...

Grupa Kapitałowa INPRO, jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów notowanych na GPW w Warszawie, podsumowała wyniki sprzedaży za pierwszy...

W I kwartale 2018 r. Ronson Development przekazał klientom klucze do 301 lokali, co jest wynikiem porównywalnym do osiągniętego w analogicznym okresie...

Zysk netto Grupy wyniósł 57,3 mln zł, czyli o ok. 53,5% więcej niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 330,3 mln zł przy 942 przekazanych...

W I kwartale 2018 roku, Grupa ROBYG zakontraktowała 914 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku, co oznacza utrzymanie...

Wiodący warszawski deweloper w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. sprzedał 193 mieszkania. W ciągu najbliższych tygodni wprowadzi do oferty kolejne...

ATAL, ogólnopolski deweloper, zawarł 714 umów deweloperskich w pierwszym kwartale 2018 roku, co oznacza wzrost o ponad 6% rdr. W marcu 2018...

Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za 2017 rok. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 30,3 mln zł przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży...

Działająca na rynku wrocławskim i krakowskim Grupa Lokum Deweloper zwiększyła sprzedaż w pierwszym kwartale 2018 roku o 160% r/r...

Grupa Lokum Deweloper osiągnęła w 2017 roku 221 mln zł przychodów (wzrost o 17%) i 77 mln zł zysku netto (wzrost o 63%)..

giełda

ATAL, ogólnopolski deweloper, w 2017 roku wypracował 865,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 70,8% więcej niż przed rokiem. ATAL...

Grupa ROBYG w 2017 roku odnotowała przychody w wysokości około 738 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł...

foto

W 2017 r. przychody Grupy Ronson z projektów mieszkaniowych wyniosły ponad 230 mln zł, a uwzględniając wartość lokali przekazanych klientom w projekcie...

foto

Ronson Europe N.V. planuje przenieść swoją siedzibę z Holandii do Polski. Krok ten zwiększy efektywność funkcjonowania grupy oraz przyniesie wymierne...

giełda

Archicom z początkiem roku rozpoczął proces rebrandingu. Modyfikacje w zakresie identyfikacji wizualnej są następstwem rozwoju biznesowego...

Styczeń to czas, kiedy z perspektywy całego roku możemy spojrzeć na efekty naszej pracy i popularność poszczególnych inwestycji. Dziś niezwykle..

Dekpol S.A. w 2017 r. sprzedał łącznie 802 mieszkania, co oznacza wzrost o blisko 50% względem poprzedniego roku. W wyniku finansowym za 2017 rok...

W całym 2017 roku Grupa Murapol podpisała 3 605 umów sprzedaży mieszkań wobec 3 042 rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 18 proc r/r...

Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych w 2017 roku Grupa zawarła umowy sprzedaży 1389 lokali. Jest to najwyższy wynik...

giełda

W IV kwartale 2017 r. Ronson Development przekazał klientom klucze do 340 lokali, czyli o 25% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. To najlepszy...

giełda

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku Grupa zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako ilość podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 739 umów...

W całym 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała około 3470 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji), co oznacza wzrost o 17% w porównaniu...

Echo Investment w 2017 roku sprzedało 1 427 mieszkań – o 54% więcej niż w 2016 roku. Spółka podpisała z klientami 1 006 umów ostatecznych...

giełda

ATAL, ogólnopolski deweloper, zakontraktował 2787 lokali w 2017 roku, czyli o ponad 14% więcej niż przed rokiem (2435). To kolejny z rzędu rekordowy...

foto

Deweloper Victoria Dom w 2017 roku przekroczył zakładane pierwotnie na poziomie 700 lokali plany sprzedażowe i zakontraktował rekordową...

foto

Grupa Archicom (w tym mLocum SA, którego dane agregowane są od 31 lipca 2017 r.) osiągnęła w 2017 r. najlepszy wynik w swojej historii sprzedając...

Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu, obecny również na rynku krakowskim, sprzedał w 2017 roku...

foto

Prawie 1700 mieszkań wprowadził w 2017 roku na rynek Polnord. Do sprzedaży trafiła właśnie kolejna partia mieszkań: 246 lokali, które powstaną...

Motoryzacyjno-deweloperski holding podzielił się na dwie biznesowo jednolite spółki – deweloperski Marvipol Development oraz motoryzacyjny..

foto

Walne zgromadzenie i rada nadzorcza spółki Murapol S.A. w dniu 28 listopada 2017 r. dokonały zmian w składzie jej organów statutowych. Nikodem Iskra..

Motoryzacyjno-deweloperski holding osiągnął w okresie I-III kw. 2017 r. 612,1 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności kontynuowanej...

ATAL – ogólnopolski deweloper – narastająco po 9 miesiącach 2017 roku wypracował skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom...

O 125% do 358,7 mln zł wzrosły w pierwszych trzech kwartałach br. obroty Grupy Kapitałowej Dekpol w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego...

Grupa Orion Investment S.A., Spółka notowana na GPW w Warszawie, zajmująca się realizacją projektów deweloperskich, zakończyła pierwsze...

Grupa ROBYG narastająco po trzech kwartałach 2017 roku odnotowała przychody w wysokości 350 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom...

W okresie trzech kwartałów 2017 r. Grupa Polnord wypracowała 147,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W III kwartale...

Giełdowa spółka umacnia swoją pozycję na rynku długu korporacyjnego. W ramach drugiej tegorocznej emisji obligacji Marvipol pozyskał...

Grupa INPRO podsumowała wyniki po III kwartałach 2017 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 112 mln zł. Zysk brutto...

Proces podziału Grupy Kapitałowej Marvipol S.A. („Grupa”) na dwie giełdowe spółki: motoryzacyjną i deweloperską jest na ukończeniu...

Grupa Lokum Deweloper osiągnęła po III kw. 2017 r. 65 mln zł przychodów i 7,2 mln zł zysku netto (rok wcześniej było to odpowiednio...

Łączne przychody Grupy Ronson po trzech kwartałach 2017 r. przekroczyły 182 mln zł i były o 10% niższe niż przed rokiem. Uwzględniając wartość lokali...

ATAL – ogólnopolski deweloper – przez 9 miesiący 2017 roku przekazał 1668 lokali, przed rokiem było to 1260. Oznacza to wzrost o ponad 32% rok do roku...

Deweloper Victoria Dom z sukcesem zakończył prywatną emisję obligacji. Pozyskane 20 mln zł przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego...

Dekpol S.A. sprzedał w pierwszych trzech kwartałach br. 687 mieszkań, czyli o blisko 60% więcej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu...

Rekordowa liczba przekazanych mieszkań, bardzo dobre dane odnośnie do sprzedaży lokali, do tego dynamicznie rozwijające się projekty...

ATAL, ogólnopolski deweloper, po trzech kwartałach 2017 roku sprzedał 2041 lokali, czyli o 16% więcej wobec analogicznego okresu roku...

Giełdowy deweloper we wrześniu sprzedał dewelopersko 105 lokali mieszkalnych i użytkowych, o 119% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku...

Wzrost sprzedaży o ponad 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, 859 zakontraktowanych mieszkań oraz 234...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business...

WROCŁAW - NOWY MAGAZYN I BIURO

foto

Do wynajęcia powierzchnia magazynowa i biurowa w nowo budowanym obiekcie...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zapraszamy do warszawskiego showroomu Kinnarps w nowej odsłonie. Zaktualizowana...

ZAINTERESOWANY? WEŹ UDZIAŁ!

foto

Interesują Cię transakcje na rynku komercyjnym? Chcesz się dowiedzieć jak tworzone...